Zadovoljni kupec - beseda je vaša!

Hvala, da ste sodelovali v raziskavi.

Najlepše se vam zahvaljujemo, da ste sodelovali v raziskavi. Sedaj smo na vrsti mi.

Vaše izkušnje in mnenja so za nas pomemben vir informacij, saj v njih vidimo priložnosti za izboljšave. Poglobili se bomo v vaše odgovore, in poiskali ideje, kaj še lahko izboljšamo in kako se lahko še bolj približamo vašim željam.

V znak zahvale bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali 88 nagrajencev, ki bodo prejeli dobroimetje na SPAR plus kartico.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 29. 9. 2021. Izžrebanci bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno.

88 nagrajencev bo prejelo dobroimetje na SPAR plus kartico.

Število nagrad:

Nagrada:

1 1 x 300,00 EUR
2 1 x 100,00 EUR
10 1 x 30,00 EUR
15 1 x 20,00 EUR
20 1 x 10,00 EUR
40 1 x 5,00 EUR

* Žrebanje nagrajencev po potekalo 29. 9. 2021. Vsi nagrajenci bodo obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v raziskavi, najkasneje v 7 dneh po žrebanju.

Pogosta vprašanja

RAZISKAVA ZADOVOLJNI KUPEC 2021
POGOSTA VPRAŠANJA

Kdaj in kje poteka raziskava?
Raziskava poteka v času od 3. 9. do 19. 9. 2021, izvaja pa se za vse trgovine Spar in Interspar ter restavracije Interspar po vsej Sloveniji, vključno s franšizami SPAR partner.

Kaj je namen raziskave?
Z raziskavo ugotavljamo, kako zadovoljni ste kupci trgovin Spar in Interspar, obiskovalci restavracij Interspar in kupci franšiz SPAR partner. Rezultate uporabljamo predvsem v izobraževalne namene, tako da bomo lahko kakovost naših storitev in ponudbo v trgovinah Spar, Interspar, restavracijah Interspar in franšizah SPAR partner še izboljšali in jih prilagodili vašim željam. Z vsakim vašim predlogom pa bomo korak bliže cilju - vašemu popolnemu zadovoljstvu. Zato je vaše sodelovanje za nas zelo pomembno. Vsi odgovori, ki jih bomo dobili z raziskavo, bodo obravnavani na sumarnem nivoju, tako da iz njih ne bo mogoče prepoznati posameznika.

Kdo lahko sodeluje v raziskavi?
Glede na namen raziskave ste k sodelovanju vabljeni vsaj občasni kupci posameznih trgovin Spar in Interspar, obiskovalci restavracij Interspar in kupci franšiz SPAR partner. Sodelujejo lahko polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki niso zaposlene v SPAR Slovenija d.o.o.  ali pri franšiznih partnerjih.

Zakaj naj sodelujem v roku 3 dni po nakupu?
Sodelujte v roku 3 dni po nakupu, da se svoje izkušnje z obiskano trgovino oz. restavracijo še čim bolj natančno spomnite. Idealno je, če na vprašanja odgovorite še isti dan, ko ste prejeli račun oz. ste obiskali posamezno trgovino ali restavracijo.

Ali lahko v raziskavi sodelujem večkrat?
V raziskavi lahko sodelujete večkrat in lahko izpolnite več vprašalnikov za različne trgovine in/ali restavracije, vendar ste v nagradni igri lahko izžrebani ter nagrajeni le enkrat. Tudi, če ste že sodelovali v kateri izmed naših prejšnjih raziskav, lahko ponovno sodelujete.

Kako lahko sodelujem, če nimam dostopa do interneta?
V primeru, da nimate interneta, lahko sodelujete s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 82 44.

Ali lahko pri spletnem izpolnjevanju vprašalnika izpolnjevanje prekinem in nadaljujem z odgovarjanjem kasneje?
Prosimo, da vprašalnik izpolnite od začetka do konca, saj na ta način lažje celovito ocenite svojo izkušnjo s trgovino/restavracijo ter se hkrati tudi izognete morebitni tehnični težavi, da se ne morete vrniti na zadnje vprašanje, na katerega ste odgovorili.

Zakaj poteka tudi nagradna igra?
Zavedamo se, da je vaš čas, ki ga naklonite sodelovanju v raziskavi in izpolnjevanju vprašalnika, zelo dragocen, zato smo v zahvalo pripravili nekaj nagrad, ki jih bomo podelili naključno izbranim sodelujočim.

Kakšne so nagrade?
Razdelili bomo 88 nagrad v skupni vrednosti 1.500 € in sicer:
Število nagrad    Nagrada
1    1 x 300,00 EUR v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici
2    1 x 100,00 EUR v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici
10    1 x 30,00 EUR v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici
15    1 x 20,00 EUR v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici
20    1 x 10,00 EUR v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici
40    1 x 5,00 EUR  v obliki dobroimetja na SPAR plus kartici

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki niso zaposlene v SPAR Slovenija d.o.o. ali pri franšiznih partnerjih, ki v skladu z navodili in v celoti, to je z odgovori na vsa vprašanja, izpolnijo vprašalnik in posredujejo svoje kontaktne podatke (e-mail in številko SPAR plus kartice), ki so pogoj za obveščanje nagrajencev o izidu žrebanja.

Ali lahko sodelujem v nagradni igri tudi, če nimam SPAR plus kartice?
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je imetništvo Spar plus kartice. Imetništvo Spar plus kartice mora biti pisano na ime sodelujočega v nagradni igri. Predlagamo, da si pred začetkom izpolnjevanja ankete pridobite SPAR plus kartico.

Kdaj bo žrebanje nagrad?
Žrebanje nagrad bo potekalo 29. 9. 2021 na sedežu podjetja SPAR Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana. Izžrebanci, ki bodo izžrebani, bodo po skupnem žrebu nagrad v nagradni igri o tem obveščeni prek elektronske pošte, ki jo bodo posredovali za namen nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku petih (5) dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke (ime, priimek in naslov, davčna številka) za namen predaje nagrade. Če bo izžrebanec zavrnil nagrado, ne bo izpolnjeval pogojev, opredeljenih v pravilih ali ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane nepodeljena.

Izžrebanci bodo nagrade, pripis dobroimetja na Spar plus kartico, prejeli po posredovanju zahtevanih podatkov, vendar najkasneje v roku 21 dni od dneva prejema obvestila o tem, da so bili izžrebani.

Kako bo potekalo žrebanje?
Spar bo vse izžrebance, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in 4. člena Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, izžrebal naključno s pomočjo računalniško podprtega sistema, ki vsem udeležencem daje enako možnost, da so izžrebani. Žrebanje bo opravila in nadzorovala tričlanska (3) komisija, ki bo sestavila zapisnik o izidu žrebanja.

Kje bom izvedel, ali sem med nagrajenci?
Vsi nagrajenci bodo obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v raziskavi, najkasneje v 7 dneh po žrebanju.

Kje lahko dobim dodatne informacije o raziskavi?
Dodatne informacije o raziskavi lahko dobite v Splošnih pravilih in pogojih sodelovanja, ki jih najdete na www.spar.si.