Umik izdelka - SLIVA SVEŽA, sorta LEPOTICA, poreklo Poljska

Ime proizvajalca (uvoznika, dobavitelja): Rastoder d.o.o.

Vrsta in trgovsko ime proizvoda: SLIVA SVEŽA, sorta LEPOTICA, poreklo Poljska

Opis, vrsta pakiranja ter velikost pakiranja: plastični zaboj 5kg

Identifikacijski podatki (datum proizvodnje ali rok uporabe, serija-LOT, navedba mesta odtisa teh podatkov na pakiranju): LOT: 0006/08/23-WDT

Razlogi neustreznosti:
V živilu je bila ugotovljena presežena vsebnost klorpirifos-etila. Vzorec, pridobljen med izvajanjem uradnega nadzora ob uvozu, je bil neskladen s predpisi. V oceni tveganja so ugotovili, da vsebnost klorpirifosa pomeni »sprejemljivo tveganje za zdravje odraslih in nesprejemljivo tveganje za zdravje otrok«.

Navodila za ukrepanje potrošnikov:
Omenjenega živila ne zaužijte. Kupljeno živilo lahko vrnete na mestu nakupa ali na sedež podjetja Rastoder d.o.o.

Naslov ter telefonska številka podjetja in kontaktne osebe, na katero se lahko potrošniki obrnejo: Rastoder d.o.o. (skladišče), Letališka cesta 25, 1000 Ljubljana, VELEPRODAJA: 01/518 74 07

Za nastali položaj se vam opravičujemo!

Spar Slovenija sporoča, da je bilo blago v ponudbi na postrežnem oddelku sadja v času od 11.8.2023 do okvirno 20.8.2023.