SPAROV KUHARSKI IZZIV

 Naš veliki kuharski izziv je ZAKLJUČEN. Hvala vsem, ki ste sodelovali!

Sparov kuharski izziv je bil razdeljen na štiri dele. V vsakem delu ste prejeli tri recepte, ki jih je pripravil eden izmed štirih kuharskih vplivnežev. Vaša naloga je bila, da se preizkusite v pripravi vsaj enega. Več receptov ste pripravili, večjo možnost ste imeli, da zadenete nagrade!

Še vedno lepo vabljeni, da kuhate po recepturah naših štitih kuharskih vplivnežev.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »SPAROV KUHARSKI IZZIV«

PRAVILA NAGRADNE IGRE »SPAROV KUHARSKI IZZIV«

1. člen
Po teh pravilih organizator Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Spar) prireja nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen
Nagradna igra bo potekala v obliki spletnega obrazca, dostopnega na spletnem naslovu: https://www.spar.si/jedel-bi/sparov-kuharski-izziv, v časovnem obdobju od 10. 5. 2021 do vključno 1. 7. 2021, do 23.59.

3. člen
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo v času trajanja nagradne igre (8 tednov) objavil štiri kuharske izzive. Pri vsakem izzivu bo objavil tri recepte in pozval posameznike, da pripravijo vsaj eno od jedi, ki bo predstavljena v danem izzivu.

Izzivi bodo objavljeni v naslednjem vrstnem redu:

 • 1. izziv (Pečem kot Leaneen): ponedeljek, 10. maj 2021.
 • 2. izziv (Žarim kot JernejKitchen): ponedeljek, 24. maj 2021,
 • 3. izziv (Kuham odgovorno kot chef Pavčnik): ponedeljek, 7. junij 2021,
 • 4. izziv (Kuham raznoliko kot Vegan Harmony): ponedeljek, 21. junij 2021.

Naloga sodelujočega je, da v času trajanja posamičnega izziva pripravi vsaj eno jed iz sklopa aktivnega izziva, jo fotografira in fotografijo prek spletnega obrazca na spletnem mestu Jedel Bi uspešno odda, pri tem pa vključi vse zahtevane podatke. Za sodelovanje je potrebno pripraviti jed po enem od treh receptov, ki so predstavljeni v sklopu posamičnega izziva. Recepti so dostopni na spletni strani nagradne igre.

Pri posameznem žrebu bodo upoštevane vse fotografije do slednjega datuma:

 • 1. izziv (Pečem kot Leaneen): četrtek, 20. maj 2021, do 23:59,
 • 2. izziv (Žarim kot JernejKitchen): četrtek, 3. junij 2021, do 23:59,
 • 3. izziv (Kuham odgovorno kot chef Pavčnik): četrtek, 17. junij 2021, do 23:59,
 • 4. izziv (Kuham raznoliko kot Vegan Harmony): četrtek, 1. julij 2021, do 23:59.

Sodelujoči, ki ob oddaji svojih podatkov v obrazcu obkljuka »Strinjam se in potrjujem, da so lahko moje fotografije anonimno ter trajno objavljene na družbenih kanalih Spar Slovenija«, s tem dovoljuje, da lahko Spar Slovenija na svojem Facebook profilu Spar Slovenija, dostopnem na povezavi https://www.facebook.com/sparslo, in na svojem Instagram profilu Spar Slovenija, dostopnem na povezavi https://www.instagram.com/spar.si/, anonimno ter trajno objavi vse fotografije, ki so bile oddane prek obrazca ter v tem obsegu trajno prenašam na Spar Slovenija vse ustrezne materialne avtorske pravice. Spar Slovenija lahko fotografije poljubno uporabi za namene oglaševanja in ima pravico predelave poslanega materiala brez navajanja avtorstva. Sodelujoči tudi potrjuje in jamči, da je edini avtor posredovane fotografije.

Posameznik, ki uspešno sodeluje pri vseh štirih posameznih izzivih, se s tem uvrsti v žreb za glavno nagrado. Čas za sodelovanje ima od pričetka prvega izziva, 20. maja 2021, do 1. julija 2021, do 23:59.

Upoštevani bodo vsi komentarji, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti ime, priimek, naslov in davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 €, saj SPAR nagrajencu plača dohodnino.

V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane ne podeljena.

V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade ali izvajalec pri udeležencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli.

4. člen
Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno trideset (30) izžrebancev, ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli eno (1) nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

5. člen
Skupno število nagrad je trideset (30).
Nagradni sklad obsega:

1. izziv (Pečem kot Leaneen):

 • 1x kuhinjski robot Simpex. Vrednost nagrade je 179,90 €.
 • 5x kuharska knjiga Nine Kastelic Leaneen: Sladke pregrehe - s podpisom avtorice. Vrednost nagrade je 29,90 €.
 • 5x kuharska knjiga Nine Kastelic Leaneen: Domače in tradicionalno - s podpisom avtorice. Vrednost nagrade je 29,90 €.

2. izziv (Žarim kot JernejKitchen):

 • 1x Barbecue okrogli žar na oglje s pokrovom. Vrednost nagrade je 129 €.
 • 5x JernejKitchen bombažni kuhinjski predpasnik. Vrednost nagrade je 28,90 €.

3. izziv (Kuham odgovorno kot chef Pavčnik):

 • 1x večerja za 2 osebi v restavraciji Pavus. Večerja vključuje pethodni meni. Vrednost nagrade je 100 €.
 • 5x Simpex Professional lonec s pokrovom 6,1 L, 24 cm. Vrednost nagrade je 29,90 €

4. izziv (Kuham raznoliko kot Vegan Harmony):

 • 1x set ponev Simpex Professional, ki vključuje: ponev s pokrovom 28 cm, ponev vok 28 cm, ponev za palačinke in kozica 20 cm. Skupna vrednost seta je 103,78 €
 • 5x darilna kartica SPAR v posamični vrednosti 40 €.

Glavna nagrada:

 • 1x Gorenje hladilnik z zamrzovalnikom NoFrost Plus NRK619EABXL4. Vrednost nagrade je 699,99 €.

…………
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen
Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Žrebanje se izvaja z naključnim žrebom. Skupno bo komisija v času trajanja nagradne igre opravila pet (5) žrebanj.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo:

1. izziv (Pečem kot Leaneen): petek, 21. maj 2021,
2. izziv (Žarim kot JernejKitchen): petek, 4. junij 2021,
3. izziv (Kuham odgovorno kot chef Pavčnik): petek, 18. junij 2021,
4. izziv (Kuham raznoliko kot Vegan Harmony): petek, 2. julij 2021,
Glavna nagrada: petek, 2. julij 2021.

7. člen
Izžrebanci bodo obveščeni prek elektronskega naslova, ki so priložili ob oddaji fotografij v spletnem obrazcu najkasneje v roku dveh delovnih dni po posamičnem žrebu. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke (ime, priimek in naslov, davčna številka) za namen dostave nagrade – nagrada se nagrajencu pošlje po pošti. Če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru nagrada ostane nepodeljena oz. se prenese na nadomestnega izžrebanca.

8. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, naslov, davčna številka) uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre.

Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Glede na to, da se avtorske pravice na fotografijah prenašajo trajno se bodo soglasja za prenos, kot dokazila, hranila trajno. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do izpolnitve obveznosti nagradne igre. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva:

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar:
  - oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  - je obdelava nezakonita,
  - nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  - upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

9. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

 • »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: [email protected].
 • »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
 • »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d. o. o., Letališka 26, 1000 Ljubljana. Osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka) bo poleg Spar Slovenija obdelovalo tudi podjetje Futura DDB, oglaševalska agencija d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Ker je nagradna igra izvedena preko družbenega omrežja Facebook, je tudi le-ta upravljalec osebnih podatkov (v skladu z njihovimi pogoji). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d. o. o., je dosegljiv na e-naslov: [email protected].

10. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://www.spar.si.
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na [email protected].

11. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno  sodišče v Ljubljani.

12. člen
Pravila pričnejo veljati 6. 5. 2021.

V Ljubljani, dne 6.5. 2021
SPAR SLOVENIJA d.o.o.