26.04.2023

Kupci so za oddajo odpadnega jedilnega olja v SPARU nagrajeni

Trajnostno delovanje in skrb za okolje sodita med strateške usmeritve in prioritete podjetja Spar Slovenija, pri čemer posebno pozornost namenjajo zmanjševanju količin in recikliranju odpadne embalaže ter ozaveščanju o tem, da hrana ne sodi v smeti. Kupce vseskozi spodbujajo tudi k ustreznemu ravnanju z odpadki, zato so v dveh trgovinah testno namestili zbiralnika odpadnega jedilnega olja ter tako pripomogli, da se to odlaga na ustrezen način.

Odpadno jedilno olje je potrebno zbirati ločeno, drugače lahko postane škodljivo za okolje – en liter, zlit v odtok ali naravo, lahko onesnaži tudi milijon litrov pitne vode*. Namesto v odtok ga je zato treba zavreči v ulični zbiralnik, premično zbiralnico ali zbirni center. To po novem omogoča tudi Spar Slovenija, ki je v okviru pilotnega projekta postavil zbiralnik odpadnega jedilnega olja v dveh poslovalnicah, in sicer v trgovini SPAR Grosuplje ter INTERSPAR Supernova Maribor. Zbiralnik sprejema vse vrste jedilnega olja, od olja iz fritez, pečic do olja in maščobe iz različnih živil. V trgovini zbrano odpadno jedilno olje redno prevzema podjetje OK! Olje, ki  je v Sloveniji pooblaščeno za prevzem. Tako zbrano odpadno jedilno olje se bo uporabilo za proizvodnjo biodizel goriva.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja v testnih zbiralnikih v trgovinah SPAR in INTERSPAR poteka povsem preprosto. Uporabnik v času testnega obdobja v trgovini prejme brezplačno zbirno dozo s pokrovom za zbiranje uporabljenega jedilnega olja doma. Ko jo napolni, jo prinese v trgovino SPAR oziroma INTERSPAR, ki ima nameščen zbiralnik. Olje zlije v zbiralnik po postopkih, ki so označeni na vidnem mestu ob zbiralniku, ali pa sledi korakom, ki se sproti izpišejo na elektronskem zaslonu zbiralnika. Slednji po zaključenem postopku uporabniku izpiše kupon oziroma dobropis, ki ga uporabnik lahko unovči ob svojem nakupu v trgovini SPAR ali INTERSPAR, ki ima nameščen zbiralnik odpadnega olja. Tako uporabnik naredi nekaj dobrega za okolje, obenem pa ga Spar za njegovo trajnostno ravnanje tudi nagradi.

»Odpadke v podjetju Spar Slovenija vidimo kot surovine, zato si na vseh področjih prizadevamo za krožno gospodarstvo. Odpadno jedilno olje lahko, pod pogojem da je primerno skladiščeno, oddano in predelano, postane obnovljiva alternativa fosilnim gorivom – iz njega proizvajajo biodizel. Zbiralniki predstavljajo najprijaznejši in najmanj zamuden način odlaganja odpadnega jedilnega olja, po novem pa jih najdete tudi ob dveh naših trgovinah. Glede na rezultate testne faze bomo razmislili tudi o morebitni širitvi naše mreže zbiralnikov,« o novem projektu pove Maša Šprajcar-Rančić, vodja trajnostnega razvoja pri podjetju Spar Slovenija.

*Vir: ZPS; https://www.zps.si/nasveti-in-vodniki/pravilno-ravnanje-z-odpadnim-jedilnim-oljem-2022-02-03#ponovna-uporaba