Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

V neodvisni raziskavi Shopper Trends 2021 je Spar Slovenija med velikimi trgovci v Sloveniji dosegel najboljši rezultat pri trditvi:

»Kakovostni izdelki hrane, pijače, izdelki za osebno nego
in nego doma po dobri ceni.«

 

‘Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno’ in 'Spar, prva trgovina po izboru kupcev' temeljita na trditvah, vključenih v naslednjih vseslovenskih raziskavah:

  • Raziskava Shopper Trends 2021 (Copyright © 2021, Nielsen)
    Izvajalec: AC Nielsen d.o.o.
    Velikost vzorca: 1.102, starost 18 – 65 let
    Spletna raziskava, potekala je 22. 3. – 1. 4. 2021

  • Mediana, vseslovenska spletna raziskava 2020, N=1.006 (15-75 let, vzorec je reprezentativen po spolu, starosti in regiji). Anketiranje je potekalo med 1. 9. in 9. 10. 2020 in sicer s pomočjo računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI) med člani Medianinega spletnega panela.