Text definieren! File: sistorefront_base_de, Zeile 662

Podrobnosti o izdelku

Varnostna opozorila Pri stiku z očmi: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Oči takoj izperite z obilo vode, občasno dvignite zgornjo in spodnjo veko. Odstranite kontaktne leče. Spirajte vsaj 10 minut. Opekline mora zaradi kemikalij nemudoma oskrbeti zdravnik. Pri vdihavanju: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Ponesrečenca prenesite na svež zrak, pustite ga počivati v položaju, ki mu olajša dihanje. Če se sumi, da so hlapi še vedno prisotni, mora reševalec nositi primerno zaščitno masko ali samostojni dihalni aparat. Če ponesrečenec ne diha, je dihanje nepravilno ali je prišlo do ustavitve dihanja, mu dajte umetno dihanje. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestite v bočni položaj in takoj poiščite zdravniško pomoč. Sprostite dihalne poti. Pri stiku s kožo: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Sperite kožo z obilo vode. Odstranite onesnažena oblačila in čevlje. Nadaljujte z izpiranjem kože najmanj 10 minut. Obleko operite pred ponovno uporabo. Opekline mora zaradi kemikalij nemudoma oskrbeti zdravnik.V primeru zaužitja: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Izperite usta z vodo. Odstranite protezo, če jo ima ponesrečenec. V primeru zaužitja zmesi in je ponesrečenec zavesten, mu dajte piti malo vode. Če se ponesrečenec počuti slabo, prenehajte s pitjem vode. Bruhanje je lahko nevarno. Ne izzovite bruhanja brez zdravniškega nadzora. Pri bruhanju držite glavo v nizkem položaju, da izpljuvek ne vstopi v pljuča. Poškodbe mora zaradi kemikalij nemudoma oskrbeti zdravnik. Nikoli ne dajajte v usta ničesar nezavestni osebi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestite v bočni položaj in takoj poiščite zdravniško pomoč. Sprostite dihalne poti.Splošni napotki/ukrepi: Ne ukrepajte, če pri tem ogrožate sebe ali če za to niste primerno usposobljeni. Za osebo, ki ponesrečencu nudi prvo pomoč, je lahko dihanje usta-na-usta nevarno.
Temperatura za hranjenje sobna temperatura
Sestavine Kemijsko ime CAS EC Index REACH Nr. % Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548 EGS Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008ES (CLP) Tip: Citronska kislina 77-92-9 201-069-1 / 15-30 Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319 [1] Izotridekanol, etoksiliran 69011-36-5 500-241-6 5-10 Xi; R41 Acute Tox. 4 Eye Dam.1 H302 H318 [1].Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in bi jih bilo potrebno navajati.
Neto količina 0,25l
Kontakt:
ARC-Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija
Opomba
V spletni trgovini SPAR se trudimo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne in se ves čas osvežujejo. Podatki o živilih na spletni strani odražajo živilo, ki je na razpolago na dan oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim zamikom, se lahko zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo, sicer pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni trgovini. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Ta informacija je na voljo le za osebno uporabo.Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak. Več informacij poiščite v splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine SPAR. Poreklo osnovne surovine je označeno na posameznem izdelku, skladno z uredbo ES/775/2018.
25% CENEJE
Namesto: € 7,39
5
49
(11,44 €/kg)

VEGANEC RIBAN
Kokosova maščoba zunaj EU.

Preberi več
16% CENEJE
Namesto: € 14,35
11
99
(16,65 €/kg)
2
49
(6,38 €/kg)

VEGANEC V KOSU
Kokosova maščoba zunaj EU.

Preberi več
33% CENEJE
Namesto: € 29,90
19
99
(39,98 €/l)
24% CENEJE
Namesto: € 5,95
4
47
(0,45 €/kos)
FE02