NAGRADNA IGRA: SPAR Online praznuje 6. rojstni dan!

PRAVILA NAGRADNE IGRE:

 

1. člen

Po teh pravilih prireja Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom “SPAR Online praznuje 6. rojstni dan” (v nadaljevanju: nagradna igra).

 

2. člen

 

Nagradna igra bo potekala na Instagram profilu SPAR Online, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://www.instagram.com/spar.online/ . Nagradna igra bo potekala od ponedeljka, 22.1.2024 do vključno ponedeljka, 29.1.2024. V nagradni igri je možno sodelovati do vključno ponedeljka, 29.1.2024 do 23:59.

 

3. člen

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri je možno sodelovati večkrat. Nagrado je možno osvojiti le enkrat.

 

4. člen

 

Način sodelovanja v nagradni igri: všečkati moraš objavo nagradne igre, ki je dostopna na https://www.instagram.com/spar.online/ in v komentar objave zapisati tri najljubše stvari pri SPAR Online. Organizator bo med vsemi pravilno oddanimi glasovi naključno izžrebal dobitnike nagrad.

 

Nakup v trgovinah Spar in Interspar ni pogoj za sodelovanje.

 

5. člen

 

Nagradni sklad vsebuje:

 

4 x darilna škatla izbranih izdelkov Štartaj Slovenija

Skupno število nagrad: 4

Skupno število nagrajencev: 4

 

Nagrada 1: Paket izbranih izdelkov Štartaj Slovenija: NutraLux immune shot, Nutralux sleep well, Chicatella mazilo za nego atopične kreme, naravne slamice za pitje Leber-Vračko, ocvrte svinjske kožice Spoof, napitek Heijus, Emini medenjaki Šolar, sušene jajčne testenine iz črne soje Poljka, spirulina Eko Janez, šampon in balzam za krepitev las 4kidsandus. Skupna vrednost: 157,71 eur.

 

Nagrada 2: Paket izbranih izdelkov Štartaj Slovenija: NutraLux immune shot, Nutralux sleep well, Chicatella mazilo za nego atopične kreme, naravne slamice za pitje Leber-Vračko, ocvrte svinjske kožice Spoof, napitek Heijus, Emini medenjaki Šolar, sušene jajčne testenine iz črne soje Poljka, spirulina Eko Janez, šampon in balzam za krepitev las 4kidsandus. Skupna vrednost: 157,71 eur.

 

Nagrada 3: Paket izbranih izdelkov Štartaj Slovenija: NutraLux immune shot, Nutralux sleep well, Chicatella mazilo za nego atopične kreme, naravne slamice za pitje Leber-Vračko, 2x ocvrte svinjske kožice Spoof, 2x napitek Heijus, Emini medenjaki Šolar, sušene jajčne testenine iz črne soje Poljka, šampon in balzam za krepitev las 4kidsandus. Skupna vrednost izdelkov 148,70 eur. 

 

Nagrada 4: Paket izbranih izdelkov Štartaj Slovenija: NutraLux immune shot, Nutralux sleep well, Chicatella mazilo za nego atopične kreme, naravne slamice za pitje Leber-Vračko, 2x ocvrte svinjske kožice Spoof, 2x napitek Heijus, Emini medenjaki Šolar, sušene jajčne testenine iz črne soje Poljka, šampon in balzam za krepitev las 4kidsandus. Skupna vrednost izdelkov 148,70 eur. 

 

 

Pridobljenih nagrad ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje večkrat, vendar lahko v času trajanja nagradne igre osvoji največ eno nagrado.

 

 

 

6. člen

 

Žrebanje nagrajencev bo potekalo 30. Januarja 2024 ob 12:00 uri. Nagradno žrebanje bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim žrebom na sedežu svoje družbe. V boben za žreb so vedno vključeni vsi pravilno oddani glasovi sodelovanja v nagradni igri.

 

7. člen

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime, priimek in uporabniško ime pod objavo nagradne igre na Instagram profilu SPAR Online, če bo udeleženec prejemnik katerekoli nagrade.

 

Nagrajence bo organizator kontaktiral v zasebnem sporočilu na družbenem omrežju Instagram  in jih prosil za dostavo podatkov za dostavo nagrade, ki morajo biti dostavljeni v roku 72 ur. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.

 

8. člen

 

Za namen izvedbe nagradne igre bo organizator nagradne igre Spar od nagrajencev zahteval osebne podatke. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti ime, priimek, naslov, elektronski naslov in davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 €, saj SPAR nagrajencu plača dohodnino.

Vlogo upravljavca osebnih podatkov prevzema Spar, vlogo obdelovalca pa Formitas d.o.o, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana.  Oba bosta podatke hranila eno (1) leto v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ZVOP-1 in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo zgolj v namen te nagradne igre, zagotavljamo naslednje pravice:

 

Pravica, da od Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva:

 

– Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 

– Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

 

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

 

– Omejitev obdelave, kadar: oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

 

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

 

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

 

– Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic. Z sodelovanjem v nagradni udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov [email protected].

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana

 

9. člen

 

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani SPAR Online, ki je dostopna na https://www.spar.si/online/

 

 

10. člen

 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na

elektronski naslov [email protected]

 

11. člen

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v

Ljubljani.

 

 

Ljubljana, 22.1.2024

 

SPAR SLOVENIJA d.o.o.

FE08