PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE 

»Osvoji piva poln Laško hladilnik«

               NAGRADNA IGRA na spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik

 

S temi pravili nagradne igre so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Osvoji piva poln Laško hladilnik«, ki jo organizira Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Pivovarna Laško Union ali organizator), zanj pa jo izvede SPAR Slovenija, trgovsko podjetje d.o.o.
Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).

 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci enake možnosti za prejem nagrade.

 

1.    ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Pivovarna Laško Union d.o.o., zanj pa jo izvede izvede SPAR Slovenija, trgovsko podjetje d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana.

2.    KDO LAHKO SODELUJE?

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki bodo na dan 1. 7. 2018 starejše od 18 let, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter izvajalcu nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki sprejmejo pravila nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na spletni strani spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik. Kot sodelovanje se šteje, da je udeleženec nagradne igre na spletni strani spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik odgovoril na vprašanje in oddal svoje podatke (Ime, priimek in e-naslov).  

 

V pravilih in pogojih sodelovanja izraza “sodelujoči” in “nagrajenci” opredeljujejo tako ženske kot moške predstavnike, ki sodelujejo v nagradni igri.

 

3.    TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 1. 7. 2018 od 10.00 do vključno 31. 8. 2018 do 21.00.

 

4.    KAKO SODELOVATI?

V času, ki je določen v tretji točki teh pravil, je v nagradni igri mogoče sodelovati na naslednji način:

 

Na spletni strani spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik sodelujoči odgovori na eno izmed vprašanj ali na vsakega od njih. Vprašanja se bodo do konca nagradne naključno zamenjala, naenkrat pa bo mogoče odgovarjati na enega od njih. Po oddanem odgovoru v okence za vpis podatkov vpiše svoje ime, priimek in mail. Nato mail, ki ga prejme po oddaji svojih podatkov potrdi in tako sodeluje v žrebu za nagrado.

 

Zvrstila se bodo 4 različna vprašanja. Omejitev zapisanega odgovora je do največ 100 znakov.

 

- S kom bi izpraznil piva poln Laško hladilnik?

- Kdaj te Laško pivo najbolj odžeja?

- Koliko litrov Zlatoroga je v polno založenem Laško hladilniku?

- Koliko steklenic Laškega piva je v polno založenem Laško hladilniku?

 

 

Sodelujoči lahko podatke odda neomejeno krat.

 

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo glasovanja in nagradne igre.

 

5.    NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad vsebuje:

-       Laško Hladilnik napolnjen z Laško Zlatorogom

 

Maloprodajna vrednost nagrade je 515,00 EUR. Skladno s 3. odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini bo davčne obveznosti poravnala Pivovarna Laško Union. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, kot so dostop do interneta, prevzem nagrade, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

 

6.    POTEK NAGRADNE IGRE in IZBOR NAGRAJENCEV

 

Nagradna igra poteka od vključno 1. 7. 2018 od 10.00 do vključno 31. 8. 2018 do 21.00.

 

Za sodelovanje v nagradni igri mora posameznik oddati odgovor na vprašanje in vpisati osebne podatke (Ime, priimek in e-naslov). Ko so izpolnjeni vsi omenjeni koraki, se posameznik uvrsti v žreb za nagrado.

 

S spletno oddajo odgovora in osebnih podatkov (Ime, priimek in e-naslov) se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Pivovarne Laško Union izključno za namene nagradne igre.

 

 

Končni prejemniki nagrad bodo znani najkasneje 14 dni po koncu nagradne igre, ki se konča 31. 8. 2018.

 

Nagrajenec bo izbran v naključnem žrebu in bo o prejemu nagrade obveščen po e-pošti na e-naslov (ki ga je navedel v spletnem obrazcu ob vpisu odgovora na zastavljeno vprašanje) v roku štirinajstih dni po zaključku žreba.

 

Organizator bo nagrajencu po e-pošti skupaj z obvestilom o nagradi posredoval tudi nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

 

V primeru, da se dobitnik nagrade v roku 10 dni, od kar mu je organizator poslal obvestilo o prejemu nagrade, ne bo odzval in pravočasno predložil zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

   

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

-          se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-          se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

-          nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti,

-          če je bilo ugotovljeno ali obstaja utemeljeni sum, da je posameznik pri sodelovanju uporabljal nezakonite pripomočke (napr. Hackertools, viruse, trojance itd..) ali si drugače pridobil koristi s pomočjo manipulacije (iskanje algoritma).

 

7.    PREVZEM NAGRADE

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, katera bo z imenom in priimkom navedena v spletnem obrazcu in bo prejela obvestilo o prejemu nagrade. Nagrajenec se ob prevzemu nagrade izkaže z veljavnim osebnim dokumentom.

 

 

8.       VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 

Sodelujoči v nagradni igre izrecno soglašajo, da Organizator in Izvajalec njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita samo za potrebe te nagradne igre.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek in elektronski naslov) za namene nagradne igre, z možnostjo odjave na zahtevo udeleženca v nagradni igri, z zahtevo, poslano na [email protected].

 

S spletno oddajo obrazca z vsemi zgoraj navedenimi podatki, se posameznik izrecno strinja in soglaša z obdelavo osebnih podatkov s strani Organizatorja nagradne igre, za zgoraj navedene namene.

 

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja svojih podatkov v bazi, tako, da pošlje zahtevo na [email protected].

 

Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev v obdelavo in objavo podatkov oziroma izbris le-teh tako, da pošlje zahtevo na [email protected].

 

Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni, ki so določeni v prvem odstavku tega člena.

 

Organizator hrani osebne podatke udeleženca do 120 dni od začetka nagradne igre.

 

Organizator hrani podatke nagrajenca v zvezi z obračunom in izplačilo akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

 

9.    OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Odgovornost organizatorja je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti:

-          za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uživanja in/ali uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo,

-          v primeru težav s pošiljanjem, zamude, izgub ali poškodb poštnih pošiljk ali elektronskih sporočil (posebno tistih, ki se nanašajo na pošiljanje in sprejemanje nagrad), ki lahko nastopijo neodvisno od organizatorja,

-          organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru nepravilnega delovanja interneta, mobilnega interneta, telefonskih linij ali ostalih naprav, ki omogočajo izvajanje igre. Prav tako organizator ni odgovoren, če eden ali več udeležencev ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati v igri iz katerega koli razloga ali tehnične napake, povezane z delovanjem mreže,

-          organizator ne prevzema odgovornosti za okužbo računalnikov z virusi ali za vdor tretje osebe v računalnik udeležencev igre ter za posledice povezovanja udeležencev v omrežje preko spletne strani. Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno udeležencu, njegovi računalniški opremi, pametnemu telefonu ali podatkom, shranjenim na teh napravah, ter za osebne in profesionalne posledice, ki za udeležence lahko iz tega izhajajo,

-          organizator se obvezuje, da bo uporabil vsa sredstva, skupaj z izvajalci storitev, da bo sistem izbora nagrajencev in podelitev nagrad skladen s pravili igre. Udeleženci se seznanjajo, da organizator uporablja mehanizme nadzora, s katerimi lahko odkriva primere prevar. Če bi vseeno prišlo do težav, ki bi vplivale na izbor nagrajencev (posebno, če bi prišlo do napake, ki bi privedla do izbora prevelikega števila nagrajencev), organizator nima nobene odgovornosti do viška nagrajencev izven pravil igre.

 

 

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre “Osvoji piva poln Laško hladilnik" so objavljeni na spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi ali dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavil na spletni strani spar.si/online/nagradna-igra-lasko-hladilnik.

 

V Ljubljani, dne 1. 7. 2018

 

FE06