PREVZEM NAROČILA

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:

osebni prevzem v spletnem centru po konceptu Drive-In ali

dostava na dom. 

 

Osebni prevzem naročila

Pri osebnem prevzemu v spletnem centru lahko kupec naročilo prevzame 2 uri po potrditvi naročila in opravljenem plačilu, oziroma na izbrani datum in uro, v okviru delovnega časa spletne trgovine:

od ponedeljka do petka med 9. in 21. uro;

v soboto med 8. In 17. uro ter

v nedeljo med 8. in 15. uro. 

Zaposlena oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročilo kupca se v spletnem centru  hrani 24 ur po času od izbranega datuma in ure za osebni prevzem. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno prejeto plačilo pa ponudnik vrne kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

 

Dostava na dom

Za dostavo na dom je kupcem na voljo 6 časovnih oken, v okviru katerih lahko izberejo želeni datum in uro dostave: 

od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure, od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16. ure, od 16. do 18. ure in od 18. do 20. ure;

v soboto od 8. do 10. ure, od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16. ure.

V primeru, da želi kupec dostavo na dom v istem dnevu kot je bilo oddano naročilo, mora le-to biti oddano in potrjeno najkasneje do 10. ure. V primeru dostave na dom je dostavna oseba ponudnika dolžna izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini, ob dogovorjenem času v stanovanje kupca in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za optimalno izvedbo dostave na dom mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo, neposredno do lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času in uri prevzema naročila kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni center.

 

Osebni prevzem naročila ali dostava na dom je možno največ 4 dni po oddanem naročilu. PRIMER: naročilo oddamo v ponedeljek, zadnji možni dan za prevzem ali dostavo na dom je petek.

 

Prevzem izdelkov iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu. Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in se s tem prepriča, ali izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca. V primeru, da naročilo vsebuje izdelke s starostno omejitvijo, ima zaposlena oseba oziroma dostavna oseba pravico predhodno zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo starost. Če kupec to odkloni, se mu izdelkov ne sme prodati (alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače; tobačni izdelki).  

 

Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in HACCP načeli, ki predpisujejo popoln sistem vodenja varnosti živil in obvladovanja kakovosti ponudnik ves čas skrbi, da hladna veriga za izdelke pri pripravi naročila in distribuciji ostaja neprekinjena. Dostavno vozilo za naročila z dostavo na dom je razdeljeno na dve temperaturni coni, zamrznjeni izdelki se dostavijo v posebej prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Prirejena transportna embalaža za zamrznjene izdelke je last ponudnika, zato jo dostavna oseba po opravljeni dostavi na dom vzame in vrne v spletni center.

 

Dostavo na dom ponudnik v sodelovanju s pogodbenim partnerjem izvaja v Republiki Sloveniji na območju mesta Ljubljana in njenem širšem delu, v območju 20 km od točke lokacije spletnega centra, v skladu s pogoji lokacije in območja, na katerih se izvaja dostava na dom. Kraji dostave so vidni na povezavi www.xxx.si. Ponudnik kupcu za opravljeno storitev zaračuna naslednji strošek:

V primeru osebnega prevzema naročila v spletnem centru je prevzem brezplačen.

V primeru, ko kupec naroči dostavo na dom je cena dostave 4,00 € in velja za celotno območje dostave na dom. V primeru, da je naročilo kupca višje od 65,00 €, je dostava na dom brezplačna. 

 
FE06