terms-na-levi.png
terms-na-levi.png
terms-na-levi.png

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE
TRGOVINE


SPAR PRODAJNA POGODBA, SKLENJENA NA
DALJAVO
sklenjena med:
SPAR SLOVENIJA d.o.o.
Letališka cesta 26
1000 Ljubljana
matična številka: 5571693000
davčna številka: SI32156782, zavezanec za DDV
(v nadaljevanju »
ponudnik«)
in
kupcem
(v nadaljevanju “kupec”)
OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Ponudnik je spletna trgovina Spar Slovenija na spletnem mestu www.spar.si/online in je del
družbe Spar Slovenija d.o.o., ki upravlja s spletno stranjo in omogoča kupcu povezavo z
izbrano spletno trgovino, da opravi svoj spletni nakup.
Spletni center je obstoječi megamarket ISP, BTC City Ljubljana, Moskovska ulica 4, ki je v
spletni trgovini izhodiščna točka za pripravo naročila, osebni prevzem naročila in dostavo
naročila na naslov kupca.
Upravljavec osebnih podatkov je družba Spar Slovenija d.o.o.. Osebni podatki so podatki,
ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna
slovenska in evropska zakonodaja.
Spletno mesto je spletna stran www.spar.si/online.
Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino na spletnem
mestu. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni
trgovini ne morejo oddati naročila, dokler ne postane registrirani uporabnik.
Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki skladno s splošnimi pogoji
poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) pridobi
uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ali številki SPAR plus kartice
ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z
vnesenimi podatki. Z registracijo fizična ali pravna oseba postane registrirani uporabnik
spletne trgovine in pridobi pravico do nakupa. Osnovni pogoj za nakup v spletni trgovini je,
da je registrirani uporabnik hkrati imetnik SPAR plus kartice. Registrirani uporabnik
predhodno postane imetnik SPAR plus kartice, ki jo prejme: - na e-naslov, naveden v prijavi:
e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu in e-sporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik
plastično kartico, jo lahko pridobi z izpolnitvijo tiskane pristopnice, ki je na voljo na prijavnih

mestih. Splošni pogoji poslovanja SPAR plus kartice so dostopni na povezavi
https://www.spar.si/spar-plus.
Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz
asortimenta ponudnika.
SPAR plus kartica – SPAR plus kartica je kartica zvestobe družbe SPAR Slovenija d.o.o..
Definicija SPAR plus kartice se nahaja https://www.spar.si/spar-plus.
UVODNA DOLOČILA
Spletna trgovina ponudnika, predstavlja posebno ugodnost imetnikov SPAR plus kartice.
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so
na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom Republike
Slovenije (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov
pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na
trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o omejevanju porabe alkohola,
Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi,
priporočili Trgovinske zbornice Slovenije ter mednarodnimi kodeksi za elektronsko
poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki velja v trenutku oddaje naročila v
spletni trgovini ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje.
Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«) pogodba,
sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema
opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje,
ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo
vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je po
ZVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu
tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal
kupnino.
Kupec pri naročilu s potrditvijo polja
»Zaključite nakup« potrdi in brezpogojno sprejme
splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje,
da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine,
ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino splošnih
pogojev poslovanja spletne trgovine.
Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne
najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu.
Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je datirana.
Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani
ponudnika
www.spar.si/online.
Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo
izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.
februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik
diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na
notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive

2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje
Republike Slovenije.
DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na
naslovu
www.spar.si/online na voljo naslednje informacije:
- podatki o podjetju (firma, sedež podjetja);
- kontaktni podatki, ki kupcu, obiskovalcu ali registriranemu uporabniku omogočajo hitro in
učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);
- bistvene lastnosti izdelkov oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in
garancijami;
- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu bo
dostopen kupcu v roku, ki ga kupec izbere na osnovi ponujenih možnosti ponudnika. Izjema
od prej navedenega so sveži izdelki, kjer je dobavljivost odvisna od stanja zalog v trenutku
priprave blaga za odpravo);
- pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;
- cene, ki so jasno in nedvoumno določene, iz katerih je jasno prikazano, ali že vsebujejo
davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve;
- plačilne pogoje ter pogoje dostave, rok dostave in izvedbo storitve oziroma naročila;
- pravica in rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop od
pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno
oziroma na izrecno zahtevo kupca;
- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike
s kupci oziroma naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in
izjave.
REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO
Vsaka fizična oseba starejša od 18 let, ki želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine
določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in
sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani izbere
možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja, po želji pa tudi druga polja.
Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.
Na spletni strani
www.spar.si/online se odpre obrazec za vnos podatkov, kamor obiskovalec
vpiše obvezne podatke, nujne za pridobitev SPAR plus kartice:
- ime in priimek, naslov (ulica, poštna številka, kraj), rojstni datum, spol,
in nujne podatke za registracijo v spletni trgovini SPAR Online:
- elektronski naslov, telefonska številka;
- označi potrditveno polje, s čimer dovoljuje uporabo osebnih podatkov v namene poslovanja
s kartico SPAR plus in neposredno trženje, v skladu z veljavno zakonodajo (prejemanje
obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, SPAR ponudb in računov na
elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon).

Ko fizična oseba izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi na elektronski naslov,
ki ga je navedla v obrazcu za registracijo, potrditveno sporočilo. S potrditvijo potrditvenega
sporočila obiskovalec postane registrirani uporabnik in s tem:
- potrdi resničnost vnesenih podatkov;
- potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in ima popolno poslovno sposobnost;
- dovoli uporabo osebnih podatkov za namene poslovanja s SPAR plus kartico in neposredno
trženje v skladu z zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega
gradiva, SPAR ponudb in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj
mobilni telefon) ter za izvedbo določil teh splošnih pogojev in pogodbe za nakup blaga na
daljavo;
- Dovoli posredovanje osebnih podatkov tudi zunanjim obdelovalcem osebnih podatkov.
- potrdi in brezpogojno sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine v celoti.
Registriranemu uporabniku, ki še ni imetnik SPAR plus kartice, se skladno s splošnimi pogoji
in soglasjem stranke formira SPAR plus kartica. S tem postane imetnik SPAR plus kartice,
ki jo prejme: - na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu in esporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik plastično kartico, jo lahko pridobi z izpolnitvijo tiskane
pristopnice, ki je na voljo na prijavnih mestih.
Registracija je uspešna:
- ko fizična oseba izpolni vse obvezne podatke in;
- v svojem elektronskem predalu, po prejemu aktivacijskega elektronskega sporočila s strani
ponudnika, s klikom na aktivacijsko povezavo potrdi svojo prijavo in brezpogojni sprejem
splošnih pogojev poslovanja v celoti.
Z uspešno opravljeno registracijo postane fizična oseba registrirani uporabnik v spletni
trgovini in pridobi pravico oddaje naročila v spletni trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno
trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ali številke
SPAR plus kartice ter gesla, izbranega ob registraciji.
V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane
na spletno trgovino in naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v
spletni trgovini. Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.
Registracija na spletni trgovini SPAR Online za obstoječe imetnike SPAR plus kartice
Vsaka fizična oseba, ki je imetnik SPAR plus kartice in želi postati registrirani uporabnik
spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova in geslo, ter s tem po
potrditvi in sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni
strani izbere možnost »registrirajte se s SPAR plus kartico« in ustrezno dopolni vsa obvezna
polja, ki jih potrebujemo za izvajanje storitve in po želji tudi druga polja. Osebe mlajše od 18
let ne morejo postati registrirani uporabniki.
IZDELKI IN FOTOGRAFIJE
Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto ter
hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na
embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se
nenehno preoblikujejo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremenijo. V spletni
trgovini SPAR Online se trudimo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne in jih ves čas

osvežujemo. Podatki o živilih na spletni strani odražajo živilo, ki je na razpolago na dan
oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim zamikom, se lahko zgodi, da
se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, označba hranilne
vrednosti, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo,
sicer pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni trgovini. Na izdelku, ki
ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz.
uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z
deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno
uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega
soglasja ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih
sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.
Vse fotografije tehtanih oz. postrežnih izdelkov so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti
izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar
pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za
morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne
napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice
kupca.
CENE
Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV
in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi
drugimi dajatvami za en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični
meter izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno
uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki
so označeni tudi s ceno za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali
če to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:
- količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali
- se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.
Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno
napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo
od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma
so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel
informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi
maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.
Končna cena izdelka se v spletnem nakupu lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača
oziroma je na računu, v naslednjih primerih:
1. pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. sadje in zelenjava, meso, ribe):
PRIMER: naročena količina izdelka je 1 kg, tehtana količina izdelka je npr. višja: 1,30 kg ali
nižja: 0,70 kg;
Končna vrednost izdelkov se ob naročilu po zgoraj navedem primeru lahko razlikuje od
dejansko obračunane vrednosti na računu za največ 30% od vrednosti naročenih tehtanih
izdelkov.

Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko
oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih
akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno
košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja
tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem
ponudnika. Struktura prikaza cene v spletni trgovini:
- prodajna cena (tudi za tehtane izdelke, kjer prikažemo prodajno ceno na enoto mere (kg, l
…);
- cena za enoto mere (kg, l …);
- akcijska cena;
- odstotek popusta;
- cena vračljive embalaže (izpiše se pri prenosu izdelka v nakupovalno košarico).
S SPAR plus kartico kupec pridobi enake ugodnosti in bonitete kot bi jih prejel v klasičnih
trgovinah SPAR in megamarketih Interspar razen v primerih, ko je navedeno drugače.
NAČINI PLAČILA
Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam omogoča
naslednje načine plačila:
- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po spletu s kreditno
kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva,
Maestro). Kupec se pri naročilu odloči za spletno plačilo s kreditno kartico ali plačilno kartico
s takojšnjim plačilom. Pri zaključku naročila se rezervira znesek nakupa na kreditni kartici ali
plačilni kartici s takojšnjim plačilom. Rezerviran znesek je enak končnemu znesku naročila +
30% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov. Ko je nakup zaključen (kupec s podpisom
potrdi prejem oziroma prevzem naročila), se končni znesek nakupa odtegne iz TRR kupca.
30% dodatna rezervacija sredstev od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov je pomembna
zaradi nakupa tehtanih oz. neegaliziranih izdelkov, kjer je končni znesek nakupa znan šele
po zaključenem komisioniranju. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema
posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji.
Račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca.
Nakup v oddelku živil:
- Plačilo po povzetju po mobilnem bančnem POS sistemu s kreditno kartico ali
plačilno kartico s takojšnjim plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro).
Kupec s podpisom na mobilnem terminalu potrdi prejem oziroma prevzem izdelkov in končno
vrednost računa. Kupec za plačilo predloži kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim
plačilom, s katero zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe po mobilnem POS
terminalu opravi plačilo. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje
račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden
tudi v uporabniškem profilu kupca. Lahko se zgodi, da zaradi slabega signala ob dostavi
plačilo na mobilnem POS terminalu ne bo mogoče. V tem primeru lahko stranka svoje
naročilo plača z gotovino. Predaje blaga brez plačila ni.
- Plačilo po povzetju z gotovino
Nakup v oddelku neživil:
- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po spletu s kreditno
kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva,
Maestro).
LIKVIDNOSTNE TEŽAVE PRI PLAČILU PO POVZETJU (velja
samo za nakupe živil)
V primeru, da ima kupec ob prevzemu naročila pri plačilu po povzetju likvidnostne težave
(nezadostna sredstva na računu, nedelujoča kreditna oziroma plačilna kartica, ipd.),
zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe kupcu ne preda naročila in označi na
mobilnem terminalu reklamacijo (neprevzeto naročilo). Naročilo se vrne v spletni center. V
kolikor se pri kupcu pojavijo likvidnostne težave, kupec ob naslednjem nakupu v spletni
trgovini nima možnosti izbire plačila naročila po povzetju.
Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali plačilne kartice s
takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete
plačnika in izdajo pisne izjave po elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih
izdelkov iz naročila v naslednjih primerih:
- v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;
- v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan Republike Slovenije;
- v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji.
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in
shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi
karticami skrbita ponudnik in izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev
plačilnih transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem času, s
takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite pred zlorabo kreditne ali plačilne
kartice ponudnik lahko preveri informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi
zlorabe kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno
dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali plačilne kartice bo
nemudoma javljena pristojnim organom. Podatki o kreditnih in plačilnih karticah se ne
shranjujejo na strežniku ponudnika.
ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA
Kupec lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu v spletni trgovini, z dodajanjem
izdelkov v spletno košarico, ob predpostavki, da se je v spletno trgovino prijavil s svojim
elektronskim naslovom in geslom.
Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama v spletni trgovini. Sortirani so po spletnih
kategorijah, ki so navedene na vrhu spletne strani. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem
na voljo do odprodaje zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke
dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno potrditvijo naročila s
klikom na gumb »Zaključite nakup« in prehodom na plačilo, lahko kupec naredi še končni
pregled in morebitne spremembe naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje
nakupovalne košarice. V kolikor naročenega izdelka ne bo na zalogi, lahko kupec označi

polje »Dovolim zamenjavo«, kar pomeni, da se v naročilu kupca naročeni izdelek nadomesti
s primerljivim izdelkom, približno enake vrednosti, t.i. nadomestni izdelek. Kupec je z
zamenjavo izdelka z nadomestnim izdelkom seznanjen ob prevzemu naročila. V kolikor
kupec ne označi polja »Dovolim zamenjavo«, je na dobavnici ob predaji izdelkov kupcu jasno
označeno, katerih izdelkov ni bilo na zalogi.
V oddelku neživil polja »Dovolim zamenjavo« ni možno označiti.
Potrditev naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:
- preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v nakupovalni košarici;
- izbere način plačila;
- izbere način prevzema, ki je lahko:
- osebni prevzem naročila ali
- dostava na dom in prevzem naročila;
- izbere datum in uro osebnega prevzema naročila oziroma dostave na dom;
- s klikom na gumb »Zaključite nakup« odda svoje naročilo.
Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno
sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena,
ko kupec potrdi naročilo. Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je
le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupec lahko po
zaključenem naročilu, naročilo spremeni. Kupec ne more spremeniti naročila, ko sistem
prične s planiranjem dostave in prevzema.
Za naročila v oddelku neživil ni možno označiti osebni prevzem naročila ali izbrati
datum in uro prevzema naročila oziroma dostave na dom.
Obdelava naročila:
Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine, po vrstnem
redu oddanih naročil, oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem naročila ali
dostavo na dom. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja
točnosti prevzema oziroma dostave na dom kupca pokliče na kontaktno telefonsko številko
kupca.
Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo
naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje: številko naročila, način, datum in uro
prevzema naročila, način in pogoje vračila ter telefonsko številko in naslov, na katerega lahko
kupec pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom. S klikom na povezavo v potrditvenem
sporočilu se odpre naročilo s številko naročila, naročenimi izdelki, cenami in končnim
zneskom. Kupec račun prejme avtomatsko na svoj elektronski naslov po opravljenem
prevzemu naročila. Kupec prevzem naročila potrdi s podpisom na prenosnem terminalu.
NADOMESTNI IZDELKI - (velja samo za nakupe živil)
V primeru, da določenega izdelka, ki ga je kupec naročil, ob pripravi naročila ni na zalogi
lahko zaposleni izbere izdelek, ki je po lastnostih primerljiv ali podoben naročenemu. V
primeru, da je cena naročenega izdelka drugačna od cene nadomestnega izdelka, se kupcu

zaračuna ceno naročenega izdelka. Kupcu se ob predaji naročila predstavi nadomestne
izdelke, kupec se lahko z menjavo strinja ali pa brezplačno zavrne na licu mesta in plača le
dobavljene izdelke. Ob zaključku nakupa na spletni trgovini lahko kupec sprejme ali zavrne
nadomestne izdelke. V primeru, se kupec strinja z nadomestnimi izdelki velja zgornje pravilo.
V primeru nestrinjanja pa se kupcu v primeru nične zaloge naročenega izdelka ne dobavi.
PREVZEM NAROČILA - (velja samo za nakupe živil)
Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:
- osebni prevzem v spletnem centru po konceptu Drive-In ali
- dostava na dom.
Osebni prevzem naročila
Pri osebnem prevzemu v spletnem centru lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi
naročila in opravljenem plačilu na izbrani datum in uro. Za osebni prevzem naročila je
kupcem na voljo 6 časovnih oken, v okviru katerih lahko izberejo želeni datum in uro
prevzema:
- od ponedeljka do petka od 9. do 10. ure, od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16.
ure, od 16. do 18. ure in od 18. do 20. ure;
- v soboto od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16. ure.
Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v
dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo
dokumentacijo. Naročilo kupca se v spletni trgovini hrani do konca delovnega dne (do konca
delovnega časa spletne trgovine), predvidenega za prevzem. V primeru, da kupec po tem
času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na
njegov TRR.
Zakon o omejevanju prodaje alkohola v okviru spletne prodaje prepoveduje prevzem
oziroma dostavo alkoholnih pijač med 21. in 7. uro naslednjega dne. Kupcu se priporoča, da
v kolikor njegovo naročilo vsebuje alkoholne pijače, naročilo prevzame pravočasno oziroma
izven prepovedanih ur, saj mu v nasprotnem primeru zaradi prekrška ponudnik naročila ne
bo mogel izdati.
Dostava na dom
Za dostavo na dom je kupcem na voljo 6 časovnih oken, v okviru katerih lahko izberejo želeni
datum in uro dostave:
- od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure, od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16.
ure, od 16. do 18. ure in od 18. do 20. ure;
- v soboto od 10. do 12. ure, od 12. do 14. ure, od 14. do 16. ure.
V primeru, da želi kupec dostavo na dom v istem dnevu kot je bilo oddano naročilo, mora leto biti oddano in potrjeno najkasneje do 9. ure. V primeru dostave na dom je dostavna oseba
ponudnika dolžna izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini, ob
dogovorjenem času v stanovanje kupca in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo.
Za optimalno izvedbo dostave na dom mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo,
neposredno do lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila na

lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času in uri prevzema naročila
kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni
center.
Osebni prevzem naročila ali dostava na dom sta možna največ 4 dni po oddanem naročilu.
PRIMER: naročilo oddamo v ponedeljek, zadnji možni dan za prevzem ali dostavo na dom
je petek.
Prevzem izdelkov iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu.
Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in se s tem prepriča, ali
izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca. V primeru, da naročilo vsebuje izdelke s
starostno omejitvijo, ima zaposlena oseba oziroma dostavna oseba pravico predhodno
zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo
starost. Če kupec to odkloni, se mu izdelkov ne sme prodati (alkoholne pijače in pijače, ki so
jim dodane alkoholne pijače; tobačni izdelki).
Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili in HACCP načeli, ki predpisujejo popoln sistem vodenja varnosti živil in obvladovanja
kakovosti ponudnik ves čas skrbi, da hladna veriga za izdelke pri pripravi naročila in
distribuciji ostaja neprekinjena. Dostavno vozilo za naročila z dostavo na dom je razdeljeno
na dve temperaturni coni, zamrznjeni izdelki se dostavijo v posebej prirejeni transportni
embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Prirejena transportna embalaža za
zamrznjene izdelke je last ponudnika, zato jo dostavna oseba po opravljeni dostavi na dom
vzame in vrne v spletni center.
Dostavo na dom ponudnik, v sodelovanju s pogodbenim partnerjem, izvaja v Republiki
Sloveniji; za živilske izdelke na območju mest Kranj, Kamnik, Radovljica, Škofja Loka,
Grosuplje ter Ljubljana in njenem širšem delu, za nakupe v oddelku neživil pa je dostava
možna po celotni Republiki Sloveniji. Kraje dostave lahko kupec preveri na povezavi
www.spar.si/online/welcome. Ponudnik kupcu za opravljeno storitev zaračuna naslednji
strošek:
- V primeru osebnega prevzema naročila v spletnem centru je prevzem brezplačen (velja
samo za nakup v oddelku živil).
- V primeru, ko kupec naroči dostavo na dom je cena dostave 3,50 € in velja za celotno
območje dostave na dom. V primeru, da je naročilo kupca višje od 60,00 € (nakup živil) oz.,
100,00 € (nakup neživil), je dostava na dom brezplačna.
DOSTAVA NA DOM – (velja samo za nakupe v neživilskem oddelku)
Pri nakupu izdelkov z oddelka neživil ni možno izbrati osebnega prevzema naročila.
ZAVRNITEV NAROČILA
Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:
- pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;
- avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;
- skladno z ZVPot v primeru, ko kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov;
- ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali
o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.

AKCIJE IN PROMOCIJE
V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, nekatere se uporabljajo tudi v klasičnih trgovinah
Spar in megamarketih Interspar. Oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in
razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki
veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske,
mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna
cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Nakup izdelkov je možen
le v količinah, primernih za gospodinjstvo. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V
posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti
niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.
Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete
obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije,
ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice,
ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen
izračun vrednosti celotnega naročila.
Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:
- fizične in pravne osebe
lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v količinah, ki veljajo za
gospodinjstva;
- fizične in pravne osebe
lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v spletni trgovini (npr.
brezplačna dostava ob določeni višini nakupa, posebne praznične ponudbe, nagrajevanje
nakupov z izdelki / ob nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);
- fizične in pravne osebe
ne morejo, razen, če ni navedeno drugače koristiti ugodnosti iz
naslova krovnih promocij (npr. kupon -25%, popust na celoten nakup, Jocker popust, Sticky
popust od 10% - 99%, popusti za upokojence, unovčevanje točk zvestobe...).
OMEJITEV STAROSTI
Zakonsko je določena prepoved prodaje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne
pijače:
- osebam, mlajšim od 18 let,
- osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in
- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale
osebam, mlajšim od 18 let.
Zakonsko je določena prepoved prodaje tobačnih izdelkov:
- osebam, mlajšim od 18 let in
- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale
osebam, mlajšim od 18 let.
V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika da od vsake osebe, za katero domneva,
da ni starejša od 18. let zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero
se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne sme
prodati.

VRAČLJIVA EMBALAŽA za živila
Med vračljivo embalažo, ki je predmet poslovanja med ponudnikom in kupcem, se šteje
steklena embalaža (steklenice piva, radenske) ter plastične nosilke (zaboj za pivo) in se
obračunava po veljavnem ceniku.
Ponudnik, ki kupcu na podlagi predhodnega naročila dobavi izdelek, ki je v vračljivi embalaži
(npr. 20 kos pivo v steklenicah 0,5 l, v plastični nosilki), za opravljeno dobavo po zaključenem
nakupu izstavi račun, na katerem je poleg količine in vrednosti izdelkov navedena tudi
količina in vrednost posamezne vračljive embalaže.
Kupec lahko ob prevzemu naročila v spletnem centru oziroma dostavni osebi pri dostavi na
dom vrne vračljivo embalažo v razmerju največ 1:1. V tem primeru ponudnik za vračljivo
embalažo kupcu po zaključenem nakupu vrne znesek v vrednosti vračljive embalaže. V
primeru plačila ob prevzemu se samodejno odšteje od zneska naročila, v primeru
predhodnega plačila preko spleta, pa se kupcu sredstva vrnejo naknadno.
ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE
Skladno z določili ZVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila pisno
obvesti ponudnika na elektronski naslov
[email protected] da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo
treba navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem,
ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca
tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.
Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez
nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema
obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave.
Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s
strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa
od pogodbe kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški
ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler spletni center ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz.
dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek
se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov spletnega centra. Na istem
naslovu lahko izdelke naročene v oddelku živil vrne tudi osebno, vsak dan, v okviru
delovnega časa spletnega centra. Kupcu se priporoča, da pošiljko večje vrednosti pošlje
priporočeno ter izdelke za transport ustrezno pripravi.
Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane,
nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen,
pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala. V primeru, da je kupec izdelek že začel
uporabljati odstop od pogodbe ni možen.
Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima pravice do odstopa
od pogodbe v naslednjih primerih:
- pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki
so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo,
ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;

- pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je kupec
odprl varnostni pečat.
Postopek vračil za nakupe v neživilskem oddelku
1. Vračilo v poslovalnicah INTERSPAR v Sloveniji.
Izpolnite obrazec
za vračila izdelkov, ki je vir vseh informacij, ki jih potrebujemo
za izvedbo vračila.
Obvezno priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske naprave, ki imajo to
možnost (telefoni, tablice, prenosni računalniki, …)
Izdelek pripravite za transport. Pred predajo izdelek ustrezno zaščitite. Izdelek morate
zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je
originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca
s podatki in kopije računa.
Vaš izdelek bo prevzel reklamacijski oddelek, kateri je zadolžen za reševanje reklamacij. O
postopku reklamacije boste obveščeni s strani reklamacijskega oddelka. Vračilo bomo
zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj
na naš naslov. V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno
z Obligacijskim zakonom.
2. Vračilo po pošti
Izdelke lahko vrnete tudi po pošti. Izdelke ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko
uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo). Priporočamo, da
uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke.
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk
z odkupnino ne sprejemamo.
V primeru vračila po pošti se držite spodaj naštetih korakov:
1. Izpolnite obrazec za vračila izdelkov, ki je vir vseh informacij, ki jih potrebujemo
za izvedbo vračila.
2. Priložite
kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
3.
Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske naprave, ki imajo to
možnost (telefoni, tablice, prenosni računalniki, ipd.)

4. Izdelek pripravite za transport. Izdelek pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite.
Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko izdelek zaščiti enako
kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti
obrazca s podatki in kopije računa.
5.
Izdelke pošljite na naslov:
SPAR Online skladišče
Letališka cesta 12,
1000 Ljubljana
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za
kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose
virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi
obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih
objavljenih vsebin.
Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo
informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba SPAR
SLOVENIJA, d. o. o. ne odgovarja.
Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih
uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih
podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih
in neresničnih podatkov.
PRITOŽBE IN SPORI
Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci, registrirani uporabniki in
kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov
[email protected] ali po klasični
pošti na naslov: SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, Spletna trgovina, 1000
Ljubljana.
Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za
sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov
pristojno sodišče v Ljubljani.
SPAR ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških
sporov.
OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.spar.si/online je družba Spar
Slovenija d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov
zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na
https://www.spar.si/online/cookies/.

Informacije vezane na osebne podatke, ki se obdelujejo v zvezi z vašo SPAR plus kartico
dobite na https://www.spar.si/spar-plus>
Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo
spletne strani so:
Elektronski naslov,
Telefonska številka,
Ime in priimek,
Naslov za dostavo;
Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih
pogojih:
Za dostavo naročenega blaga na naslov,
Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu
Spreminjanje podatkov
V primeru, da se pri Registriranemu uporabniku podatki, ki jih je predložil oz. uporabil za
prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale
spremembe. Registriran uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini podatki bodo
spremenjeni nemudoma ali sporoči skladno s splošnimi pogoji imetnikov SPAR plus kartice.
Uporabniki osebnih podatkov
SPAR osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:
- podjetju Kobal d.o.o., za izvajanje dostave na dom,
- podjetju KCM d.o.o., za obveščanje o poteku naročila;
- podjetju GLS Slovenija, d.o.o., za izvajanje dostave na dom
Ocene storitev in komentarji
V kolikor želite podati oceno storitve in komentarje ter ste se strinjali z obdelavo osebnih
podatkov za ta namen bodo pri komentarjih na www.spar.si/online navedeni vaša ocena,
komentar, ime in/ali začetnico priimka. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je družba SPAR
Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 5844400, [email protected] Pooblaščena
oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na [email protected] Osebni podatki
se bodo hranili na www.spar.si/online. Imate pravico, da pisno na sedež družbe Spar
Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na
naslov: [email protected] zahtevate dostop do podatkov. Na enak način lahko uveljavljate pravico
do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Morebitno pritožbo v zvezi
z obdelavo osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22,
1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Registrirani uporabnik ima pravico, da pisno na sedež družbe Spar Slovenija d.o.o., Spar
plus oddelek, Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov [email protected], zahteva
dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve
obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.
Pravico do ugovora lahko registrirani uporabnik uveljavlja

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:
- podatkov vezanih na dostavo blaga, oz. prevzem blaga;
Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
- pisno na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana,
- pisno po elektronski pošti na naslov:
[email protected];
Izjava o zasebnosti je dostopna na
www.spar.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d.o.o. je dostopna
preko: e-mail: [email protected]
Spar Slovenija d.o.o.
Ljubljana, 1. junij 2017 (verzija 1)
Ljubljana, 15. november 2021 (zadnja verzija)

FE07