terms-na-levi.png
terms-na-levi.png

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

SPAR PRODAJNA POGODBA, SKLENJENA NA DALJAVO sklenjena med:

SPAR SLOVENIJA d.o.o.

Letališka cesta 26

1000 Ljubljana

matična številka: 5571693000

davčna številka: SI32156782, zavezanec za DDV

(v nadaljevanju »ponudnik«)

in

kupcem

(v nadaljevanju “kupec”)

 

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Ponudnik je spletna trgovina Spar Slovenija na spletnem mestu www.spar.si/online in je del družbe Spar Slovenija d.o.o., ki upravlja s spletno stranjo in omogoča kupcu povezavo z izbrano spletno trgovino, da opravi svoj spletni nakup.

Spletni center - Izhodiščna točka za pripravo naročil, osebni prevzem naročila in dostavo naročila na naslov kupca so opredeljena na https://www.spar.si/online/prevzemnarocila/.

Upravljavec osebnih podatkov je družba Spar Slovenija d.o.o.. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

Spletno mesto je spletna stran www.spar.si/online.

Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino na spletnem mestu. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni trgovini ne morejo oddati naročila, dokler ne postane registrirani uporabnik.

Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ali številki SPAR plus kartice ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo fizična ali pravna oseba postane registrirani uporabnik spletne trgovine in pridobi pravico do nakupa. Osnovni pogoj za nakup v spletni trgovini je, da je registrirani uporabnik hkrati imetnik SPAR plus kartice. Registrirani uporabnik predhodno postane imetnik SPAR plus kartice, ki jo prejme: - na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu in e-sporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik plastično kartico, jo lahko pridobi z izpolnitvijo tiskane pristopnice, ki je na voljo na prijavnih mestih. Splošni pogoji poslovanja SPAR plus kartice so dostopni na povezavi https://www.spar.si/spar-plus.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz asortimenta ponudnika.

SPAR plus kartica – SPAR plus kartica je kartica zvestobe družbe SPAR Slovenija d.o.o.. Definicija SPAR plus kartice se nahaja https://www.spar.si/spar-plus.

 

UVODNA DOLOČILA

Spletna trgovina ponudnika, predstavlja posebno ugodnost imetnikov SPAR plus kartice. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o omejevanju porabe alkohola, Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije ter mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki velja v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje.

Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«) po­godba, sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je po ZVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

Kupec pri naročilu s potrditvijo polja »TO JE TO« potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.

Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je datirana.

Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani ponudnika www.spar.si/online.

Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.spar.si/online na voljo vse informacije, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Družba omogoča komunikacijo tudi preko aplikacije Zendesk Chat, ki je dostopna na spletni strani.

 

REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO

Vsaka fizična oseba starejša od 18 let, ki želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani izbere možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja, po želji pa tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.

Na spletni strani www.spar.si/online se odpre obrazec za vnos podatkov, kamor obiskovalec vpiše obvezne podatke, nujne za pridobitev SPAR plus kartice:

- ime in priimek, naslov (ulica, poštna številka, kraj), rojstni datum, spol,

in nujne podatke za registracijo v spletni trgovini SPAR Online:

- elektronski naslov, telefonska številka;

- označi potrditveno polje, s čimer dovoljuje uporabo osebnih podatkov v namene poslovanja s kartico SPAR plus in neposredno trženje, v skladu z veljavno zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, SPAR ponudb in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon).

Ko fizična oseba izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi na elektronski naslov, ki ga je navedla v obrazcu za registracijo, potrditveno sporočilo. S potrditvijo potrditvenega sporočila obiskovalec postane registrirani uporabnik in s tem:

- potrdi resničnost vnesenih podatkov;

- potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in ima popolno poslovno sposobnost;

- dovoli uporabo osebnih podatkov za namene poslovanja s SPAR plus kartico in neposredno trženje v skladu z zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, SPAR ponudb in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon) ter za izvedbo določil teh splošnih pogojev in pogodbe za nakup blaga na daljavo;

- dovoli posredovanje osebnih podatkov tudi zunanjim obdelovalcem osebnih podatkov.

- potrdi in brezpogojno sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine v celoti.

Registriranemu uporabniku, ki še ni imetnik SPAR plus kartice, se skladno s splošnimi pogoji in soglasjem stranke formira SPAR plus kartica. S tem postane imetnik SPAR plus kartice, ki jo prejme: - na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu in e-sporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik plastično kartico, jo lahko pridobi z izpolnitvijo tiskane pristopnice, ki je na voljo na prijavnih mestih.

Registracija je uspešna:

- ko fizična oseba izpolni vse obvezne podatke in;

- v svojem elektronskem predalu, po prejemu aktivacijskega elektronskega sporočila s strani ponudnika, s klikom na aktivacijsko povezavo potrdi svojo prijavo in brezpogojni sprejem splošnih pogojev poslovanja v celoti.

Z uspešno opravljeno registracijo postane fizična oseba registrirani uporabnik v spletni trgovini in pridobi pravico oddaje naročila v spletni trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ali številke SPAR plus kartice ter gesla, izbranega ob registraciji.

V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane na spletno trgovino in naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v spletni trgovini. Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.

 

Registracija na spletni trgovini SPAR Online za obstoječe imetnike SPAR plus kartice

Vsaka fizična oseba, ki je imetnik SPAR plus kartice in želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani izbere možnost »registrirajte se s SPAR plus kartico« in ustrezno dopolni vsa obvezna polja, ki jih potrebujemo za izvajanje storitve in po želji tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.

 

IZDELKI IN FOTOGRAFIJE

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se nenehno preoblikujejo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremenijo. V spletni trgovini SPAR Online se trudimo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne in jih ves čas osvežujemo. Podatki o živilih na spletni strani odražajo živilo, ki je na razpolago na dan oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim zamikom,  se lahko zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so poreklo, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti, naziv nosilca dejavnosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo, sicer pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni trgovini. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja. 

 

Vse fotografije tehtanih oz. postrežnih izdelkov so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

 

CENE

Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s ceno za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali če to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:

- količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali

- se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna cena izdelka se v spletnem nakupu lahko razlikuje (+/-) od cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:

            pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. sadje in zelenjava, meso, ribe):

PRIMER: naročena količina izdelka je 1 kg, tehtana količina izdelka je npr. višja: 1,30 kg ali nižja: 0,70 kg;

Končna vrednost izdelkov se ob naročilu po zgoraj navedem primeru lahko razlikuje od dejansko obračunane vrednosti na računu za največ 30% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov.

Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika. Struktura prikaza cene v spletni trgovini:

- prodajna cena (tudi za tehtane izdelke, kjer prikažemo prodajno ceno na enoto mere (kg, l …);

- cena za enoto mere (kg, l …);

- akcijska cena;

- odstotek popusta;

- cena vračljive embalaže (izpiše se pri prenosu izdelka v nakupovalno košarico).

S SPAR plus kartico kupec pridobi enake ugodnosti in bonitete kot bi jih prejel v klasičnih trgovinah SPAR in megamarketih Interspar razen v primerih, ko je navedeno drugače. Na neživilskem oddelku se lahko cene razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Spletna trgovina se šteje za ločen prodajni kanal od fizičnih trgovin.

 

NAČINI PLAČILA

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po spletu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro). Kupec se pri naročilu odloči za spletno plačilo s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom. Pri zaključku naročila se rezervira znesek nakupa na kreditni kartici ali plačilni kartici s takojšnjim plačilom. Rezerviran znesek je enak končnemu znesku naročila + 30% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov. Ko je nakup zaključen (kupec s podpisom potrdi prejem oziroma prevzem naročila), se končni znesek nakupa odtegne iz TRR kupca. 30% dodatna rezervacija sredstev od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov je pomembna zaradi nakupa tehtanih oz. neegaliziranih izdelkov, kjer je končni znesek nakupa znan šele po zaključenem komisioniranju. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca.

 

Nakup v oddelku živil:

- Plačilo po povzetju po mobilnem bančnem POS sistemu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro). Kupec s podpisom na mobilnem terminalu potrdi prejem oziroma prevzem izdelkov in končno vrednost računa. Kupec za plačilo predloži kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom, s katero zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe po mobilnem POS terminalu opravi plačilo. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca. Lahko se zgodi, da zaradi slabega signala ob dostavi plačilo na mobilnem POS terminalu ne bo mogoče. V tem primeru lahko stranka svoje naročilo plača z gotovino. Predaje blaga brez plačila ni.

- Plačilo po povzetju z gotovino

 

Nakup v oddelku neživil:

- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po spletu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro).

 

- Kratkoročne posebnosti ali spremembe glede načina plačila stranka pridobi na naslovu: https://www.spar.si/online/faq/.

 

 

LIKVIDNOSTNE TEŽAVE PRI PLAČILU PO POVZETJU (velja samo za nakupe živil)

V primeru, da ima kupec ob prevzemu naročila pri plačilu po povzetju likvidnostne težave (nezadostna sredstva na računu, nedelujoča kreditna oziroma plačilna kartica, ipd.), zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe kupcu ne preda naročila in označi na mobilnem terminalu reklamacijo (neprevzeto naročilo). Naročilo se vrne v spletni center. V kolikor se pri kupcu pojavijo likvidnostne težave, kupec ob naslednjem nakupu v spletni trgovini nima možnosti izbire plačila naročila po povzetju.

Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali plačilne kartice s takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in izdajo pisne izjave po elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih izdelkov iz naročila v naslednjih primerih:

- v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;

- v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan Republike Slovenije;

- v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbita ponudnik in izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev plačilnih transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem času, s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite pred zlorabo kreditne ali plačilne kartice ponudnik lahko preveri informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi zlorabe kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali plačilne kartice bo nemudoma javljena pristojnim organom.

 

ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA

Kupec lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu v spletni trgovini, z dodajanjem izdelkov v spletno košarico, ob predpostavki, da se je v spletno trgovino prijavil s svojim elektronskim naslovom in geslom.

Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama v spletni trgovini. Sortirani so po spletnih kategorijah, ki so navedene na vrhu spletne strani. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno potrditvijo naročila s klikom na gumb »TO JE TO« in prehodom na plačilo, lahko kupec naredi še končni pregled in morebitne spremembe naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje nakupovalne košarice. V kolikor naročenega izdelka ne bo na zalogi, lahko kupec označi polje »Dovolim zamenjavo«, kar pomeni, da se v naročilu kupca naročeni izdelek nadomesti s primerljivim izdelkom, približno enake vrednosti, t.i. nadomestni izdelek. Kupec je z zamenjavo izdelka z nadomestnim izdelkom seznanjen ob prevzemu naročila. V kolikor kupec ne označi polja »Dovolim zamenjavo«, je na dobavnici ob predaji izdelkov kupcu jasno označeno, katerih izdelkov ni bilo na zalogi.

V oddelku neživil polja »Dovolim zamenjavo« ni možno označiti.

 

Potrditev naročila s strani kupca vključuje naslednje korake:

- preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v nakupovalni košarici;

- izbere način plačila;

- izbere način prevzema, ki je lahko:

- osebni prevzem naročila ali

- dostava na dom in prevzem naročila;

- izbere datum in uro osebnega prevzema naročila oziroma dostave na dom;

- s klikom na gumb »TO JE TO« odda svoje naročilo.

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo. Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupec lahko po zaključenem naročilu, naročilo spremeni. Kupec ne more spremeniti naročila, ko sistem prične s planiranjem dostave in prevzema.

 

Za naročila v oddelku neživil ni možno označiti osebnega prevzema naročila ali izbrati datum in uro prevzema naročila oziroma dostave na dom. Naročila izdelkov na neživilskem oddelku bodo predvidoma dostavljena v 1-3 delovnih dneh.

 

Obdelava naročila:

Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine, po vrstnem redu oddanih naročil, oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem naročila ali dostavo na dom. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja točnosti prevzema oziroma dostave na dom kupca pokliče na kontaktno telefonsko številko kupca.

Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje: številko naročila, način, datum in uro prevzema naročila, način in pogoje vračila ter telefonsko številko in naslov, na katerega lahko kupec pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom. S klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu se odpre naročilo s številko naročila, naročenimi izdelki, cenami in končnim zneskom. Kupec račun prejme ob prevzemu blaga.

 

NADOMESTNI IZDELKI - (velja samo za nakupe živil)

V primeru, da določenega izdelka, ki ga je kupec naročil, ob pripravi naročila ni na zalogi lahko zaposleni izbere izdelek, ki je po lastnostih primerljiv ali podoben naročenemu. V primeru, da je cena naročenega izdelka drugačna od cene nadomestnega izdelka, se kupcu zaračuna ceno naročenega izdelka. Kupcu se ob predaji naročila predstavi nadomestne izdelke, kupec se lahko z menjavo strinja ali pa brezplačno zavrne na licu mesta in plača le dobavljene izdelke. Ob zaključku nakupa na spletni trgovini lahko kupec sprejme ali zavrne nadomestne izdelke. V primeru, se kupec strinja z nadomestnimi izdelki velja zgornje pravilo. V primeru nestrinjanja pa se kupcu v primeru nične zaloge naročenega izdelka ne dobavi.

 

PREVZEM NAROČILA - (velja samo za nakupe živil)

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:

- osebni prevzem v spletnem centru po konceptu Drive-In ali

- dostava na dom.

Specifike posameznih lokacij prevzema se nahajajo na spletni strani: https://www.spar.si/online/prevzem-narocila/.

 

Osebni prevzem naročila

Pri osebnem prevzemu v spletnem centru lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi naročila in opravljenem plačilu na izbrani datum in uro. Za osebni prevzem naročila je kupcem na voljo več časovnih oken, ki jih lahko kadarkoli preveri na https://www.spar.si/online/welcome/.

Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročilo kupca se v spletni trgovini hrani do konca delovnega dne (do konca delovnega časa spletne trgovine), predvidenega za prevzem. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.

Zakon o omejevanju prodaje alkohola v okviru spletne prodaje prepoveduje prevzem oziroma dostavo alkoholnih pijač med 21. in 7. uro naslednjega dne. Kupcu se priporoča, da v kolikor njegovo naročilo vsebuje alkoholne pijače, naročilo prevzame pravočasno oziroma izven prepovedanih ur, saj mu v nasprotnem primeru zaradi prekrška ponudnik naročila ne bo mogel izdati.

 

Dostava na dom

Za dostavo naročila na dom je kupcem na voljo več časovnih oken, ki jih lahko kadarkoli preveri na https://www.spar.si/online/welcome/.

V primeru, da želi kupec dostavo na dom v istem dnevu kot je bilo oddano naročilo, mora le-to biti oddano in potrjeno najkasneje do 9. ure. V primeru dostave na dom je dostavna oseba ponudnika dolžna izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini, ob dogovorjenem času v stanovanje kupca in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za optimalno izvedbo dostave na dom mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo, neposredno do lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času in uri prevzema naročila kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni center.

 

Osebni prevzem naročila ali dostava na dom sta možna največ 4 dni po oddanem naročilu. PRIMER: naročilo oddamo v ponedeljek, zadnji možni dan za prevzem ali dostavo na dom je petek. Prevzem izdelkov iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu. Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in se s tem prepriča, ali izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca. V primeru, da naročilo vsebuje izdelke s starostno omejitvijo, ima zaposlena oseba oziroma dostavna oseba pravico predhodno zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo starost. Če kupec to odkloni, se mu izdelkov ne sme prodati (alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače; tobačni izdelki). 

Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in HACCP načeli, ki predpisujejo popoln sistem vodenja varnosti živil in obvladovanja kakovosti ponudnik ves čas skrbi, da hladna veriga za izdelke pri pripravi naročila in distribuciji ostaja neprekinjena. Dostavno vozilo za naročila z dostavo na dom je razdeljeno na dve temperaturni coni, zamrznjeni izdelki se dostavijo v posebej prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Prirejena transportna embalaža za zamrznjene izdelke je last ponudnika, zato jo dostavna oseba po opravljeni dostavi na dom vzame in vrne v spletni center.

Dostavo na dom ponudnik, v sodelovanju s pogodbenim partnerjem, izvaja v Republiki Sloveniji; za živilske izdelke na območju mest Kranj, Kamnik, Radovljica, Škofja Loka, Grosuplje ter Ljubljana in njenem širšem delu, za nakupe v oddelku neživil pa je dostava možna po celotni Republiki Sloveniji. Kraje dostave lahko kupec preveri na povezavi http://www.spar.si/online/welcome. Ponudnik kupcu za opravljeno storitev zaračuna naslednji strošek:

- V primeru osebnega prevzema naročila v spletnem centru je prevzem brezplačen (velja samo za nakup v oddelku živil).

- V primeru, ko kupec naroči dostavo na dom je cena dostave 3,50 € in velja za celotno območje dostave na dom. V primeru, da je naročilo kupca višje od 60,00 € (nakup živil) oz., 100,00 € (nakup neživil), je dostava na dom brezplačna.

 

DOSTAVA NA DOM – (velja samo za nakupe v neživilskem oddelku)

Pri nakupu izdelkov z oddelka neživil ni možno izbrati osebnega prevzema naročila.

 

ZAVRNITEV NAROČILA

Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:

- pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;

- avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;

- ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.

 

 

AKCIJE IN PROMOCIJE

V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, nekatere se uporabljajo tudi v klasičnih trgovinah Spar in megamarketih Interspar. Oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Nakup izdelkov je možen le v količinah, primernih za gospodinjstvo. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.

Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.

Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:

- fizične in pravne osebe lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v količinah, ki veljajo za gospodinjstva;

- fizične in pravne osebe lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v spletni trgovini (npr. brezplačna dostava ob določeni višini nakupa, posebne praznične ponudbe, nagrajevanje nakupov z izdelki / ob nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);

- fizične in pravne osebe ne morejo, razen, če ni navedeno drugače koristiti ugodnosti iz naslova krovnih promocij (npr. kupon -25%, popust na celoten nakup, Jocker popust, Sticky popust od 10% - 99%, popusti za upokojence, unovčevanje točk zvestobe...).

 

OMEJITEV STAROSTI

Zakonsko je določena prepoved prodaje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače:

- osebam, mlajšim od 18 let,

- osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in

- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

Zakonsko je določena prepoved prodaje tobačnih izdelkov:

- osebam, mlajšim od 18 let in

- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika da od vsake osebe, za katero domneva, da ni starejša od 18. let zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne sme prodati.

 

 

VRAČLJIVA EMBALAŽA za živila

Med vračljivo embalažo, ki je predmet poslovanja med ponudnikom in kupcem, se šteje steklena embalaža (steklenice piva, radenske) ter plastične nosilke (zaboj za pivo) in se obračunava po veljavnem ceniku.

Ponudnik, ki kupcu na podlagi predhodnega naročila dobavi izdelek, ki je v vračljivi embalaži (npr. 20 kos pivo v steklenicah 0,5 l, v plastični nosilki), za opravljeno dobavo po zaključenem nakupu izstavi račun, na katerem je poleg količine in vrednosti izdelkov navedena tudi količina in vrednost posamezne vračljive embalaže.

Kupec lahko ob prevzemu naročila v spletnem centru oziroma dostavni osebi pri dostavi na dom vrne vračljivo embalažo v razmerju največ 1:1. V tem primeru ponudnik za vračljivo embalažo kupcu po zaključenem nakupu vrne znesek v vrednosti vračljive embalaže. V primeru plačila ob prevzemu se samodejno odšteje od zneska naročila, v primeru predhodnega plačila preko spleta, pa se kupcu sredstva vrnejo naknadno.

 

 

 

 

 

ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE

Skladno z določili ZVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski naslov [email protected] da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.

Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa od pogodbe kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler spletni center ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov spletnega centra. Na istem naslovu lahko izdelke naročene v oddelku živil vrne tudi osebno, vsak dan, v okviru delovnega časa spletnega centra. Kupcu se priporoča, da pošiljko večje vrednosti pošlje priporočeno ter izdelke za transport ustrezno pripravi.

Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala. V primeru, ko je vrnjen izdelek poškodovan, rabljen, v zmanjšani količini ali ni v originalni embalaži, bo prodajalec uveljavljal znižanje vrednosti blaga.

Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

- pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;

- pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je kupec odprl varnostni pečat.

 

Postopek vračil za nakupe v neživilskem oddelku

 

 

1. Vračilo v poslovalnicah INTERSPAR v Sloveniji.

 

Izpolnite obrazec za odstop od pogodbe ali reklamacijski zapisnikki je vir vseh informacij, ki jih potrebujemo za izvedbo vračila.

Obvezno priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.

Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske naprave, ki imajo to možnost (telefoni, tablice, prenosni računalniki, …)

Izdelek pripravite za transport. Pred predajo izdelek ustrezno zaščitite. Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki in kopije računa.

Vaš izdelek bo prevzel reklamacijski oddelek, kateri je zadolžen za reševanje reklamacij. O postopku reklamacije boste obveščeni s strani reklamacijskega oddelka. Vračilo bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na naš naslov. V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom.

 

2. Vračilo po pošti

 

Izdelke lahko vrnete tudi po pošti. Izdelke ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo). Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke.

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primeru vračila po pošti se držite spodaj naštetih korakov:

1. Izpolnite obrazec za odstop od pogodbe ali reklamacijski zapisnik, ki je vir vseh informacij, ki jih potrebujemo za izvedbo vračila. Priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.

2. Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske naprave, ki imajo to možnost (telefoni, tablice, prenosni računalniki, ipd.)

3. Izdelek pripravite za transport. Izdelek pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko izdelek zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki in kopije računa.

4. Izdelke pošljite na naslov:

SPAR Online skladišče

Letališka cesta 12,

1000 Ljubljana

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba SPAR SLOVENIJA, d. o. o. ne odgovarja.

Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci, registrirani uporabniki in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov [email protected] ali po klasični pošti na naslov: SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, Spletna trgovina, 1000 Ljubljana.

Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

SPAR ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

 

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.spar.si/online je družba Spar Slovenija d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na https://www.spar.si/online/cookies/.

Informacije vezane na osebne podatke, ki se obdelujejo v zvezi z vašo SPAR plus kartico dobite na https://www.spar.si/spar-plus.

Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo spletne strani so:

- Elektronski naslov,

- Telefonska številka,

- Ime in priimek,

- Naslov za dostavo;

 

Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:

- Za dostavo naročenega blaga na naslov,

- Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu

 

Spreminjanje podatkov

V primeru, da se pri Registriranemu uporabniku podatki, ki jih je predložil oz. uporabil za prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Registriran uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini podatki bodo spremenjeni nemudoma ali sporoči skladno s splošnimi pogoji imetnikov SPAR plus kartice.

 

Uporabniki osebnih podatkov

SPAR osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

- podjetju Kobal d.o.o., za izvajanje dostave na dom,

- podjetju KCM d.o.o., za obveščanje o poteku naročila;

- podjetju GLS Slovenija, d.o.o., za izvajanje dostave na dom

 

Ocene storitev in komentarji

V kolikor želite podati oceno storitve in komentarje ter ste se strinjali z obdelavo osebnih podatkov za ta namen bodo pri komentarjih na www.spar.si/online navedeni vaša ocena, komentar, ime in/ali začetnico priimka. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je družba SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 5844400, [email protected]. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na [email protected]. Osebni podatki se bodo hranili na www.spar.si/online. Imate pravico, da pisno na sedež družbe Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: [email protected] zahtevate dostop do podatkov. Na enak način lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Registrirani uporabnik ima pravico, da pisno na sedež družbe Spar Slovenija d.o.o., Spar plus oddelek, Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov [email protected], zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 

Pravico do ugovora lahko registrirani uporabnik uveljavlja

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

- podatkov vezanih na dostavo blaga, oz. prevzem blaga;

Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

- pisno na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana,

- pisno po elektronski pošti na naslov: [email protected];

Izjava o zasebnosti je dostopna na www.spar.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d.o.o. je dostopna preko: e-mail: [email protected].

 

Spar Slovenija d.o.o.

Ljubljana, 1. junij 2017 (verzija 1)

Ljubljana, 27. januar 2023 (zadnja verzija)

 

FE04