terms-na-levi.png
terms-na-levi.png
terms-na-levi.png

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
SPLETNE TRGOVINE
SPAR PRODAJNA POGODBA, SKLENJENA NA
DALJAVO
sklenjena med:
SPAR SLOVENIJA d.o.o.
Letališka cesta 26
1000 Ljubljana
matična številka: 5571693000
davčna številka: SI32156782, zavezanec za DDV
(v nadaljevanju »
ponudnik«)
in
kupcem
(v nadaljevanju “kupec”)
OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Ponudnik je spletna trgovina Spar Slovenija na spletnem
mestu
www.spar.si/online in je del družbe Spar Slovenija d.o.o., ki upravlja
s spletno stranjo in omogoča kupcu povezavo z izbrano spletno
trgovino, da opravi svoj spletni nakup.
Spletni center - Izhodiščna točka za pripravo naročil, osebni prevzem
naročila in dostavo naročila na naslov kupca so opredeljena na
https://www.spar.si/online/prevzemnarocila/.
Upravljavec osebnih podatkov je družba Spar Slovenija d.o.o..
Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon
o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska
zakonodaja.
Spletno mesto je spletna stran www.spar.si/online.
Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno
trgovino na spletnem mestu. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v
sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni trgovini ne morejo oddati
naročila, dokler ne postane registrirani uporabnik.
Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki
skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem
mestu (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) pridobi uporabniško ime, ki
je enako naslovu njegove elektronske pošte ali številki SPAR plus
kartice ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno
določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo fizična ali
pravna oseba postane registrirani uporabnik spletne trgovine in pridobi
pravico do nakupa. Osnovni pogoj za nakup v spletni trgovini je, da je
registrirani uporabnik hkrati imetnik SPAR plus kartice. Registrirani
uporabnik predhodno postane imetnik SPAR plus kartice, ki jo prejme:
- na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem

računu in e-sporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik plastično kartico, jo
lahko pridobi z izpolnitvijo tiskane pristopnice, ki je na voljo na prijavnih
mestih. Splošni pogoji poslovanja SPAR plus kartice so dostopni na
povezavi
https://www.spar.si/spar-plus.
Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in
kupi izdelke iz asortimenta ponudnika.
SPAR plus kartica – SPAR plus kartica je kartica zvestobe družbe
SPAR Slovenija d.o.o.. Definicija SPAR plus kartice se nahaja
https://www.spar.si/spar-plus.
UVODNA DOLOČILA
Spletna trgovina ponudnika, predstavlja posebno ugodnost imetnikov
SPAR plus kartice. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo
pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter
pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Obligacijskim
zakonikom Republike Slovenije (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov
(ZVPot-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o omejevanju porabe
alkohola, Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, priporočili
Trgovinske zbornice Slovenije ter mednarodnimi kodeksi za
elektronsko poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki
velja v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini ter ostale veljavne
slovenske in evropske zakonodaje.
Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v
nadaljevanju: »ZVPot«) pogodba, sklenjena med ponudnikom in
kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema
opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih
strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno
enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in
vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je
po ZVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga
prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec
pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.
Kupec pri naročilu s potrditvijo polja
»TO JE TO« potrdi in brezpogojno
sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v
trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi
določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je
seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino
splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.
Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli,
brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča,

da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev
poslovanja spletne trgovine je datirana.
Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni
strani ponudnika
www.spar.si/online.
Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom
Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi
neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije
na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na
notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU)
2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni
oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.
DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih
pogojev na naslovu
www.spar.si/online na voljo vse informacije, ki jih
zahteva veljavna zakonodaja.
Družba omogoča komunikacijo tudi preko aplikacije Zendesk Chat, ki je
dostopna na spletni strani.
REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO
Vsaka fizična oseba starejša od 18 let, ki želi postati registrirani
uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki
elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh
pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani
izbere možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja, po
želji pa tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati
registrirani uporabniki.
Na spletni strani
www.spar.si/online se odpre obrazec za vnos podatkov,
kamor obiskovalec vpiše obvezne podatke, nujne za pridobitev SPAR
plus kartice:
- ime in priimek, naslov (ulica, poštna številka, kraj), rojstni datum, spol,
in nujne podatke za registracijo v spletni trgovini SPAR Online:
- elektronski naslov, telefonska številka;
- označi potrditveno polje, s čimer dovoljuje uporabo osebnih podatkov
v namene poslovanja s kartico SPAR plus in neposredno trženje, v
skladu z veljavno zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih
poslovanja, informativnega gradiva, SPAR ponudb in računov na
elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon).
Ko fizična oseba izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi
na elektronski naslov, ki ga je navedla v obrazcu za registracijo,
potrditveno sporočilo. S potrditvijo potrditvenega sporočila obiskovalec
postane registrirani uporabnik in s tem:
- potrdi resničnost vnesenih podatkov;

- potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in ima popolno poslovno
sposobnost;
- dovoli uporabo osebnih podatkov za namene poslovanja s SPAR plus
kartico in neposredno trženje v skladu z zakonodajo (prejemanje
obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, SPAR ponudb
in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj
mobilni telefon) ter za izvedbo določil teh splošnih pogojev in pogodbe
za nakup blaga na daljavo;
- dovoli posredovanje osebnih podatkov tudi zunanjim obdelovalcem
osebnih podatkov.
- potrdi in brezpogojno sprejema splošne pogoje poslovanja spletne
trgovine v celoti.
Registriranemu uporabniku, ki še ni imetnik SPAR plus kartice, se
skladno s splošnimi pogoji in soglasjem stranke formira SPAR plus
kartica. S tem postane imetnik SPAR plus kartice, ki jo prejme: - na enaslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu in
e-sporočilo z e-kartico. Če želi pristopnik plastično kartico, jo lahko
pridobi z izpolnitvijo tiskane pristopnice, ki je na voljo na prijavnih
mestih.
Registracija je uspešna:
- ko fizična oseba izpolni vse obvezne podatke in;
- v svojem elektronskem predalu, po prejemu aktivacijskega
elektronskega sporočila s strani ponudnika, s klikom na aktivacijsko
povezavo potrdi svojo prijavo in brezpogojni sprejem splošnih pogojev
poslovanja v celoti.
Z uspešno opravljeno registracijo postane fizična oseba registrirani
uporabnik v spletni trgovini in pridobi pravico oddaje naročila v spletni
trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik
izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ali številke SPAR plus
kartice ter gesla, izbranega ob registraciji.
V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti
osebne podatke vezane na spletno trgovino in naslov elektronske
pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v spletni trgovini.
Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.
Registracija na spletni trgovini SPAR Online za obstoječe imetnike
SPAR plus kartice
Vsaka fizična oseba, ki je imetnik SPAR plus kartice in želi postati
registrirani uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki
elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh
pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani
izbere možnost »registrirajte se s SPAR plus kartico« in ustrezno
dopolni vsa obvezna polja, ki jih potrebujemo za izvajanje storitve in po
želji tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati
registrirani uporabniki.

IZDELKI IN FOTOGRAFIJE
Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in
spreminja pogosto ter hitro. Ponudnik si za predstavitev osnovnih
značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka,
prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se
nenehno preoblikujejo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko
spremenijo. V spletni trgovini SPAR Online se trudimo, da so
informacije o izdelkih čim bolj natančne in jih ves čas osvežujemo.
Podatki o živilih na spletni strani odražajo živilo, ki je na razpolago na
dan oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim
zamikom, se lahko zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so
poreklo, seznam sestavin, označba hranilne vrednosti, naziv nosilca
dejavnosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo, sicer
pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni
trgovini. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni
podatki. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka
vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi
z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Informacije o izdelkih so
na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti
na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja ponudnika spletne
trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih
sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.
Vse fotografije tehtanih oz. postrežnih izdelkov so zgolj simbolične in
ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko
odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na
opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za
morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini.
Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema
odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.
CENE
Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino
izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto
izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za
en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en
kubični meter izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine,
ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi
izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s ceno
za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali če
to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:
- količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali
- se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v
primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno
izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo od cene izdelkov v
fizičnih trgovinah. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca
oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je
oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine.
Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas
od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.
Končna cena izdelka se v spletnem nakupu lahko razlikuje (+/-) od
cene, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjih primerih:
1. pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. sadje in zelenjava, meso, ribe):
PRIMER: naročena količina izdelka je 1 kg, tehtana količina izdelka je
npr. višja: 1,30 kg ali nižja: 0,70 kg;
Končna vrednost izdelkov se ob naročilu po zgoraj navedem primeru
lahko razlikuje od dejansko obračunane vrednosti na računu za največ
30% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov.
Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih
izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb,
uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena
izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico,
vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni
trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema
naročila v informacijski sistem ponudnika. Struktura prikaza cene v
spletni trgovini:
- prodajna cena (tudi za tehtane izdelke, kjer prikažemo prodajno ceno
na enoto mere (kg, l …);
- cena za enoto mere (kg, l …);
- akcijska cena;
- odstotek popusta;
- cena vračljive embalaže (izpiše se pri prenosu izdelka v nakupovalno
košarico).
S SPAR plus kartico kupec pridobi enake ugodnosti in bonitete kot bi
jih prejel v klasičnih trgovinah SPAR in megamarketih Interspar razen v
primerih, ko je navedeno drugače. Na neživilskem oddelku se lahko
cene razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Spletna trgovina
se šteje za ločen prodajni kanal od fizičnih trgovin.
NAČINI PLAČILA
Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in
pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:
- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po
spletu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim
plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro). Kupec se pri
naročilu odloči za spletno plačilo s kreditno kartico ali plačilno kartico s
takojšnjim plačilom. Pri zaključku naročila se rezervira znesek nakupa

na kreditni kartici ali plačilni kartici s takojšnjim plačilom. Rezerviran
znesek je enak končnemu znesku naročila + 30% od vrednosti
naročenih tehtanih izdelkov. Ko je nakup zaključen (kupec s podpisom
potrdi prejem oziroma prevzem naročila), se končni znesek nakupa
odtegne iz TRR kupca. 30% dodatna rezervacija sredstev od vrednosti
naročenih tehtanih izdelkov je pomembna zaradi nakupa tehtanih oz.
neegaliziranih izdelkov, kjer je končni znesek nakupa znan šele po
zaključenem komisioniranju. Kupcu se po zaključenem nakupu
avtomatsko iz sistema posreduje račun v elektronski obliki na
elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v
uporabniškem profilu kupca.
Nakup v oddelku živil:
- Plačilo po povzetju po mobilnem bančnem POS sistemu s
kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim
plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro). Kupec s
podpisom na mobilnem terminalu potrdi prejem oziroma prevzem
izdelkov in končno vrednost računa. Kupec za plačilo predloži kreditno
kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom, s katero zaposlena
oseba oziroma oseba iz dostavne službe po mobilnem POS terminalu
opravi plačilo. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema
posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je
navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v uporabniškem profilu
kupca. Lahko se zgodi, da zaradi slabega signala ob dostavi plačilo na
mobilnem POS terminalu ne bo mogoče. V tem primeru lahko stranka
svoje naročilo plača z gotovino. Predaje blaga brez plačila ni.
- Plačilo po povzetju z gotovino
Nakup v oddelku neživil:
- Spletno plačilo ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po
spletu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim
plačilom
(MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro).
- Kratkoročne posebnosti ali spremembe glede načina plačila stranka
pridobi na naslovu:
https://www.spar.si/online/faq/.
LIKVIDNOSTNE TEŽAVE PRI PLAČILU PO
POVZETJU
(velja samo za nakupe živil)
V primeru, da ima kupec ob prevzemu naročila pri plačilu po povzetju
likvidnostne težave (nezadostna sredstva na računu, nedelujoča
kreditna oziroma plačilna kartica, ipd.), zaposlena oseba oziroma
oseba iz dostavne službe kupcu ne preda naročila in označi na
mobilnem terminalu reklamacijo (neprevzeto naročilo). Naročilo se vrne

v spletni center. V kolikor se pri kupcu pojavijo likvidnostne težave,
kupec ob naslednjem nakupu v spletni trgovini nima možnosti izbire
plačila naročila po povzetju.
Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali
plačilne kartice s takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do
dodatnega preverjanja identitete plačnika in izdajo pisne izjave po
elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih izdelkov iz
naročila v naslednjih primerih:
- v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;
- v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan
Republike Slovenije;
- v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila
izdana v Sloveniji.
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za
zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne
avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbita ponudnik in
izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev plačilnih
transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem
času, s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite
pred zlorabo kreditne ali plačilne kartice ponudnik lahko preveri
informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi zlorabe
kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno
dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali
plačilne kartice bo nemudoma javljena pristojnim organom.
ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA
Kupec lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu v spletni
trgovini, z dodajanjem izdelkov v spletno košarico, ob predpostavki, da
se je v spletno trgovino prijavil s svojim elektronskim naslovom in
geslom.
Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama v spletni trgovini.
Sortirani so po spletnih kategorijah, ki so navedene na vrhu spletne
strani. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje
zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke
dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno
potrditvijo naročila s klikom na gumb »TO JE TO« in prehodom na
plačilo, lahko kupec naredi še končni pregled in morebitne spremembe
naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje nakupovalne
košarice. V kolikor naročenega izdelka ne bo na zalogi, lahko kupec
označi polje »Dovolim zamenjavo«, kar pomeni, da se v naročilu kupca
naročeni izdelek nadomesti s primerljivim izdelkom, približno enake
vrednosti, t.i. nadomestni izdelek. Kupec je z zamenjavo izdelka z
nadomestnim izdelkom seznanjen ob prevzemu naročila. V kolikor
kupec ne označi polja »Dovolim zamenjavo«, je na dobavnici ob

predaji izdelkov kupcu jasno označeno, katerih izdelkov ni bilo na
zalogi.
V oddelku neživil polja »Dovolim zamenjavo« ni možno označiti.
Potrditev naročila s strani kupca vključuje naslednje korake:
- preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v
nakupovalni košarici;
- izbere način plačila;
- izbere način prevzema, ki je lahko:
- osebni prevzem naročila ali
- dostava na dom in prevzem naročila;
- izbere datum in uro osebnega prevzema naročila oziroma dostave na
dom;
- s klikom na gumb »TO JE TO« odda svoje naročilo.
Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja
in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med
kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo.
Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je le-to
dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika.
Kupec lahko po zaključenem naročilu, naročilo spremeni. Kupec ne
more spremeniti naročila, ko sistem prične s planiranjem dostave in
prevzema.
Za naročila v oddelku neživil ni možno označiti osebnega prevzema
naročila ali izbrati datum in uro prevzema naročila oziroma dostave na
dom. Naročila izdelkov na neživilskem oddelku bodo predvidoma
dostavljena v 1-3 delovnih dneh.
Obdelava naročila:
Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne
trgovine, po vrstnem redu oddanih naročil, oziroma po planiranih
časovnih terminih za prevzem naročila ali dostavo na dom. Ponudnik
lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja točnosti
prevzema oziroma dostave na dom kupca pokliče na kontaktno
telefonsko številko kupca.
Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko
sporočilo s potrditvijo naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje:
številko naročila, način, datum in uro prevzema naročila, način in
pogoje vračila ter telefonsko številko in naslov, na katerega lahko
kupec pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom. S klikom na
povezavo v potrditvenem sporočilu se odpre naročilo s številko
naročila, naročenimi izdelki, cenami in končnim zneskom. Kupec račun
prejme ob prevzemu blaga.

NADOMESTNI IZDELKI - (velja samo za nakupe živil)
V primeru, da določenega izdelka, ki ga je kupec naročil, ob pripravi
naročila ni na zalogi lahko zaposleni izbere izdelek, ki je po lastnostih
primerljiv ali podoben naročenemu. V primeru, da je cena naročenega
izdelka drugačna od cene nadomestnega izdelka, se kupcu zaračuna
ceno naročenega izdelka. Kupcu se ob predaji naročila predstavi
nadomestne izdelke, kupec se lahko z menjavo strinja ali pa
brezplačno zavrne na licu mesta in plača le dobavljene izdelke. Ob
zaključku nakupa na spletni trgovini lahko kupec sprejme ali zavrne
nadomestne izdelke. V primeru, se kupec strinja z nadomestnimi
izdelki velja zgornje pravilo. V primeru nestrinjanja pa se kupcu v
primeru nične zaloge naročenega izdelka ne dobavi.
PREVZEM NAROČILA - (velja samo za nakupe živil)
Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:
- osebni prevzem v spletnem centru po konceptu Drive-In ali
- dostava na dom.
Specifike posameznih lokacij prevzema se nahajajo na spletni strani:
https://www.spar.si/online/prevzem-narocila/.
Osebni prevzem naročila
Pri osebnem prevzemu v spletnem centru lahko kupec naročilo
prevzame po potrditvi naročila in opravljenem plačilu na izbrani datum
in uro. Za osebni prevzem naročila je kupcem na voljo več časovnih
oken, ki jih lahko kadarkoli preveri na
https://www.spar.si/online/welcome/.
Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v
brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter
mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Naročilo kupca se v
spletni trgovini hrani do konca delovnega dne (do konca delovnega
časa spletne trgovine), predvidenega za prevzem. V primeru, da kupec
po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira,
morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.
Zakon o omejevanju prodaje alkohola v okviru spletne prodaje
prepoveduje prevzem oziroma dostavo alkoholnih pijač med 21. in 7.
uro naslednjega dne. Kupcu se priporoča, da v kolikor njegovo naročilo
vsebuje alkoholne pijače, naročilo prevzame pravočasno oziroma izven
prepovedanih ur, saj mu v nasprotnem primeru zaradi prekrška
ponudnik naročila ne bo mogel izdati.
Dostava na dom
Za dostavo naročila na dom je kupcem na voljo več časovnih oken, ki
jih lahko kadarkoli preveri na
https://www.spar.si/online/welcome/.
V primeru, da želi kupec dostavo na dom v istem dnevu kot je bilo
oddano naročilo, mora le-to biti oddano in potrjeno najkasneje do 9.

ure. V primeru dostave na dom je dostavna oseba ponudnika dolžna
izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini,
ob dogovorjenem času v stanovanje kupca in mu hkrati izročiti vso
pripadajočo dokumentacijo. Za optimalno izvedbo dostave na dom
mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo, neposredno do
lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila
na lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času
in uri prevzema naročila kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne
more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni center.
Osebni prevzem naročila ali dostava na dom sta možna največ 4 dni
po oddanem naročilu. PRIMER: naročilo oddamo v ponedeljek, zadnji
možni dan za prevzem ali dostavo na dom je petek. Prevzem izdelkov
iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu.
Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in
se s tem prepriča, ali izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca.
V primeru, da naročilo vsebuje izdelke s starostno omejitvijo, ima
zaposlena oseba oziroma dostavna oseba pravico predhodno zahtevati
od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb,
izkaže svojo starost. Če kupec to odkloni, se mu izdelkov ne sme
prodati (alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače;
tobačni izdelki).
Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi,
ki prihajajo v stik z živili in HACCP načeli, ki predpisujejo popoln sistem
vodenja varnosti živil in obvladovanja kakovosti ponudnik ves čas skrbi,
da hladna veriga za izdelke pri pripravi naročila in distribuciji ostaja
neprekinjena. Dostavno vozilo za naročila z dostavo na dom je
razdeljeno na dve temperaturni coni, zamrznjeni izdelki se dostavijo v
posebej prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana
temperatura. Prirejena transportna embalaža za zamrznjene izdelke je
last ponudnika, zato jo dostavna oseba po opravljeni dostavi na dom
vzame in vrne v spletni center.
Dostavo na dom ponudnik, v sodelovanju s pogodbenim partnerjem,
izvaja v Republiki Sloveniji; za živilske izdelke na območju mest Kranj,
Kamnik, Radovljica, Škofja Loka, Grosuplje ter Ljubljana in njenem
širšem delu, za nakupe v oddelku neživil pa je dostava možna po
celotni Republiki Sloveniji. Kraje dostave lahko kupec preveri na
povezavi
www.spar.si/online/welcome. Ponudnik kupcu za opravljeno
storitev zaračuna naslednji strošek:
- V primeru osebnega prevzema naročila v spletnem centru je prevzem
brezplačen (velja samo za nakup v oddelku živil).
- V primeru, ko kupec naroči dostavo na dom je cena dostave 3,50 € in
velja za celotno območje dostave na dom. V primeru, da je naročilo
kupca višje od 60,00 € (nakup živil) oz., 100,00 € (nakup neživil), je
dostava na dom brezplačna.

DOSTAVA NA DOM – (velja samo za nakupe v
neživilskem oddelku)
Pri nakupu izdelkov z oddelka neživil ni možno izbrati osebnega
prevzema naročila.
ZAVRNITEV NAROČILA
Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih
primerih:
- pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;
- avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo
ni možno;
- ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o
zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno
naročila.
AKCIJE IN PROMOCIJE
V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, nekatere se uporabljajo
tudi v klasičnih trgovinah Spar in megamarketih Interspar. Oblikujejo se
lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov.
Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za
različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne,
tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini
izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno
ceno in cena s popustom. Nakup izdelkov je možen le v količinah,
primernih za gospodinjstvo. Popusti v spletni trgovini se ne
seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje
izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za
spletno naročilo.
Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od
prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila,
načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek,
se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni
vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen
izračun vrednosti celotnega naročila.
Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:
- fizične in pravne osebe
lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v
količinah, ki veljajo za gospodinjstva;
- fizične in pravne osebe
lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v
spletni trgovini (npr. brezplačna dostava ob določeni višini nakupa,
posebne praznične ponudbe, nagrajevanje nakupov z izdelki / ob
nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);

- fizične in pravne osebe ne morejo, razen, če ni navedeno
drugače
koristiti ugodnosti iz naslova krovnih promocij (npr. kupon -
25%, popust na celoten nakup, Jocker popust, Sticky popust od 10% -
99%, popusti za upokojence, unovčevanje točk zvestobe...).
OMEJITEV STAROSTI
Zakonsko je določena prepoved prodaje alkoholnih pijač in pijač, ki so
jim dodane alkoholne pijače:
- osebam, mlajšim od 18 let,
- osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in
- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene
izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.
Zakonsko je določena prepoved prodaje tobačnih izdelkov:
- osebam, mlajšim od 18 let in
- osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene
izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.
V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika da od vsake
osebe, za katero domneva, da ni starejša od 18. let zahteva, da
predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje
istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne
sme prodati.
VRAČLJIVA EMBALAŽA za živila
Med vračljivo embalažo, ki je predmet poslovanja med ponudnikom in
kupcem, se šteje steklena embalaža (steklenice piva, radenske) ter
plastične nosilke (zaboj za pivo) in se obračunava po veljavnem
ceniku.
Ponudnik, ki kupcu na podlagi predhodnega naročila dobavi izdelek, ki
je v vračljivi embalaži (npr. 20 kos pivo v steklenicah 0,5 l, v plastični
nosilki), za opravljeno dobavo po zaključenem nakupu izstavi račun, na
katerem je poleg količine in vrednosti izdelkov navedena tudi količina in
vrednost posamezne vračljive embalaže.
Kupec lahko ob prevzemu naročila v spletnem centru oziroma dostavni
osebi pri dostavi na dom vrne vračljivo embalažo v razmerju največ
1:1. V tem primeru ponudnik za vračljivo embalažo kupcu po
zaključenem nakupu vrne znesek v vrednosti vračljive embalaže. V
primeru plačila ob prevzemu se samodejno odšteje od zneska naročila,
v primeru predhodnega plačila preko spleta, pa se kupcu sredstva
vrnejo naknadno.

ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN
KUPNINE
Skladno z določili ZVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od
prevzema naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski
naslov
[email protected] da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba
navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni
rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz
naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna
oseba, in jo je v ta namen določil kupec.
Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu
ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru
najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od
pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo
kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo
opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva
drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa od pogodbe kupec ne
nosi nikakršnih stroškov. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški
ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler spletni center ne prejme vrnjenih
izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke
poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke
kupec lahko vrne po pošti na naslov spletnega centra. Na istem
naslovu lahko izdelke naročene v oddelku živil vrne tudi osebno, vsak
dan, v okviru delovnega časa spletnega centra. Kupcu se priporoča, da
pošiljko večje vrednosti pošlje priporočeno ter izdelke za transport
ustrezno pripravi.
Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec
vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni
embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova
količina zmanjšala. V primeru, ko je vrnjen izdelek poškodovan, rabljen,
v zmanjšani količini ali ni v originalni embalaži, bo prodajalec uveljavljal
znižanje vrednosti blaga.
Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima
pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:
- pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po
natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih
potrebam, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo, ki je hitro
pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;
- pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških
programov, če je kupec odprl varnostni pečat.
Postopek vračil za nakupe v neživilskem oddelku
1. Vračilo v poslovalnicah INTERSPAR v Sloveniji.
Izpolnite
obrazec za vračila izdelkov, ki je vir vseh informacij, ki jih
potrebujemo za izvedbo vračila.
Obvezno priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske
naprave, ki imajo to možnost (telefoni, tablice, prenosni računalniki, …)
Izdelek pripravite za transport. Pred predajo izdelek ustrezno
zaščitite. Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki
lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se
izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti obrazca s podatki
in kopije računa.
Vaš izdelek bo prevzel reklamacijski oddelek, kateri je zadolžen za
reševanje reklamacij. O postopku reklamacije boste obveščeni s strani
reklamacijskega oddelka. Vračilo bomo zadržali do prevzema
vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na
naš naslov. V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do
izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom.
2. Vračilo po pošti
Izdelke lahko vrnete tudi po pošti. Izdelke ustrezno pripravite
za transport (pri tem lahko uporabite originalno embalažo oziroma
drugo ustrezno varno embalažo). Priporočamo, da uporabite dostavno
službo, ki omogoča sledenje pošiljke.
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej
dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
V primeru vračila po pošti se držite spodaj naštetih korakov:
2. Izpolnite obrazec za vračila izdelkov, ki je vir vseh informacij, ki jih
potrebujemo za izvedbo vračila.
3. Priložite kopijo računa za izdelek, ki ga vračate.
4. Izdelku povrnite tovarniške nastavitve, če gre za elektronske
naprave, ki imajo to možnost (telefoni, tablice, prenosni
računalniki, ipd.)
5. Izdelek pripravite za transport. Izdelek pred predajo prevozniku
ustrezno zaščitite. Izdelek morate zaščititi z originalno embalažo ali
embalažo, ki lahko izdelek zaščiti enako kot ga je originalna
embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite
priložiti obrazca s podatki in kopije računa.

6. Izdelke pošljite na naslov:
SPAR Online skladišče
Letališka cesta 12,
1000 Ljubljana
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti
odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske
opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko
prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca
zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in
avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.
Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb
in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh
spletnih strani družba SPAR SLOVENIJA, d. o. o. ne odgovarja.
Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za
varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za
točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter
ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in
neresničnih podatkov.
PRITOŽBE IN SPORI
Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci,
registrirani uporabniki in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po
elektronski pošti na naslov
[email protected] ali po klasični pošti na naslov:
SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, Spletna trgovina, 1000
Ljubljana.
Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh
prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo
mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
SPAR ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za
reševanje potrošniških sporov.
OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne
trgovine
www.spar.si/online je družba Spar Slovenija d.o.o. Ponudnik
spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k
varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja
varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani
dobite na
https://www.spar.si/online/cookies/.
Informacije vezane na osebne podatke, ki se obdelujejo v zvezi z vašo
SPAR plus kartico dobite na
https://www.spar.si/spar-plus>
Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z
registrirano uporabo spletne strani so:
Elektronski naslov,
Telefonska številka,
Ime in priimek,
Naslov za dostavo;
Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih
obveznosti po teh splošnih pogojih:
Za dostavo naročenega blaga na naslov,
Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu
Spreminjanje podatkov
V primeru, da se pri Registriranemu uporabniku podatki, ki jih je
predložil oz. uporabil za prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo
sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Registriran
uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini podatki bodo
spremenjeni nemudoma ali sporoči skladno s splošnimi pogoji
imetnikov SPAR plus kartice.
Uporabniki osebnih podatkov
SPAR osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim
osebam, razen:
- podjetju Kobal d.o.o., za izvajanje dostave na dom,
- podjetju KCM d.o.o., za obveščanje o poteku naročila;
- podjetju GLS Slovenija, d.o.o., za izvajanje dostave na dom
Ocene storitev in komentarji
V kolikor želite podati oceno storitve in komentarje ter ste se strinjali z
obdelavo osebnih podatkov za ta namen bodo pri komentarjih na
www.spar.si/online navedeni vaša ocena, komentar, ime in/ali
začetnico priimka. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je družba
SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana, Tel.: 01
5844400, [email protected] Pooblaščena oseba za varstvo osebnih
podatkov je dosegljiva na [email protected] Osebni podatki se
bodo hranili na
www.spar.si/online. Imate pravico, da pisno na sedež
družbe Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po epošti na naslov: [email protected] zahtevate dostop do podatkov. Na enak
način lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov
in prenosljivosti podatkov. Morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo
osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu

(Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon
012309730, spletna stran:
www.ip-rs.si).
Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
Registrirani uporabnik ima pravico, da pisno na sedež družbe Spar
Slovenija d.o.o., Spar plus oddelek, Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali
po e-pošti na naslov [email protected], zahteva dostop do podatkov, ki se
nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve
obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.
Pravico do ugovora lahko registrirani uporabnik uveljavlja
Registrirani uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja
obdelavi podatkov:
- podatkov vezanih na dostavo blaga, oz. prevzem blaga;
Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
- pisno na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana,
- pisno po elektronski pošti na naslov:
[email protected];
Izjava o zasebnosti je dostopna na
www.spar.si.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar
Slovenija d.o.o. je dostopna preko: e-mail: [email protected]
Spar Slovenija d.o.o.
Ljubljana, 1. junij 2017 (verzija 1)
Ljubljana, 27. januar 2023 (zadnja verzija)

FE05