TO SMO MI, dobavitelji

lokalni dobavitelj

Ekološka kmetija Kaplan

dobavitelj
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
Regija:

osrednje slovenska

Sortiman:

ekološko goveje meso

Slovenija - Osrednjeslovenska regija
Ekološka kmetija Kaplan Milan

Vztrajnost rejca z Lenčkove domačije

Milanova zgodba o ekološki reji goveda in konj se začenja z njegovimi starši, ki so na Cereji v bližini Velikih Lašč kupili manjšo kmetijo z gozdom, po domače Lenčkovo domačijo. Tam je odraščal, veliko pa se je o kmečkih opravilih naučil tudi pri večjem kmetu v sosedstvu. A kar nekaj vode je moralo preteči, da se je Milan Kaplan po spletu mnogih okoliščin vrnil na domačijo in se v celoti posvetil kmetovanju ter se leta 1999 vključil v sistem ekološke govedoreje.   

Ko je začel s pašo, so ga čudno gledali

Domačija na Cereji je premajhna za resnejšo kmetijsko dejavnost, zato Milan najema zemljo po vsem okolišu, in sicer trenutno pase ali kosi približno 40 hektarjev travniških površin. To zadostuje za rejo okoli 40 glav živine, od tega je običajno 20 krav dojilj, plemenski bik, ostalo pa so telički oz. odraščajoči bikci. Čez leto pase po bolj oddaljenih terenih, pozimi pa živali zbere na travnikih okoli domačije in jih ne sili v hlev, saj je ugotovil, da se govedo tudi pozimi najraje zadržuje kar na prostem. Seveda poleti pridela tudi vso potrebno domačo krmo, da je živalim vedno na voljo.

Zelo spoštljiv in skrben do vseh živali

Milan je zadovoljen, ker mu pri delu na kmetiji z veseljem priskočita na pomoč hči Maruša in sin Matevž. Milan dela z živalmi zelo spoštljivo, vsako dobro pozna, in to velja tako za govedo kot tudi za njegove konje. Je tudi član Slovenskega združenja rejcev konj pasme posavec, avtohtone pasme s porečja Save. Pravi, da so živali v prosti reji vedno zadovoljne, zato bo pri tem pristopu vztrajal tudi v prihodnje.  

Certifikati:

Ekološko goveje meso

Izbrana kakovost Slovenije, logo

Izbrana kakovost Slovenija