TO SMO MI, dobavitelji

lokalni dobavitelj

Ekološka kmetija Kugovnik

dobavitelj
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
Regija:

savinjska

Sortiman:

ekološko goveje meso

Slovenija - Savinjska regija
Slika je simbolna.

Skrbeti za zemljo pomeni odgovornost

Družina Kugovnik poseduje večje ekološko posestvo v Savinjski regiji, ki združuje več nekdanjih tradicionalnih domačij. Že prejšnje generacije so na tem območju kmetovale sonaravno, leta 2000 pa so kot ena prvih kmetij v Sloveniji pridobili certifikat ekološkega kmetovanja. Na posestvu so ohranili tradicinalna območja za pridelavo in predelavo jabolk, vzrejo prostopašnega goveda, opuščene vinograde pa so spremenili v nasade prave sivke in laškega smilja. Ekološko kmetovanje in ohranjanje tradicinalne kulturne krajine razumejo kot odgovornost, ki ljudem ne zagotavlja le kakovostne hrane, temveč predvsem zdravo življenjsko okolje za naslednje rodove.

Ohranjanje rožnih travnikov

Na kmetiji Kugovnik imajo čredo goveda lisaste pasme. Z obširnimi pašnimi površinami zagotavljajo zadostno rotacijo živali po različnih travnikih, da ohranjajo biotsko pestrost in visoko kakovost travne rasti. Na kmetiji pridelajo tudi lastno seneno krmo in krmna žita. Za čim bolj prijazno rejo se živali prosto sprehajajo tudi v hlevu in imajo vedno možnost izhoda na prosto. Svojo čredo samostojno selekcionirajo že 20 let, k odlični kakovosti pa prispeva omejevanje števila živali, ki jih vzrejajo. To seveda pomeni, da manjše število živali oddajo v zakol, a kljub temu bomo lahko občasno tudi njihovo ekološko govedino ponudili v Sparovih mesnicah.

Sivka, staran jabolčni konjak in zasneženi vrhovi

Posestvo sestavljajo domačije v alpskem in predalpskem okolju, kar kmetiji omogoča tudi razvoj viskokakovostnega turizma in vsakoletne izobraževalne delavnice. Te usmeritve in velik del dela na kmetiji prevzema mlajša generacija, ki se zaveda, da je prihodnost v znanju. Ana in Meta tako zaključujejta študija biologije in agronomije in s širokim znanjem ponosno oblikujeta novo zgodbo širnega posestva.  

Certifikati:

Ekološko goveje meso

Izbrana kakovost Slovenije, logo

Izbrana kakovost Slovenija

KVIZ

Podarjamo 50 litrov sladoleda! Sodelujte v kvizu, osvežite svoje znanje in zadenite slastne sladoledne nagrade.

Sodelujte