TO SMO MI, dobavitelji

lokalni dobavitelj

Kmetija Prestranek

dobavitelj
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
Regija:

primorsko notranjska

Sortiman:

premium BIO Angus burger

Slovenija - Primorsko notranjska regija
Slika je simbolična

Kjer se pase govedo in dirjajo islandci

Kmetija Prestranek je pravzaprav srednje veliko posestvo, ki se razprostira ob istoimenskem gradu, katerega zgodovina sega v daljno 16. stoletje. Pred 20 leti je posestvo doživelo ponoven razcvet, saj so kmetovanju priključili še turistično dejavnost. Kot skrbni rejci goveda angus pa so leta 2021 postali naši dobavitelji ekološkega govejega mesa.

Seno in pašniki so vir krme

Ekološko kmetovanje je bilo na Prestranku logična izbira tako zaradi dobrobiti okolja in živali kot tudi ljudi. Vzreja govedi pasme angus je skladna z vsemi ekološkimi zahtevami, poleg tega pa so pridobili certifikat za seneno meso. Pri njih se govedo vsaj 250 dni na leto prosto pase, preostanek krme pa predstavljata seno in kakšen žitni priboljšek, običajno ječmen. Prehrana brez fermentirane krme in drugih dodatkov je za zdravje živali in za kakovost mesa odločilnega pomena. Prav tako pa je seno tudi za naravo najboljša izbira, saj pozitivno vpliva na biotsko raznovrstnost travniških področij.
 

Izbrali so govedo pasme angus

Na prostranih pašnikih posestva Prestranek se pasejo biki pasme angus, včasih pa tudi kakšen vol. Njihovo meso je med kulinaričnimi poznavalci zelo cenjeno, saj je lepo marmorirano in velja za mehkejše in sočnejše od običajne govedine. Odlična ekološka govedina, ki jo za Spar Slovenija zagotavljajo s kmetije Prestranek, je tako namenjena za izdelavo priljubljenih bio angus burgerjev znamke SPAR Premium.

Na posestvu je vedno živahno  

Poleg bikov in volov na posestvu redijo tudi plemenske telice pasme angus. Ukvarjajo pa se tudi s pridelavo ekološkega senenega mleka in v novi sirarni snujejo recepture za mlečno predelavo. Posestvo Prestranek pa je tudi največji konjeniški center islandskih konj v Sloveniji. Ti so njihova velika ljubezen in ponos. Prav tako pa so navdušeni, da sodelujejo z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, saj na posestvu pridobivajo praktično znanje številni bodoči veterinarji.

Certifikati:

Ekološko goveje meso

Seneno meso

Naravnost od pridelovalca

Na naših policah najdete tako pridelke majhnih, idiličnih tradicionalnih kmetij, kot po meri sodobnega kupca pripravljenih živil inovativnih podjetij, seveda pa so v naši ponudbi tudi izdelki dobro poznanih in priljubljenih tradicionalnih blagovnih znamk.

Lokalni dobavitelji

Prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili se v Sparu zavedamo že dolgo, zato veliko truda in energije vlagamo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane. Preverite izbor naših lokalnih dobaviteljev!