TO SMO MI, dobavitelji

mladi kmet

Ekološka kmetija Paldauf

dobavitelj
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
no-icon sortiman pridelek
Regija:

pomurje

Sortiman:

bio mlevski izdelki

Slovenija - Pomurska regija
Kmetija Paldauf, To smo mi, naravnost od pridelovalca

Narava daje energijo pridelkom

Živeti z naravo in jo s spoštovanjem obdelovati sta načeli Igorja in Jasmine, ki na družinski kmetiji Paldauf v Vučji Vasi pri Križevcih nadaljujeta izjemno tradicijo domačije, katere začetki segajo v daljno leto 1875. Njihov pristop h kmetovanju je celovito ekološki, kar potrjujeta certifikat BIO in naziv ekološka kmetija. Osrednja dejavnost je pridelava žit in oljaric, iz katerih Paldaufovi pridelujejo vrhunske mlevske izdelke in doma stiskana olja. Na kmetiji pa redijo tudi avtohtono pasmo pujsov in kokoši nesnice.

Žito zmeljejo v domačem mlinu

Pridelava moke, ki nastaja med mlinskimi kamni, na kmetiji Paldauf še ni zašla v pozabo. Prav na tradicionalen način zmeljejo vsa ekološko pridelana žita z njihovih polj, saj ima takšna moka drugačno strukturo in ohrani več koristnih lastnosti. Polega tega vedno skrbijo, da moke ne meljejo na zalogo, ampak sproti, da je ob uporabi čim bolj sveža. Tako tudi na naše prodajne police prispejo na domačiji mleti in ročno pakirani mlevski izdelki, kot so bio pšenična ostra in mehka moka ter zdrob, bio pirina mehka in ostra moka ter zdrob in bio prosena kaša.  

Za vsakogar se najde delo

Okoli 30 hektarov obdelovalne zemlje, vzreja živali ter pridelava mlevski izdelkov, domačega olja in druge dejavnosti na kmetiji seveda zahtevajo veliko pridnih rok, zato ne gre brez pomoči žene Jasmine, Igorjevih staršev Jožeta in Verice, pa tudi hčerke Evine in sina Nela. Kljub vsem obveznostim pa so obiskovalci na njihovi domačiji vedno dobrodošli in gostje lepo postreženi.

Domača lokalna kakovost ima prednost

Nedvomno se pri Paldaufovih dediščina prepleta s sodobnimi pristopi, kar dokazuje tudi naziv Inovativni mladi kmet, ki ga je Igor prejel leta 2019. Prizadevajo si za večjo ozaveščenost o pomenu ohranjanja narave in sonaravnega bivanja, zato si želijo tudi v prihodnje delati z naravo in na ekološki način pridelovati visokokakovostno lokalno hrano.

Certifikati:

Ekološko kmetovanje, logo

Ekološko kmetovanje

Priznanja:

Naziv Inovativni mladi kmet 2019