SLOVENSKO MESO – PODPIRAJMO DOMAČE!

Slovenci smo po porabi mesa visoko nad svetovnim povprečjem, saj ga letno zaužijemo kar 89 kilogramov na posameznika.  Zaradi velikega povpraševanja imamo kupci pomembno vlogo pri oblikovanju ponudbe, s tem pa tudi odgovornost do prave izbire. Ker naše sedanje nakupne odločitve določajo, kaj se bo v prihodnje znašlo na trgovskih policah, je pomembno, da smo pri nakupu posebej pozorni na poreklo mesa.

NAJ BO VAŠA IZBIRA SLOVENSKO MESO

V Sparu vseskozi podpiramo slovenske pridelovalce in dobavitelje ter si skupaj z njimi prizadevamo za čim širšo izbiro lokalnega mesa v naših trgovinah.
Vse postrežno meso v naši redni ponudbi je slovenskega porekla
, pri čemer v postrežni liniji ne boste našli zamrznjenega, ampak le sveže meso.  

Piknik bo! In pekli bomo odlično slovensko meso! SPAR slovensko meso
Zakaj ne vidite vsebine?

Piknik bo! In pekli bomo odlično slovensko meso!

Pa veste, zakaj je tako pomembno izbrati meso slovenskega porekla? Voditelj David Urankar najraje nakupuje v SPARovih mesnicah, kjer je vse postrežno meso v redni ponudbi slovenskega porekla. S tem namreč naredi nekaj dobrega zase, za naravo, za pridelovalce in za slovensko samooskrbo. Še najbolj pa z izbiro dobrega kosa osreči svoje brbončice. Poglejte video!

VIDEO
Zakaj ne vidite vsebine?

Slovensko meso je prava izbira!

O tem je v videu z voditeljem Davidom Urankarjem spregovoril naš vodja programov mesa in mesnin, Uroš Čelebič. Uroš predstavi raznoliko ponudbo, kratke dobavne poti, standarde za odkup mesa in druge značilnosti naših mesnic, predvsem pa poudari, zakaj je tako pomembno izbrati slovensko meso!
Vabljeni k ogledu videa!

VIDEO

Kakšne prednosti vam prinaša izbira slovenskega mesa?

Ob nakupu slovenskega mesa lahko v naših prodajalnah s pomočjo QR kode, ki jo najdete na prodajnem mestu, preverite, s katere kmetije izvira oz. kateri predelovalec je pripravil mesni izdelek. Kratke dobavne poti prispevajo k večji svežini izdelka, pa tudi k njegovi kakovosti – krajši transport in s tem krajša izpostavljenost živali stresu je namreč eden od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na kakovost mesa.  

Z izbiro slovenskega mesa ne poskrbimo le za to, da sami zaužijemo najbolj kakovostno hrano, temveč skrbimo tudi za okolje in širšo družbo.

Krava, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

Z nakupom slovenskega mesa pripomorete k ohranjanju slovenskih kmetij in razvoju lokalnega podeželja, kjer je sicer močno prisoten trend opuščanja (družinskih) kmetij.

Kokoška, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

Z odločitvijo za slovensko meso prispevate k ohranjanju stopnje samooskrbe z mesom, ohranjanju delovnih mest v slovenski živilskopredelovalni industriji in podprete slovensko gospodarstvo.

Pujsek, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

Izbira slovenskega mesa je bolj trajnostna izbira, saj zaradi krajšega transporta pušča manjši ogljični odtis kot izbira tujega mesa.

Naravnost od pridelovalca - spoznajte naše zadruge, lokalne dobavitelje ter mlade kmete, s katerimi sodelujemo!

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, To smo mi, naravnost od pridelovalca

ŽIVINOREJA V SLOVENIJI

Zaradi hribovitega površja je živinoreja najbolj razširjena in najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Med živinorejskimi panogami v naši deželi na sončni strani Alp prevladuje govedoreja, sledijo ji perutninarstvo, prašičereja, reja drobnice, konjereja, čebelarstvo in ostale panoge. Prebivalci Slovenije pojemo največ prašičjega mesa, po priljubljenosti pa mu sledita perutnina in govedina.

Kolikšna pa je samooskrba Slovenije s tremi najbolj priljubljenimi vrstami mesa?

Medtem ko v Sloveniji svinjine pridelamo najmanj, je povpraševanje po njej največje, zato moramo večino prašičjega mesa uvoziti. Na drugi strani pa smo z govedino in perutnino nad samooskrbo, kar pomeni, da ju pridelamo več, kot ju porabimo. Govedine in perutnine torej proizvedemo več kot dovolj za naše potrebe, kljub temu pa se v Sloveniji proda tudi nemalo govedine in perutnine tujega porekla.

Tako prihaja do paradoksa, da morajo slovenski kmetje in pridelovalci mesa veliko kakovostnega slovenskega mesa izvoziti v tujino, obenem pa se v Slovenijo uvaža cenejše tuje meso, ki pogosto ne zagotavlja tako visokih standardov predelovanja, kot jih imamo pri nas.  

Zakaj prodajamo tudi tuje meso?

V Sparovi postrežni liniji pri vrstah mesa, s katerimi smo v Sloveniji samooskrbni, vedno ponujamo le meso slovenskega porekla. Pri mesu, s katerim nismo samooskrbni, pa zgolj v času akcij nudimo tudi meso tujega porekla (denimo svinjina, teletina, odojki). Pri tem vam vedno zagotavljamo najboljšo kakovost za pošteno ceno. Meso iz tujine pri sprejemu natančno pregledamo in preverimo, ali ustreza našim standardom obdelave in kakovosti, pri čemer ohranjamo enake standarde kot veljajo za slovensko meso.

Če nam lokalni dobavitelji lahko zagotovijo potrebne količine slovenskega mesa, jim v Sparu pri odkupu dajemo prednost pred tujimi. Ob zagotavljanju široke izbire izdelkov se namreč trudimo, da na naših policah prevladujejo izdelki slovenskih proizvajalcev.

Zakaj je tuje meso pogosto cenejše?

V velikih državah, kot so npr. Nemčija, Poljska in Nizozemska, je kmetijstvo naravnano izrazito intenzivno, zaradi presežkov pa te države v tujino prodajajo meso pod ceno. Na drugi strani imamo v Sloveniji veliko število majhnih in razdrobljenih kmetij, ki hiperprodukciji večjih evropskih kmetij ne morejo konkurirati. Tako smo v Sloveniji že vse od leta 2000 priča upadanju števila kmetijskih gospodarstev. Letno jih izgubimo okrog tisoč, kar so tri kmetije na dan.  

GLAVNI IZZIV SLOVENSKE ŽIVINOREJE – OHRANJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Ob začetku tega tisočletja smo imeli v Sloveniji 86.467 kmetijskih gospodarstev, leta 2020 pa je bilo teh le še 68.331. Pri tem je opazen predvsem trend upadanja malih in srednje velikih (družinskih) kmetij. Opuščanje kmetijstva in s tem kmetijskih površin prinaša številne negativne posledice:

  • zaraščanje kmetijskih površin,
  • zmanjševanje pridelave hrane,
  • povečanje prehranske odvisnosti Slovenije od drugih držav,
  • izguba delovnih mest na podeželju.

Tudi zato naj pri izbiri mesa cena ne bo edino merilo, temveč pri nakupni odločitvi upoštevajmo njegovo poreklo in dajmo prednost mesu slovenskega porekla. Potrošniki s svojimi nakupnimi odločitvami vplivamo na to, kaj bomo jedli v prihodnosti in ali bomo ohranili slovensko podeželje ter kmetije. Dajanje prednosti mesu tujega porekla prispeva k opuščanju kmetijske dejavnosti v Sloveniji, kar lahko vodi v slabšanje prehranske neodvisnosti države. Z nakupom slovenskega mesa ob tem prispevamo k ohranjanju slovenskih kmetij in razvoju podeželja ter podpremo slovensko gospodarstvo.

Predstavljamo navdihujoče zgodbe naših lokalnih dobaviteljev.

Kmetija Cimerman
Zakaj ne vidite vsebine?

KMETIJA CIMERMAN

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, Kmetija Mrak, To smo mi, naravnost od pridelovalca
Zakaj ne vidite vsebine?

KMETIJA MRAK

TRAJNOSTNI VIDIK IZBIRE LOKALNEGA MESA

Izbira slovenskega mesa predstavlja okolju prijaznejšo in bolj trajnostno odločitev. Za Slovenijo so značilne kratke razdalje med kraji in s tem tudi kratke transportne poti še živih živali – to je pozitivno ne le za dobrobit živali, temveč tudi z vidika skrbi za okolje. Izbira za meso slovenskega porekla namreč pušča občutno manjši ogljični odtis v primerjavi z izbiro tujega mesa, ki prihaja iz drugih delov Evrope ali sveta. Prav tako pri prevozu in skladiščenju izdelkov nastane veliko težko razgradljive odpadne embalaže, ki predstavlja problematičen odpadni material.

Dejstvo, da kar 86 % slovenskih kmetijskih površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, onemogoča nastanek velikih kmetij, kot jih poznamo v tujini. Zato so za slovenski kmetijski prostor značilne majhne obdelovalne površine, kar vodi v manj intenzivno in bolj trajnostno kmetijstvo. To pa ima ugoden vpliv na kakovost hrane, ki jo proizvedemo.