Slovensko meso - podpirajmo domače!

SLOVENSKO MESO – PODPIRAJMO DOMAČE!

Slovensko meso dosega najvišjo raven varnosti in kakovosti, kljub temu pa mu močno konkurira uvoz cenejšega mesa iz tujine. Pomanjkanje zavedanja o pomenu izbire lokalnega mesa, ki ima prednosti tako za kupca kot slovensko gospodarstvo in okolje, pa vodi k vse nižji ravni samooskrbe. V Sparu, kjer že vrsto let podpiramo lokalne pridelovalce in dobavitelje mesa, kupce spodbujamo, naj pred nakupom preverijo poreklo in kadar je možno izberejo slovensko meso.

V vseh trgovinah na svojih postrežnih oddelkih v redni prodaji kupcem ponujamo samo slovensko meso z oznako kakovosti 4SI*.

Pujsek, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

VIŠJI STANDARDI OBDELAVE MESA

Kokoška, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

VSE FAZE VZREJE V SLOVENIJI*

Krava, Slovensko meso - podpirajmo domače, SPAR

KRATKE LOKALNE POTI

Oznaka 4SI potrjuje najvišjo kakovost mesa, ki je v Sloveniji rojeno, vzrejeno in pripravljeno (zaklano in razkosano) za prodajo.

Ponudba slovenskega mesa kakovosti 4SI prinaša pomembne prednosti, kot so znano in sledljivo poreklo, večja svežina in hranilna vrednost zaradi krajših dobavnih poti pa tudi višja kakovost mesa. Zaradi strogega veterinarskega nadzora in omejene uporabe antibiotikov slovensko meso namreč dosega višje standarde nadzora, predvsem v primerjavi z neevropskimi državami kar zagotavlja, da je v Sloveniji kupcem zagotovljena najvišja raven varnosti in kakovosti mesa. Odločitev za slovensko meso je obenem tudi bolj trajnostna, saj zaradi krajših dobavnih poti pušča manjši ogljični odtis.

*Slovenski puran edini nosi oznako 3SI, saj trenutno v Sloveniji ni izvaljenih puranov, kar bi zagotavljajo oznako 4SI.

Ob nakupu slovenskega mesa lahko v naših prodajalnah s pomočjo QR kode, ki jo najdete na prodajnem mestu, preverite, s katere kmetije izvira oz. kateri predelovalec je pripravil mesni izdelek. Kratke dobavne poti prispevajo k večji svežini izdelka, pa tudi k njegovi kakovosti – krajši transport in s tem krajša izpostavljenost živali stresu je namreč eden od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na kakovost mesa.  

Naravnost od pridelovalca - spoznajte naše zadruge, lokalne dobavitelje ter mlade kmete, s katerimi sodelujemo!

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, To smo mi, naravnost od pridelovalca

ŽIVINOREJA V SLOVENIJI

Zaradi hribovitega površja je živinoreja najbolj razširjena in najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Med živinorejskimi panogami v naši deželi na sončni strani Alp prevladuje govedoreja, sledijo ji perutninarstvo, prašičereja, reja drobnice, konjereja, čebelarstvo in ostale panoge. Prebivalci Slovenije pojemo največ prašičjega mesa, po priljubljenosti pa mu sledita perutnina in govedina.

Kolikšna pa je samooskrba Slovenije s tremi najbolj priljubljenimi vrstami mesa?

Medtem ko v Sloveniji svinjine pridelamo najmanj, je povpraševanje po njej največje, zato moramo večino prašičjega mesa uvoziti. Na drugi strani pa smo z govedino in perutnino nad samooskrbo, kar pomeni, da ju pridelamo več, kot ju porabimo. Govedine in perutnine torej proizvedemo več kot dovolj za naše potrebe, kljub temu pa se v Sloveniji proda tudi nemalo govedine in perutnine tujega porekla.

Tako prihaja do paradoksa, da morajo slovenski kmetje in pridelovalci mesa veliko kakovostnega slovenskega mesa izvoziti v tujino, obenem pa se v Slovenijo uvaža cenejše tuje meso, ki pogosto ne zagotavlja tako visokih standardov predelovanja, kot jih imamo pri nas.  

GLAVNI IZZIV SLOVENSKE ŽIVINOREJE – OHRANJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV

Ob začetku tega tisočletja smo imeli v Sloveniji 86.467 kmetijskih gospodarstev, leta 2020 pa je bilo teh le še 68.331. Pri tem je opazen predvsem trend upadanja malih in srednje velikih (družinskih) kmetij. Opuščanje kmetijstva in s tem kmetijskih površin prinaša številne negativne posledice:

  • zaraščanje kmetijskih površin,
  • zmanjševanje pridelave hrane,
  • povečanje prehranske odvisnosti Slovenije od drugih držav,
  • izguba delovnih mest na podeželju.

Tudi zato naj pri izbiri mesa cena ne bo edino merilo, temveč pri nakupni odločitvi upoštevajmo njegovo poreklo in dajmo prednost mesu slovenskega porekla. Potrošniki s svojimi nakupnimi odločitvami vplivamo na to, kaj bomo jedli v prihodnosti in ali bomo ohranili slovensko podeželje ter kmetije. Dajanje prednosti mesu tujega porekla prispeva k opuščanju kmetijske dejavnosti v Sloveniji, kar lahko vodi v slabšanje prehranske neodvisnosti države. Z nakupom slovenskega mesa ob tem prispevamo k ohranjanju slovenskih kmetij in razvoju podeželja ter podpremo slovensko gospodarstvo.

Predstavljamo navdihujoče zgodbe naših lokalnih dobaviteljev.

Kmetija Cimerman
Zakaj ne vidite vsebine?

KMETIJA CIMERMAN

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, Kmetija Mrak, To smo mi, naravnost od pridelovalca
Zakaj ne vidite vsebine?

KMETIJA MRAK

TRAJNOSTNI VIDIK IZBIRE LOKALNEGA MESA

Izbira slovenskega mesa predstavlja okolju prijaznejšo in bolj trajnostno odločitev. Za Slovenijo so značilne kratke razdalje med kraji in s tem tudi kratke transportne poti še živih živali – to je pozitivno ne le za dobrobit živali, temveč tudi z vidika skrbi za okolje. Izbira za meso slovenskega porekla namreč pušča občutno manjši ogljični odtis v primerjavi z izbiro tujega mesa, ki prihaja iz drugih delov Evrope ali sveta. Prav tako pri prevozu in skladiščenju izdelkov nastane veliko težko razgradljive odpadne embalaže, ki predstavlja problematičen odpadni material.

Dejstvo, da kar 86 % slovenskih kmetijskih površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, onemogoča nastanek velikih kmetij, kot jih poznamo v tujini. Zato so za slovenski kmetijski prostor značilne majhne obdelovalne površine, kar vodi v manj intenzivno in bolj trajnostno kmetijstvo. To pa ima ugoden vpliv na kakovost hrane, ki jo proizvedemo.

NAVIJAJ IN ZADENI

Igraj nogometno igrico in zadeni super S BUDGET navijaški paket, vključno s SPAR darilno kartico v vrednosti 50 €. Naj se vroče navijaško poletje prične!

Igraj >>