Enak izdelek, manj embalaže

Ko govorimo o porabi plastične embalaže, je manj res več. Zato obstoječim SPAROVIM izdelkom dajemo novo, »lažjo« podobo in zmanjšujemo količino embalaže. Številni izdelki SPAR blagovnih znamk tako niso več v plastičnih ovojih, nekateri pa so namesto plastične embalaže dobili kartonsko.