Na spletni strani uporabljamo piškotke, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.  Vas zanima več?

  • o_kartici_naslovna_720x370.jpg

SPAR plus

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA IMETNIKE SPAR PLUS KARTICE

1. SPAR plus kartica
1.1. SPAR plus kartica je kartica zvestobe, ki kupcem v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo ob nakupih na navedenih prodajnih mestih na območju Republike Slovenije.

2. Imetnik SPAR plus kartice
2.1. SPAR plus kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba. Osebe, mlajše od 15 (petnajst) let, SPAR plus kartice ne morejo pridobiti. Pravna oseba SPAR plus kartice ne more pridobiti. Ne glede na določbo te točke lahko SPAR v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, podeli SPAR plus kartico tudi pravni osebi.
2.2. Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno SPAR plus kartico. Posamezna fizična oseba z enakimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum ...), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, dodatne SPAR plus kartice ne more pridobiti. Posamezna fizična oseba ima lahko le eno SPAR plus kartico s svojimi osebnimi podatki.

3. Izdajatelj
3.1. Izdajatelj in lastnik SPAR plus kartice je družba SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana (v nadaljevanju: SPAR).

4. Splošni pogoji poslovanja
4.1. Za pridobitev in uporabo SPAR plus kartice veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice, ki so objavljeni na spletni strani www.spar.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice so dostopni tudi v vseh trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner.
4.2. SPAR si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki SPAR plus kartice bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.spar.si. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike SPAR plus kartice po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe.

5. Uporaba
5.1. SPAR plus kartico lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner na območju Republike Slovenije.
5.2. Imetnik lahko SPAR plus kartico uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1., v količinah, omejenih za gospodinjsko porabo. Imetnik sme SPAR plus kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor SPAR ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo SPAR plus kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih.
5.3. Izraz SPAR plus kartica se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja tako za kartico v plastični obliki kot tudi za nalepke s črtno kodo kartice, ki jih kupec pridobi ob prevzemu kompleta SPAR plus kartice, e-kartice SPAR plus (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji SPAR plus). Imetnik lahko ugodnosti SPAR plus kartice uporablja s posredovanjem kartice v plastični obliki, katerekoli nalepke s črtno kodo kartice, e-kartice (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji SPAR plus) in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij ob predložitvi SPAR plus kartice (v katerikoli od naštetih oblik). Kartico v plastični obliki, nalepke s črtno kodo kartice, e-kartico (v obliki MMS sporočila in na mobilni aplikaciji SPAR plus) in/ali kupone s črtnimi kodami prodajnih akcij lahko imetnik na lastno odgovornost posreduje v uporabo tudi izbranim osebam, pri čemer SPAR ne prevzema odgovornosti za uporabo SPAR plus kartice, nalepk s črtno kodo kartice, e-kartice in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij prinosnika.

6. Pridobitev SPAR plus kartice

6.1. V poslovalnicah Spar, Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner

6.1.1. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti z izpolnjeno pristopnico, ki jo prijavitelj pridobi v trgovinah Spar, Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner (v nadaljevanju: prijavna mesta).
6.1.2. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi SPAR na pristopnici posreduje naslednje pravilne osebne podatke: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov, številko mobilnega telefona, podatek o statusu upokojenca, podpiše obrazec in hkrati dovoli zbiranje ter uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupljenih izdelkih. Pri posredovanju podatkov za pridobitev SPAR plus kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov SPAR plus kartice v podjetju SPAR lahko vodi le pri enem imetniku SPAR plus kartice. SPAR bo z dovoljenjem prijavitelja navedene podatke uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih; podatki se bodo uporabljali tudi za namene proučevanja nakupovalnih navad in posledično neposrednega trženja ter za namene iz 7. točke teh Splošnih pogojev.
6.1.3. Po oddaji izpolnjene in podpisane pristopnice prijavitelj prejme en komplet SPAR plus kartice. Komplet vsebuje eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo in pet nalepk s črtno kodo.
6.1.4. Podatki o imetniku kartice bodo v roku 30 (tridesetih) dni zabeleženi v računalniški sistem pod pogojem, da je pristopnica skladno s točko 6.1.2. pravilno izpolnjena.

6.2. Registracija prek Sparovih digitalnih kanalov (spletna stran, aplikacija idr.)
6.2.1. Prijavitelj lahko pridobi SPAR plus kartico tudi prek elektronske prijave in registracije preko Sparovih digitalnih kanalov.
6.2.2. Prijavitelj mora izpolniti obrazec in posredovati pravilne osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov prebivališča, država, elektronski naslov, številka mobilnega telefona) ter hkrati dovoliti zbiranje ter uporabo osebnih podatkov ter podatkov o nakupljenih izdelkih in potrditi seznanjenost s temi Splošnimi pogoji poslovanja.
6.2.3. Po oddani prijavi prejme na elektronski naslov, ki ga je vnesel v prijavni obrazec, elektronsko pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo SPAR plus kartice. V primeru, da ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave, profila elektronske SPAR plus kartice ni več mogoče aktivirati. V primeru, da profil ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani za potrebe spletne registracije, izbrišejo. Kartica, ki jo prijavitelj pridobi prek Sparovih digitalnih platform, je običajna SPAR plus kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. V primeru, da gre za prijavitelja, ki želi imeti na kartici zaveden status upokojenca, mora dokazilo o statusu upokojenca predložiti na prijavnem mestu. Po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme prijavitelj z območja Republike Slovenije elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu, elektronsko sporočilo z elektronsko SPAR plus kartico in MMS-sporočilo z elektronsko SPAR plus kartico (e-kartica SPAR plus). Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu in elektronski sporočilo z e-kartico SPAR plus. Ne prejme pa MMS-sporočila in SPAR plus kartice po pošti.
6.2.4. Najkasneje v roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na Sparovih digitalnih kanalih, imetnik SPAR plus kartice, ki je iz Republike Slovenije, prejme na dom SPAR plus kartico v fizični obliki (prijavitelj prejme en komplet SPAR plus kartice – eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo in šest nalepk s črtno kodo). Za napake pri storitvah Pošte Slovenije d.d. SPAR ne prevzema odgovornosti.
6.2.5. Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji prejme elektronsko sporočilo z e-kartico SPAR plus in tretje elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Ne prejme pa MMS-sporočila in SPAR plus kartice po pošti.
6.2.6. Podatki o imetniku kartice bodo takoj po zaključenem elektronskem postopku prijave zabeleženi v računalniškem sistemu pod pogojem, da je pristopnica skladno s točko 6.2.2. pravilno izpolnjena.

7. Osebni podatki
7.1. Kupec s svojim podpisom na pristopnici in z elektronsko registracijo preko Sparovih digitalnih kanalov za pridobitev SPAR plus kartice dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na pristopnici, in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih, povezanih z uporabo SPAR plus kartice, in drugih elektronskih obrazcih resnični in točni. SPAR ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
7.2. SPAR bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 6. teh Splošnih pogojev kot tudi neobvezne podatke na pristopnici oz. na elektronskem obrazcu prijave sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
7.3. SPAR bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki SPAR plus kartice izpolnili ter posredovali v zvezi z lastništvom SPAR plus kartice, povezoval s podatki o nakupih in transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov družbe SPAR in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani in segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. SPAR bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik SPAR plus kartice posredoval na pristopnici oz. drugih elektronskih obrazcih, osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, elektronski naslov, status upokojenca, številko mobilnega telefona) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).
7.4. SPAR bo osebne podatke iz prejšnje točke uporabil tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh Splošnih pogojev. SPAR bo prav tako osebne podatke iz prejšnje točke uporabil v primeru morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika SPAR plus kartice.
7.5. Imetnik SPAR plus kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način (npr. prek elektronskega naslova) obvestiti imetnika SPAR plus kartice, ki je to zahteval. V primeru popravka prijave oz. odjave na obveščanje prek mobilne aplikacije oz. spletne strani imetnik navedenega obvestila ne bo dobil.
7.6. V primeru, da imetnik zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, mora predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prenehanje članstva (postopek je opisan v 12. točki Splošnih pogojev poslovanja). SPAR-u mora vrniti SPAR plus kartico, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, SPAR pa ga odjavi iz baze imetnikov SPAR plus kartice. V primeru odjave na spletni strani ali na mobilni aplikaciji se osebni podatki izbrišejo potem, ko imetnik potrditi aktivacijsko sporočilo, ki ga pred izbrisom podatkov dobi po elektronski pošti. V primeru, da je bila kampanja za neposredno trženje pripravljena pred izbrisom podatkov, obstaja verjetnost, da bo imetnik SPAR plus kartice kljub temu prejel še zadnjo kampanjo iz neposrednega trženja.
7.7. Imetnik SPAR plus kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, elektronski naslov, mobilna številka). V okviru posamezne aplikacije obstaja možnost prijave/odjave potisnih sporočil, ki jih imetnik Spar plus kartice poljubno regulira.

8. Ugodnosti
8.1. SPAR plus kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.spar.si, oz. jih prejme na domači naslov, po elektronski pošti , na mobilni telefon ali na SPAR plus mobilni aplikaciji.
8.2. Ugodnosti, ki jih omogoča SPAR plus kartica, so lahko imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih ali transakcijskih podatkov, se spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne.
8.3. S SPAR plus kartico ni mogoče uveljavljati ugodnosti za tobačne izdelke, časopise, revije, povratno embalažo, SPAR darilne kartice, knjige, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev. Prav tako s SPAR plus kartico ni mogoče uveljavljati ugodnosti za nakup oz. polnjenje kartice Urbana in za nakup izdelkov blagovne znamke Tchibo, vinjete, polnitve za mobilne telefone (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi mobil, A1-Simpl), darilne pakete Zvezdar, Selectcard in Selectbox, izdelke iz prodajne akcije Štartaj Slovenija ter SIM-kartice mobilnih operaterjev oz. kar je v določenem obdobju krovno/generalno izključeno iz popustov.
8.4. Imetnik SPAR plus kartice, ki v Evropski uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno izpolnjeni obrazec pridobi samo v primeru, da po koriščenju popusta oz. dobroimetja s SPAR plus kartice na računu za plačilo na enem računu ostane znesek v višini več kot 50,00 EUR.

9. Uporaba Sparovih digitalnih kanalov za obstoječe imetnike kartice
9.1. Sparovi digitalni kanali predstavljajo vstopno točko, kjer je imetnik SPAR plus kartice prek spleta seznanjen z ugodnostmi, stanjem na kartici, lahko pa tudi ureja svoje podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji ter izvaja druge pomembne spremembe s svojo SPAR plus kartico.
9.2. Dostop do portala Moj SPAR plus je mogoč z elektronskim naslovom in geslom.
9.3. V kolikor obstoječi imetnik SPAR plus kartice želi uporabljati posamezni digitalni kanal, mora opraviti registracijo.
9.4. Prek posamičnega digitalnega kanala mora vnesti serijsko številko kartice (na mobilni aplikaciji možen vnos črtne kode kartice) in rojstni datum. V kolikor se podatki ujemajo s podatki v obstoječi bazi, bo lahko spremenil podatke in dodal naslov elektronske pošte ter še enkrat potrdil seznanjenost s Splošnimi pogoji za imetnike SPAR plus kartice. Nato bo po elektronski pošti prejel aktivacijsko sporočilo z unikatno kodo. Ko bo potrdil povezavo, bo registriran na spletni strani in v mobilni aplikaciji. Tak imetnik ne prejme nove elektronske kartice.

10. Sprememba podatkov
10.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu ali prek Sparovih digitalnih kanalov v zvezi s prijavo in uporabo SPAR plus kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. To stori z izpolnitvijo obrazca Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih. Izpolnjen in podpisan obrazec imetnik SPAR plus kartice posreduje na katerokoli prijavno mesto.
10.2. Spremenjene podatke bo SPAR pri spremembi podatkov, posredovanih na vlogi v poslovalnici oz. po pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema spremembe na prijavnem mestu, v primeru spremembe podatkov prek digitalnega kanala pa takoj.
10.3. Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi neposredno prek Sparovih digitalnih kanalov. Za uporabo posameznega digitalnega kanala mora imetnik SPAR plus kartice razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto in geslom za dostop do Sparovih digitalnih kanalov.
10.4. V primeru spremembe mobilne številke se podatki, ki so posredovani za namene uporabe SPAR plus e-kartice, SMS/MMS-obveščanja ter aplikacije SPAR plus iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja, ne spremenijo samodejno.
10.5. Sprememba imena oz. imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju sedanjega/trenutnega imetnika SPAR plus kartice.

11. Menjava kartice in prenos dobroimetja ter drugih ugodnosti
11.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice oz. nalepk, ko želi imetnik kartice nov komplet SPAR plus kartice, izpolni in podpiše obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih in odda na kateremkoli prijavnem mestu. Po oddaji izpolnjenega in podpisanega obrazca prejme imetnik nov komplet SPAR plus kartice.
11.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne SPAR plus kartice, ki ga je imetnik SPAR plus kartice pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani drugih oseb, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo SPAR plus kartico. Stara SPAR plus kartica preneha veljati.
11.3. Menjavo kartice in prenos dobroimetja je mogoče izvesti tudi prek Sparovih digitalnih kanalov.
11.4. Imetnik kartice, ki živi v Republiki Sloveniji, po uspešno izvedenem postopku zamenjave kartice prejeme na dom novo SPAR plus kartico v fizični obliki, elektronsko sporočilo z e-kartico SPAR plus in MMS-sporočilo z e-kartico SPAR plus. Imetnik SPAR plus kartice, ki ni rezident Republike Slovenije, prejeme ob zamenjavi kartice elektronsko sporočilo z elektronsko SPAR plus kartico in tretje elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Na dom in v obliki MMS-sporočila nove kartice ne bo prejel.
11.5. V primeru, da je SPAR plus kartica imetniku odtujena, SPAR ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti SPAR plus kartice s strani tretjih oseb.
11.6. V primeru menjave SPAR plus kartice se podatki, ki so posredovani za namene uporabe SPAR plus e-kartice, SMS/MMS-obveščanja ter aplikacije SPAR plus iz 14. in 15. točke teh Splošnih pogojev poslovanja ne spremenijo samodejno. Imetnik SPAR plus kartice mora v primeru menjave kartice ponovno izvesti postopek, naveden v 14. oz. 15. točki Splošnih pogojev poslovanja.
11.7. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku. V primeru, da imetnik kot podatke za nadomestno kartico navede podatke druge osebe, SPAR izda kartico novemu imetniku.

12. Odjava oz. prenehanje članstva
12.1. V primeru, da želi imetnik SPAR plus kartice odjaviti kartico, mora izpolniti in podpisati obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi na vseh prijavnih mestih, ter ga posredovati kateremukoli prijavnemu mestu v skladu s točkama 7.5. in 7.6. Splošnih pogojev poslovanja.
12.2. Po posredovanju obrazca Prenehanje članstva na prijavnemu mestu v trgovini se lastništvo kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku SPAR plus kartice pa se izbrišejo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave. Morebitno dobroimetje oz. neizkoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na SPAR plus kartici v trenutku odjave, pa se izničijo.
12.3. Imetnik SPAR plus kartice lahko kartico odjavi tudi prek digitalnega kanala. Za uporabo portala Moj SPAR plus mora imetnik SPAR plus kartice in mobilne aplikacije razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto. Imetnik mora to odjavo potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v svoj elektronski predal. Lastništvo kartice se ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku SPAR plus kartice pa se izbrišejo po potrditvi odjave. Morebitno dobroimetje oz. neizkoriščene ugodnosti, ki so bile naložene na SPAR plus kartici v trenutku odjave, se izničijo.
12.4. Ob prenehanju članstva imetnik ne more več uporabljati ugodnosti na podlagi lastništva Spar plus kartice.

13. Upokojenci
13.1. Kupec, ki ima status upokojenca, lahko ob predložitvi potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali kakršnegakoli drugega dokazila o statusu upokojenca pridobi SPAR plus kartico za upokojence, s katero je mogoče uveljavljati in koristiti ugodnosti, namenjene upokojencem. Kupec mora ob ustrezni izpolnitvi obrazca Pristopnica, Nadomestilo izgubljene kartice ali obrazca Sprememba osebnih podatkov na prijavnem mestu na vpogled predložiti navedeno potrdilo, sicer se njegova kartica obravnava kot običajna SPAR plus kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. Statusa upokojenca ni mogoče urediti prek digitalnih kanalov, temveč le neposredno na prijavnem mestu.
13.2. SPAR si pridržuje pravico do prehodnega obdobja največ 15 (petnajst) dni za ažuriranje podatkov o pridobitvi statusa upokojenca. Upokojenec, ki je imetnik SPAR plus kartice za upokojence, lahko ugodnosti za upokojence koristi po preteku 30-dnevnega roka od dneva posredovanja potrdila o statusu upokojenca, v kolikor odda obrazec Pristopnica oz. po poteku 15 (petnajst) dni od dneva oddaje obrazca Nadomestilo izgubljene kartice ali Sprememba osebnih podatkov.
13.3. Če in kadar bo SPAR upokojencem nudil posebni (npr. 10-odstotni) upokojenski popust, ga upokojenci lahko uveljavljajo le ob prvem nakupu v tem dnevu.

14. SPAR plus e-kartica in SMS/MMS-obveščanje
14.1. SPAR omogoča imetnikom SPAR plus kartice SPAR plus program zvestobe z mobilnimi telefoni. SPAR plus program zvestobe je mogoče uporabljati le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil.
14.2. Vsi imetniki SPAR plus kartice, ki so registrirani na portal Moj SPAR plus, lahko na portalu Moj SPAR plus pridobijo SPAR plus e-kartico v obliki MMS sporočila. Dodaten pogoj za pridobitev e-kartice je številka mobilnega telefona, ki jo je imetnik navedel na enem od naših obrazcev SPAR plus oz. je dodal preko enega izmed Sparovih digitalnih kanalov.
14.3. Imetniki kartice dobivajo SMS- oz. MMS-sporočila, v katerih so splošna obvestila, kuponi s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
14.4. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu oz. na vpogled pri blagajni predloži SMS sporočilo s posamezno ugodnostjo. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.
14.5. SPAR plus e-kartico in SMS- oz. MMS-sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, plača SPAR. Sporočila, ki jih pošlje imetnik kartice, pa se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev.
14.6. SPAR plus e-kartico prejmejo prijavitelji z bivališčem v Republiki Sloveniji, ki skladno s točko 6.2. teh pravil pristopijo k imetništvu SPAR plus kartice ali izvedejo zamenjavo SPAR plus kartice preko spletne strani in mobilne aplikacije.
14.7. Kakovost branja e-kartice in kuponov je odvisna od velikosti ekrana in vrste mobilnega telefona. SPAR ne odgovarja za kakovost branja e-kartice ne blagajnah.
14.8. Uporaba SPAR plus e-kartice in SMS/MMS-obveščanje delujeta le na območju Republike Slovenije.
14.9.V primeru, da imetnik SPAR plus kartice ne želi več prejemati SMS oz. MMS sporočil z obvestili in/ali ugodnostmi, bo odjava od prejemanja sporočil izvedena v roku 15 dni (tudi če je odjava izvedena preko Sparovih digitalnih kanalov).
14.10. Imetnik SPAR plus kartice je seznanjen z naslednjimi dejstvi:
i. Sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv.
ii. SPAR ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
iii. SPAR ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki.
iv. SPAR ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS ...).
v. SPAR ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter ne odgovarja za primere višje sile.

15. Mobilna aplikacija SPAR plus
15.1. Imetniki SPAR plus kartice lahko prek spletnih strani ponudnikov mobilnih aplikacij (npr. https://market.android.com/, http:/itunes.apple.com/si/app/) brezplačno naložijo na svoj mobilni telefon mobilno aplikacijo SPAR plus, prek katere lahko dostopajo do obvestil, ugodnosti, menjave SPAR plus kartice, urejanja podatkov in drugih funkcij.
15.2. Aplikacijo lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita mobilna aplikacija SPAR plus.
15.3. Imetnik SPAR plus kartice lahko v aplikaciji SPAR plus uporablja povezavo »Moj SPAR plus«, do katere imajo dostop le registrirani uporabniki portala Moj SPAR plus. V primeru, da uporabnik aplikacije še ni registriran na portal Moj SPAR plus, se lahko registrira tudi s pomočjo aplikacije, tako da uporabi povezavo »Registriraj se« ali »Nimam SPAR plus kartice«. Uporabnik aplikacije se lahko registrira le v primeru, da je posredoval elektronski naslov ter dovolil obveščanje prek elektronske pošte ali mobilnega telefona.
15.4. Prijavitelj lahko pridobi Spar plus kartico tudi prek prijave in registracije na mobilni aplikaciji. Prijavitelj mora izpolniti obrazec in posredovati osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, naslov prebivališča, država, elektronska pošta, številka mobilnega telefona) ter hkrati dovoliti zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter podatkov o nakupljenih izdelkih. Potrditi mora tudi seznanjenost s temi splošnimi pogoji poslovanja. Po oddani prijavi prejme na naslov elektronske pošte, ki jo je vnesel v prijavni obrazec, elektronsko pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo SPAR plus kartice. V primeru nepotrditve unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (tri) dni od dneva elektronske prijave profila elektronske SPAR plus kartice ni več mogoče aktivirati. Neaktivni osebni podatki se izbrišejo v roku 7 (sedem) dni. Kartica, ki jo prijavitelj pridobi na mobilni aplikaciji, je običajna SPAR plus kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. V primeru, da gre za prijavitelja, ki želi imeti na kartici zaveden status upokojenca, mora dokazilo o statusu upokojenca predložiti na prijavnem mestu. Po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme prijavitelj, ki je s področja Republike Slovenije, elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Hkrati prejme elektronsko sporočilo z e-kartico SPAR plus in MMS-sporočilo z elektronsko SPAR plus kartico (e-kartica SPAR plus). Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu in elektronsko sporočilo z e-kartico SPAR plus. Ne prejme pa MMS-sporočila ter SPAR plus kartice po pošti. Najkasneje v roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na mobilni aplikaciji imetnik SPAR plus kartice, ki je z območja Republike Slovenije, prejme na dom SPAR plus kartico v fizični obliki (prijavitelj prejme en komplet SPAR plus kartice – eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo in šest nalepk s črtno kodo).
15.5. Po poteku 7-dnevnega roka od dneva elektronske prijave profila elektronske SPAR plus kartice ni mogoče več aktivirati.
15.6. V roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na spletni strani imetnik SPAR plus kartice prejme na dom SPAR plus kartico v fizični obliki.
15.7. Z vstopom v izbiro enega od digitalnih kanalov imetnik kartice dostopa do kuponov s črtno kodo in drugih ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
15.8. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom s črtno kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.
15.9. V mobilni aplikaciji se zbirajo in analizirajo podatki o uporabi programa (analitika) – uporablja se Adobe Marketing Cloud – Analytics. V mobilno aplikacijo je integrirano orodje za sporočanje o napakah delovanja programa (sesutje aplikacije), ki zbira podatke o aparatu (verzija OS …) in aplikaciji – Crashlytics. Če imetnik na svojem telefonu dovoli, program uporablja lokacijske podatke za posredovanje potisnih sporočil in informacij o trgovinah in restavracijah.

16. Veljavnost SPAR plus kartice
16.1. SPAR plus kartica velja do preklica izdajatelja ali imetnika.
16.2. SPAR sme enostransko preklicati veljavnost kartice v primeru kršitve teh Splošnih pogojev.

17. Koriščenje dobroimetja in ostalih ugodnosti
17.1. Imetnik SPAR plus kartice lahko dobroimetje, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu in je naloženo na SPAR plus kartici, koristi najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
17.2. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, SPAR imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova SPAR plus kartice, e-kartice, SMS/MMS-obveščanja in mobilne aplikacije SPAR plus.

18. Zlorabe
18.1. SPAR kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe SPAR plus kartice in ni dolžan preverjati identitete kupca.

19. Komuniciranje
19.1. SPAR bo imetnike kartice o svojih novostih, ugodnostih in anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartice. Z imetniki kartice, ki so tuji državljani, pa bo SPAR komuniciral izključno prek elektronske pošte.

20. Končna določba
20.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Spar Slovenija d.o.o., januar 2018