Na spletni strani uporabljamo piškotke, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.  Vas zanima več?

 • info_pomoc_720x370.jpg

SPAR plus kartica na mobilnih telefonih

SPAR plus e-kartica

Pomoč pri uporabi SPAR plus e-kartice

1. Postopek pridobitve SPAR plus e-kartice
Pridobitev e-kartice je brezplačna in je možna na vseh mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejem in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS sporočil).
E-kartico lahko pridobijo uporabniki/naročniki omrežja Mobitel, Simobil, Tušmobil, Debitel, Izimobil in Mmobil, kot tudi uporabniki predplačniških paketov navedenih ponudnikov telekomunikacijskih storitev na območju Republike Slovenije, v kolikor stanje uporabnikov na njihovem predplačniškem paketu to omogoča.


1.1. Postopek v primeru, da je imetnik SPAR plus kartice posredoval telefonsko številko svojega mobilnega telefona

 • Za pridobitev SPAR plus e-kartice je potrebno:
  - na številko 031 316 316 poslati SMS sporočilo z vsebino SPAR SERIJSKA ŠTEVILKA SPAR PLUS KARTICE(primer: SPAR 12345678 na 031 316 316).
  Serijska številka SPAR plus kartice je vedno 8-mestna številka. Velikost črk v sporočilu ni pomembna, med besedo SPAR in serijsko številko kartice mora biti presledek.
  Uporabnik storitve prejme brezplačni potrditveni SMS z vsebino »Veseli nas vase zanimanje za naso storitev Moja e-kartica. Ce se strinjate s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.spar.si, odgovorite na to sporocilo z vsebino SPAR DA SERIJSKA ST. KARTICE
 • Na povratno SMS sporočilo uporabnik odgovori z vsebino SPAR DA SERIJSKA ŠTEVILKA SPAR PLUS KARTICE (primer: SPAR DA 12345678 na 031 316 316).
  Med besedami SPAR, DA in serijsko številko kartice mora biti presledek; poslano sporočilo mora obvezno vsebovati besedo DA.
 • Po potrditvi splošnih pogojev uporabnik prejme MMS sporočilo s sliko črtne kode SPAR plus kartice.
   
 • E-kartica ima isto serijsko številko in črtno kodo, kot jo ima uporabnik na svoji plastični SPAR plus kartici.

 • Uporabnik si lahko sliko shrani v svojem telefonu in jo uporablja za enake namene kot plastično SPAR plus kartico.
  Uporabnik prejme SPAR plus e-kartico le v primeru, da se telefonska številka, s katere pošilja zahtevo za e-kartico, ujema s podatki, ki jih je podal ob prijavi v SPAR plus ali na obrazcu Sprememba osebnih podatkov.
 • V kolikor v poslanem SMS-u uporabnik navede napačno serijsko številko SPAR plus kartice, prejme SMS sporočilo: »Serijska stevilka SPAR plus kartice, ki ste jo poslali, se ne ujema s podatki v nasi bazi. Poskusite ponovno ali nam pisite na spar.plus@spar.si.«
 • Uporabnik lahko poskusi znova, pri čemer naj bo pozoren na tekst, ki ga vpisuje v sporočilo.

 • V kolikor v poslanem SMS sporočilu (ko potrjuje splošne pogoje poslovanje) uporabnik ne navede beseda DA, prejme SMS sporočilo: »Postopek strinjanja s splošnimi pogoji ni bil uspesno izveden. Posljite SPAR DA SERIJSKA ST. KARTICE za strinjanje s splošnimi pogoji.«
 • Uporabnik lahko poskusi znova, pri čemer naj bo pozoren, da v tekstu zapiše tudi besedo DA.
 • V kolikor uporabnik pošilja zahtevo za e-kartico iz druge telefonske številke, kot nam jo je posredoval ob prijavi v SPAR plus ali na obrazcu Sprememba osebnih podatkov, prejme SMS sporočilo: »Telefonska stevilka, na katero zelite prejeti Mojo e-kartico, se ne ujema s podatki v nasi bazi. Prosimo pisite nam na spar.plus@spar.si, da preverimo pravilnost podatkov.«

 • V takem primeru uporabnik ne more prejeti svoje e-kartice, saj se podatki o telefonski številki, s katere je pošiljal zahtevo za e-kartico, ne ujamejo s podatki v bazi.
  Uporabnik lahko preveri podatke vezane na svojo SPAR plus kartico na portalu Moj SPAR plus, kjer jih lahko tudi sam popravlja, ali pošlje e-mail na spar.plus@spar.si, da preverimo njegove podatke.

1.2. Postopek v primeru, ko imetnik SPAR plus kartice NI posredoval svoje telefonske številke mobilnega telefona
Za pridobitev SPAR plus e-kartice je potrebno:

 • Na številko 031 316 316 poslati SMS sporočilo z vsebino SPAR SERIJSKA ŠTEVILKA SPAR PLUS KARTICE
  (primer: SPAR 12345678 na 031 316 316).
  Serijska številka SPAR plus kartice je vedno 8-mestna številka. Velikost črk v sporočilu ni pomembna, med besedo SPAR in serijsko številko kartice mora biti presledek.
 • Uporabnik storitve prejme brezplačni potrditveni SMS z vsebino »V bazi podatkov se nimamo zabelezene vase telefonske stevilke. Ce se strinjate s splošnimi pogoji, objavljenimi na www.spar.si, odgovorite z vsebino SPAR DA SERIJSKA ST. KARTICE ROJSTNI DATUM.« Na povratno SMS sporočilo uporabnik odgovori z vsebino SPAR DA SERIJSKA ŠTEVILKA SPAR PLUS KARTICE ROJSTNI DATUM (primer: SPAR DA 12345678 13.02.1978 na 031 316 316).
  Serijska številka SPAR plus kartice je vedno 8-mestna številka. Velikost črk v sporočilu ni pomembna; med besedami SPAR, DA, serijsko številko kartice in rojstnim datumom mora biti presledek; v poslanem sporočilu mora biti vsebovana beseda DA; rojstni datum mora biti zapisan v formatu DD.MM.LLLL; med dnevom, mesecem in letom morajo biti v poslanem sporočilu pike.

 • Po potrditvi splošnih pogojev uporabnik prejme MMS sporočilo s sliko črtne kode SPAR plus kartice, ki ima isto serijsko številko in črtno kodo, kot jo ima uporabnik na svoji plastični SPAR plus kartici.

 V kolikor uporabnik, pri katerem nimamo zabeležene njegove telefonske številke, odgovori na sporočilo z drugačnimi podatki o njegovem rojstnem datumu, kot so zabeleženi v bazi podatkov, prejme SMS sporočilo: »Rojstni datum, ki ste ga poslali, se ne ujema s podatki v nasi bazi. Poskusite ponovno ali nam pisite na spar.plus@spar.si.«

Uporabnik lahko poskusi znova, pri čemer naj bo pozoren na tekst, ki ga vpisuje v sporočilo. Uporabnik lahko namreč prejme svojo e-kartico le v primeru, da se podatki o njegovem rojstnem datumu ujemajo s podatki, ki nam jih je posredoval pri prijavi v SPAR plus.

V kolikor uporabnik tudi po večkratnem pošiljanju SMS sporočila na prejme slike s črtno kodo, lahko na portalu Moj SPAR plus preveri podatke vezane na svojo SPAR plus kartico in jih na portalu tudi sam popravi, ali pošlje e-mail na spar.plus@spar.si, da preverimo njegove podatke.

V kolikor uporabnik na povratna sporočila več kot trikrat odgovori napačno, je njegova telefonska številka, s katere je pošiljal zahtevo za e-kartico, za 24 ur blokirana. Po preteku tega časa lahko uporabnik ponovno poskusi pridobiti e-kartico.

2. Telefoni primerni za uporabo SPAR plus e-kartice

SPAR plus e-kartica deluje na vseh mobilnih telefonih, ki omogočajo pošiljanje/sprejemanje večpredstavnostnih sporočil (MMS sporočil).

SPAR plus e-kartica je berljiva le z ročnim skenerjem, na navadnih blagajnah in na Ekspress blagajnah.

Kakovost branja EAN kode na blagajni je odvisna tudi od velikosti ekrana ter vrste mobilnega telefona. V MMS-u je pod EAN kodo napisana tudi 8-mestna serijska številka SPAR plus kartice, ki jo lahko uporabnik uporabi v primeru, da EAN kode s telefona ni možno prebrati s skenerjem na blagajni.

3. Cenik SMS sporočil
Storitev SPAR plus e-kartica lahko uporabljajo vsi, ki so uporabniki/naročniki omrežja Mobitel, Simobil, Tušmobil, Debitel, Izimobil in Mmobil, kot tudi uporabniki predplačniških paketov navedenih ponudnikov telekomunikacijskih storitev na območju Republike Slovenije, v kolikor stanje uporabnikov na njihovem predplačniškem paketu to omogoča.
Vsa SMS ali MMS sporočila, poslana uporabniku s strani Spara, so brezplačna. SMS sporočila, ki jih uporabnik pošilja, se obračunavajo po ceniku pošiljateljevega mobilnega operaterja.

4. Izgubljena ali nadomestna SPAR plus kartica ali e-kartica
V kolikor uporabnik izbriše, izgubi ali ne razpolaga več z MMS sporočilom, v katerem je prikazana EAN koda SPAR plus kartice, jo lahko kadarkoli ponovno pridobi, tako da pošlje SMS sporočilo na 031 316 316 z vsebino SPAR SERIJSKA ŠTEVILKA SPAR PLUS KARTICE ter tako ponovno prejme svojo e-kartico.
V kolikor imetnik izgubi ali zamenja plastično SPAR plus kartico, si mora sam pridobiti novo e-kartico. To stori tako, da pošlje SMS na 031 316 316 z vsebino SPAR SERIJSKA ŠTEVILKA NOVE SPAR PLUS KARTICE. E-kartica s serijsko številko izgubljene kartice po zamenjavi kartic ni več aktivna.

5. Odjava

Pogoj za prejem e-kartice je strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja s SPAR plus kartico. S strinjanjem s storitvijo e-kartice se uporabnik strinja tudi s prejemanjem brezplačnih SMS/MMS obvestil z informacijami o ugodnostih in posebnih ponudbah, namenjenih imetnikom SPAR plus kartice.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od storitve.

 • Uporabnik pošlje na številko 031 316 316 SMS sporočilo z vsebino SPAR ODJAVA SERIJSKA ŠTEVILKA KARTICE (primer: SPAR ODJAVA 12345678). Uporabnik se s tem odjavi od prejemanja informacij o ugodnostih in posebnih ponudbah povezanih s SPAR plus kartico.
 • Uporabnik storitve prejme brezplačni potrditveni SMS z vsebino »Odjava je bila uspešna.«
 • Odjava* od prejemanja obvestil je bo urejena v roku nekaj delovnih dni. 
 • Uporabnik se z odjavo odjavi od prejemanja obvestil pri tisti SPAR plus kartici, za katero je javil odjavo.

V primeru, da:

 • se uporabnik odjavi od prejemanja sporočil s telefonske številke, ki ni zabeležena v bazi strank, ali
 • če uporabnik nima zabeleženo, da dovoli obveščanje preko mobilnega telefona
  prejme brezplačno SMS sporočilo z vsebino: »Odjava ni mozna. S to stevilko niste prijavljeni na obvescanje preko telefona.«

Z uporabo storitve e-kartica se uporabnik storitve strinja in potrjuje splošne pogoje poslovanja s SPAR plus kartico, ki so objavljeni na spletni strani www.spar.si.