PRAVILA NAGRADNE IGRE »Nagradna križanka – košarkarska Stripanica«

1. člen
Po teh pravilih kot organizator Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Spar) prireja nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije.

2. člen
Nagradna igra bo potekala v časovnem obdobju od 8. 8. 2023 do vključno 22. 8. 2023. Organizator bo upošteval le udeležence, ki bodo poslali elektronsko pošto do 22. 8. 2023 do 23:59. Žreb nagrajencev nagradne igre bo potekal 25. 8. 2023 ob 12. uri v prostorih podjetja Spar Slovenija. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni v roku 14 delovnih dni preko e-pošte, s katere so poslali rešitev nagradne križanke (pravilno geslo).

3. člen
V nagradi igri se sodeluje:

 • Reševalec križanke pošlje na elektronski naslov [email protected] pravilno geslo križanke ter pripiše 8-mestno številko SPAR plus kartice. V nagradni križanki lahko sodelujejo le imetniki SPAR plus kartice.

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je imetništvo SPAR plus kartice.

4. člen
Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal skupno 24 izžrebancev, ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

5. člen
Skupno število nagrad je 24. Podeljenih bo 22 navijaških majic in 2 navijaška šala KZS.

6. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja nagradne igre Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana. Žrebanje se izvaja z naključnim žrebom. Skupno bo komisija opravila trideset (30) žrebov. Izžrebanih bo 24 izžrebancev. Izvedli bodo tudi 6 rezervnih žrebov.

7. člen
Izžrebanec bo obveščen preko elektronske pošte po skupnem žrebu nagradne igre. Izžrebanci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo morebitne manjkajoče podatke. Če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v pravilih in ne bo upošteval roka, ne bo upravičen do nagrade in v tem primeru bo izbran rezerven izžrebanec po vrstnem redu. Če zmanjka rezerv, nagrada ostane nepodeljena.

8. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, naslov in pošta, e-pošta, številka SPAR plus kartice, rešitve križanke) uporablja izključno za namene izvedbe nagradne igre ter preverjanja izpolnjevanja pogojev nagradne igre.

Po zaključku nagradne igre, najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje 3 mesece po zaključku žrebanja, oz. najkasneje do 25. 11. 2023 bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani. Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.

»Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi (razen kot je navedeno v nadaljevanju) ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in EU.«

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov. Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice, da od Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana (upravljavec) kadarkoli zahteva:

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral.
 • Popravek netočnih osebnih podatkov.
 • Omejitev obdelave, kadar:
  ◦ oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  ◦ je obdelava nezakonita,
  ◦ nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  ◦ upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 • Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

9. člen
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:

 • »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: [email protected].
 • »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.«
 • »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Spar Slovenija d. o. o., Letališka 26, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d. o. o., je dosegljiv na e-naslov: [email protected].

10. člen
Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://www.spar.si.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na [email protected].

11. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno  sodišče v Ljubljani.

12. člen
Pravila pričnejo veljati 8. 8. 2023

V Ljubljani, dne 7. 8. 2023
SPAR SLOVENIJA d.o.o.  

Več vem, bolje jem

Več vem, bolje jem – zmagovalna pot do uravnotežene prehrane … in SUPER NAGRAD! Sodeluj v tedenskih kvizih in osvoji kolo Merida, kolesarski dres Bahrain Victorious ali druge tedenske nagrade.

Sodeluj >>