SPAR plus kartica je brezplačna, prinaša pa veliko ugodnosti!

O SPAR plus kartici

Pogosta vprašanja in odgovori o SPAR plus kartici
Pogosta vprašanja in odgovori

Pripravili smo seznam pogosto zastavljenih vprašanj o SPAR plus kartici v upanju, da boste že tukaj lahko našli ustrezen odgovor na vaše vprašanje.

Splošni pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice, ki veljajo od februarja 2024

1. SPAR plus kartica
1.1. SPAR plus kartica je kartica zvestobe, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice:

 • uveljavljanje splošnih in posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner na območju Republike Slovenije ter v spletni trgovini SPAR Online;
 • možnost prejemanja posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika, po izbranih kanalih;
 • sodelovanje v posebnih akcijah za člane (npr. točke zvestobe);
 • nakupovanje v spletni trgovini SPAR Online;
 • možnost koriščenja popusta za upokojence;
 • možnost uporabe naprednih funkcij mobilne aplikacije SPAR plus;
 • možnost pridobitve dobroimetja na SPAR plus kartici.

1.2. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o imetništvu SPAR plus kartice, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.
1.3. SPAR plus kartica je lahko v obliki plastične kartice s črtno kodo ali v elektronski obliki (e-kartica). E-kartica se lahko pridobi v obliki sporočila elektronske pošte ali preko mobilne aplikacije SPAR plus.
1.4. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe SPAR plus kartice in ni dolžan preverjati identitete prinosnika SPAR plus kartice, s čimer se imetnik strinja.

2. Izdajatelj

Izdajatelj in lastnik SPAR plus kartice je družba SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SPAR).

3. Imetnik SPAR plus kartice

3.1. SPAR plus kartico lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, SPAR plus kartice ne morejo pridobiti. Ne glede na določbe te točke lahko SPAR v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji podeli SPAR plus kartico tudi pravni osebi.
3.2. SPAR plus kartica je vezana na imetnikov SPAR plus uporabniški račun. Ena fizična oseba lahko pridobi le en uporabniški račun. Imetnik lahko upravlja s svojim uporabniškim računom preko spletne trgovine SPAR Online in mobilne aplikacije SPAR plus ali mobilnega portala, če ga ponudnik omogoča.
3.3. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe SPAR plus kartice posreduje SPARU. SPAR ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

4. Pridobitev SPAR plus kartice

4.1. Z izpolnitvijo tiskane pristopnice
4.1.1. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopnice oz. pogodbe (v nadaljevanju pristopnica), ki je na voljo v trgovinah Spar, Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner (v nadaljevanju: prijavna mesta), in sprejemom teh splošnih pogojev.
4.1.2. Uporabniški račun imetnika postane aktiven najkasneje v 30 (trideset) dneh od oddaje izpolnjene in podpisane pristopnice na prijavnem mestu oziroma od dne, ko SPAR izpolnjeno in podpisano pristopnico prejme na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije d.d. SPAR ne prevzema odgovornosti.
4.1.3. Imetnik, lahko že na prijavnem mestu prejme SPAR plus kartico v plastični obliki s črtno kodo.
4.1.4. Imetnik preko mobilne aplikacije SPAR plus pridobi e-kartico v skladu s temi splošnimi pogoji. Tudi v tem primeru gre za sklenitev pogodbe. Pogoj za pridobitev e-kartice je registracija s serijsko številko plastične kartice in rojstnim datumom kot potrditvenim podatkom. Pogoj za pridobitev e-kartice v obliki sporočila e-pošte je vnos naslova e-pošte. Pogoj za pridobitev e-kartice v obliki mobilne aplikacije je registracija v SPAR plus mobilno aplikacijo.
4.2. Prek spletne trgovine SPAR Online.
4.2.1. SPAR plus kartico (oz. skleniti pogodbo) je mogoče pridobiti z izpolnitvijo elektronske pristopnice in sprejemom teh splošnih pogojev prek spletne trgovine SPAR Online ter potrditvijo registracije z uporabo e-pošte.
4.2.2. Po oddani elektronski pristopnici pristopnik na e-naslov, naveden ob prijavi, prejme e-pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo SPAR plus kartice. V primeru, da ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave, uporabniškega računa elektronske SPAR plus kartice ni več mogoče aktivirati. V primeru, da uporabniški račun ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani na elektronski pristopnici, izbrišejo, pristopnik pa lahko ponovi postopek pridobitve SPAR plus kartice.
4.2.3. Imetnik, po uspešni aktivaciji SPAR plus kartice prejme:
- na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu s priloženo e-kartico.
4.2.4. Uporabniški račun imetnika postane aktiven takoj po uspešno izvedeni aktivaciji.
4.3. Prek mobilne aplikacije SPAR plus
4.3.1. SPAR plus kartico (oz. skleniti pogodbo) je mogoče pridobiti z izpolnitvijo elektronske pristopnice in sprejemom teh splošnih pogojev preko mobilne aplikacije SPAR plus ter potrditvijo registracije z uporabo e-pošte. Pogoj za pridobitev SPAR plus kartice (e-kartice) preko mobilne aplikacije je, da si pristopnik namesti SPAR plus mobilno aplikacijo preko uradnih platform podprtih operacijskih sistemov. Stroške nalaganja aplikacije krije pristopnik sam. Aplikacijo lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita mobilna aplikacija SPAR plus.
4.3.2. Po oddani elektronski pristopnici pristopnik na e-naslov, naveden ob prijavi, prejme e-pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo SPAR plus kartice. V primeru, da ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave, profila elektronske SPAR plus kartice ni več mogoče aktivirati. V primeru, da profil ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani za potrebe pridobitve SPAR plus kartice preko mobilne aplikacije, izbrišejo, pristopnik pa lahko ponovi postopek pridobitve SPAR plus kartice.
4.3.3. Imetnik s prebivališčem na območju Republike Slovenije in imetnik, ki nima prebivališča na območju Republike Slovenije,  po uspešni aktivaciji SPAR plus kartice prejme:
- na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo o uspešno aktiviranem računu.
4.3.4. Uporabniški račun imetnika postane aktiven takoj po uspešno izvedeni aktivaciji.

4.4. Splošna določila pri pridobitvi SPAR plus kartice
Ob pridobitvi SPAR plus kartice prek spletne trgovine SPAR Online ali prek mobilne aplikacije SPAR plus en dan po registraciji določene ugodnosti (promocije) morebiti še ne bodo delovale.
4.5. Imetniki SPAR plus kartice, pridobljene pred sprejemom teh splošnih pogojev
4.5.1. Imetnik, ki je SPAR plus kartico pridobil pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdrži vse že pridobljene ugodnosti, posebne ponudbe in dobroimetje iz naslova SPAR plus kartice, če sprejme te Splošne pogoje.
4.5.2. V primeru, da imetnik SPAR plus kartice, ki so bile ustvarjene pred 25.5.2018, od takrat ni pristopil k prenovljenim splošnim pogojem (25. 5. 2018), se je štelo, da je odstopil od imetništva SPAR plus kartice. S tem je izgubil pravice iz naslova imetništva SPAR plus kartice, vsi podatki imetnika SPAR plus kartice na uporabniškem računu kot so, morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova imetništva SPAR plus kartice,  so bile pa izničile, razen osebnih podatkov za namen iz naslednje točke.
4.5.3. SPAR bo kontaktne osebne podatke posameznikov, pridobljene po prej veljavnih splošnih pogojih, uporabljal za namene neposrednega trženja v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi na načine iz prve in druge alinee 7.3.2. točke teh Splošnih pogojev. SPAR bo preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora, obstaja možnost, da bo imetnik SPAR plus kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.
4.6. Fizične SPAR plus kartice
Fizično obliko SPAR Plus kartice pridobijo samo stranke, ki člansko pogodbo sklenejo v poslovalnici.

5. Pravice in obveznosti imetnika SPAR plus kartice
5.1. Splošno
5.1.1. SPAR plus kartico lahko imetnik uporablja v vseh trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in franšiznih trgovinah SPAR partner na območju Republike Slovenije ter v spletni trgovini SPAR Online (www.spar.si/online/).
5.1.2. Imetnik lahko SPAR plus kartico uporablja ob nakupu blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v prejšnji točki v količinah, omejenih za gospodinjsko porabo. Imetnik sme SPAR plus kartico uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor SPAR ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo SPAR plus kartice, ki se predloži ob takšnih nakupih, ali sprejeti druge ustrezne ukrepe.
5.1.3. Imetnik lahko pravice iz SPAR plus kartice uporablja s predložitvijo plastične kartice, e-kartice (e-sporočila ali na mobilni aplikaciji SPAR plus) in/ali kuponov s črtnimi kodami prodajnih akcij ob predložitvi SPAR plus kartice (v katerikoli od naštetih oblik).
5.1.4. SPAR plus kartica omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.spar.si, v spletni trgovini SPAR Online in v mobilni aplikaciji SPAR plus, oz. jih imetnik lahko prejme na domači naslov, po elektronski pošti ali, prek SMS/MMS, drugih digitalnih kanalov oz. aplikacij tretjih ponudnikov.
5.1.5. Ugodnosti, ki jih omogoča SPAR plus kartica, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse imetnike,
 • prilagojene za posamezne skupine imetnikov, glede na demografske ali geografske podatke o imetnikih ali obseg njihove uporabe SPAR plus kartice,
 • imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz uporabe SPAR plus kartice.

5.1.6. S SPAR plus kartico ni mogoče uveljavljati ugodnosti v zvezi z nakupi tobačnih izdelkov, časopisov, revij, povratne embalaže, PAYSAFE kartic, začetnih formul, darilnih kartic (SPAR, Supercard in drugih), knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev, knjig založbe Egmont, izdelkov blagovne znamke Tchibo, vinjet, darilnih paketov Zvezdar, Selectcard, Selectbox in drugih, izdelkov sushi ter v zvezi z nakupom in polnjenjem kartice Urbana, Sodastream polnitev, nakupom in polnitvami za mobilne telefone (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi mobil, A1-Simpl) ter SIM-kartic mobilnih operaterjev. SPAR si pridržuje pravico, da iz uveljavljanja ugodnosti začasno ali trajno izključi tudi druge izdelke oziroma storitve.
5.1.7. Imetnik SPAR plus kartice (samo fizične osebe), ki v Evropski uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in želi izpolnitev obrazca DDV-VP za vračilo DDV, lahko veljavno izpolnjeni obrazec pridobi samo v primeru, da znaša na posameznem računu po koriščenju popusta neto znesek oz. davčna osnova več kot 50,00 EUR. Pravica do vračila DDV po ZDDV-1 ne velja za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke.
5.1.8. Imetnik SPAR plus kartice ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. SPAR si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.
5.1.9. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, SPAR imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova SPAR plus kartice, e-kartice, obveščanja prek mobilne aplikacije SPAR plus ter obveščanja prek SMS/MMS, drugih digitalnih kanalov oz. aplikacij tretjih ponudnikov.
5.1.10. Prek vseh izbranih kanalov obveščanja bo SPAR imetnike SPAR plus kartice lahko občasno povabil tudi k sodelovanje v anketah in nagradnih igrah.
5.2. Uporaba mobilne aplikacije SPAR plus in spletne trgovine za obstoječe imetnike kartice
5.2.1. Mobilna aplikacija SPAR plus in spletna trgovina predstavljata vstopno točko, kjer je imetnik SPAR plus kartice seznanjen s stanjem na kartici, lahko pa tudi ureja svoje podatke v skladu s temi Splošnimi pogoji ter izvaja druge pomembne spremembe s svojo SPAR plus kartico.
5.2.2. V kolikor imetnik SPAR plus kartice, ki je kartico pridobil z izpolnitvijo tiskane pristopnice, želi uporabljati mobilno aplikacijo ali spletno trgovino, mora opraviti registracijo v aplikaciji ali spletni trgovini SPAR Online.
5.2.3. Ob prvi prijavi (registracija) mora imetnik vnesti serijsko številko kartice (na mobilni aplikaciji možen vnos črtne kode kartice) in rojstni datum. V kolikor se podatki ujemajo s podatki v obstoječi bazi, lahko doda naslov e-pošte in številko mobilnega telefona, če ju še ni navedel prej. Nato po elektronski pošti prejme aktivacijsko sporočilo z unikatno kodo. Pri vsaki naslednji prijavi imetnik vpiše le svoj elektronski naslov in geslo, ki ga izbere sam.
5.2.4. SPAR si pridržuje pravico, da sam oblikuje politiko glede vsebine, oblike in kanala tržnih obvestil. SPAR bo, ob upoštevanju soglasij imetnika SPAR plus kartice, sam določil ali ter prek katerega od izbranih kanalov bo imetnikom posredoval sporočila o posebnih ponudbah.
5.3. SMS/MMS obveščanje
5.3.1. SPAR omogoča imetnikom SPAR plus kartice, da na svoje telefone prejemajo SMS/MMS-obvestila.  Prejemanje SMS/MMS-obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih oz. napravah, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS in MMS sporočil.
5.3.2. Imetniki kartice prejemajo SMS oz. MMS sporočila, v katerih so splošna obvestila, povezave do kuponov s črtno kodo in opisom ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na možnosti nakupa, in so odvisni od različnih prodajnih akcij.
5.3.3. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu oz. na vpogled pri blagajni predloži SMS-sporočilo s posamezno ugodnostjo. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu ali v besedilu SMS-obvestila.
5.3.4. SPAR plus e-kartica in SMS oz. MMS sporočila, ki jih prejme imetnik kartice, so za imetnika brezplačni. Sporočila, ki jih pošlje imetnik, se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev, ki jih uporablja telefon, s katerega imetnik pošlje sporočilo.
5.3.5. Kakovost branja e-kartice in kuponov je odvisna od velikosti ekrana in vrste naprave. SPAR ne odgovarja za kakovost branja e-kartice pri blagajnah.
5.3.6. SMS/MMS obveščanje deluje le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev.
5.3.7. Imetnik SPAR plus kartice lahko odjavi prejemanje SMS in/ali MMS sporočil z obvestili, kuponi in/ali ugodnostmi tako, da spremeni nastavitve svojega uporabniškega računa preko mobilne aplikacije, spletne trgovine ali izpolnitvijo pristopnice Sprememba osebnih podatkov. SPAR bo imetniku v primeru odjave od prejemanja SMS/MMS sporočil prenehal pošiljati sporočila v roku 30 dni od odjave.
5.3.8. Imetnik SPAR plus kartice je seznanjen z naslednjimi dejstvi:
i. Sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv.
ii. SPAR ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
5.3.9. SPAR ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki. SPAR ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključeno napravo, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS ipd). SPAR ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. SPAR ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.
5.3.10. SPAR ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje SPAR. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba SPAR plus kartice in omogočanje uporabe SPAR plus kartice tretjim osebam ipd).

5.4. Nakupovanje v spletni trgovini SPAR Online
5.4.1. Imetniki SPAR plus kartice imajo pravico nakupovati v spletni trgovini SPAR Online v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine SPAR Online. V Spletni trgovini SPAR Online lahko nakupujejo samo registrirani imetniki SPAR plus kartice, pod pogojem, da sprejmejo Splošne pogoje poslovanja spletne trgovine SPAR Online.
5.4.2. SPAR si pridržuje pravico, da v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine SPAR Online imetniku omeji pravico do nakupovanja v spletni trgovini SPAR Online.
5.5. Popust za upokojence
5.5.1. V primeru, da želi imetnik SPAR plus kartice uveljavljati popuste, ugodnosti in pravico do posebnih ponudb za upokojence mora imeti na SPAR plus kartici zaveden status upokojenca. Če imetnik na SPAR plus kartici nima zavedenega statusa upokojenca, ne more uveljavljati popustov, ugodnosti in pravice do posebnih ponudb za upokojence.
5.5.2. Imetnik status upokojenca dokazuje s predložitvijo potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali kakršnegakoli drugega dokazila o statusu upokojenca na vpogled na prijavnem mestu. Evidentiranje statusa upokojenca je možna tudi na druge načine, če družba Spar Slovenija to omogoča.
5.5.3. SPAR si pridržuje pravico do prehodnega obdobja največ 30 (trideset) dni od predložitve dokazila o statusu upokojenca za evidentiranje statusa upokojenca na SPAR plus kartici.
5.5.4. Če in kadar SPAR upokojencem nudi poseben (npr. 10-odstotni) upokojenski popust, ga imetniki SPAR plus kartice z evidentiranim statusom upokojenca lahko uveljavljajo le ob prvem nakupu v tem dnevu v trgovinah Spar in Interspar ali v franšiznih trgovinah SPAR partner ali v spletni trgovini SPAR ali v Restavracijah Interspar.
5.6. Mobilna aplikacija SPAR plus
5.6.1. Imetnik SPAR plus kartice ima pravico uporabljati napredne funkcionalnosti mobilne aplikacije, ki jih drugi uporabniki mobilne aplikacije ne morejo uporabljati (npr. skupen nakupovalni listek, deljenje nakupovalnega lista, e-kartica na aplikaciji, ipd). Imetnik ima pravico uporabljati mobilno aplikacijo skladno s Splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije SPAR plus (pogoji so dostopni v aplikaciji), ki jih mora prebrati in sprejeti pred registracijo za uporabo mobilne aplikacije kot registrirani imetnik SPAR plus kartice. Nekatere funkcionalnosti so lahko v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo mobilne aplikacije SPAR plus omejene glede na izbiro registriranega imetnika (npr. dovoljenje imetnika za dostop aplikacije do stikov, lokacije, kamere ipd).
5.6.2. Imetnik SPAR plus kartice lahko v aplikaciji SPAR plus uporablja zavihek »Moj SPAR«.
5.6.3. Z vstopom v mobilno aplikacijo SPAR plus imetnik kartice dostopa do kuponov s črtno kodo in drugih ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na nakup, in so odvisni od različnih prodajnih akcij in so lahko na voljo samo v SPAR plus aplikaciji.
5.6.4. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje pri blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije na kuponu. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom s črtno kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na posameznem kuponu.
5.7. Drugi digitalni kanali oz. aplikacije tretjih ponudnikov
5.7.1. SPAR omogoča imetnikom SPAR plus kartice, da prek aplikacij oz. omrežij tretjih ponudnikov (kot so npr. Viber, WhatsApp,…) ali prek drugih digitalnih kanalov prejemajo obvestila.  Prejemanje tovrstnih obvestil je mogoče le na napravah in prek medijev, ki omogočajo tovrstne aplikacije, storitve oz. tehnologije ter imajo dostop do ustreznega komunikacijskega omrežja.
5.7.2. Imetniki kartice prejemajo sporočila iz prejšnjega člena, v katerih so splošna obvestila, povezave do kuponov s črtno kodo in opisom ugodnosti ali neposredno vizualizacijo kuponov s črtno kodo ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti. Kuponi omogočajo popuste oz. druge ugodnosti, vezane na določene izdelke, skupine izdelkov oz. druge aktivnosti, vezane na možnosti nakupa, in so odvisni od različnih prodajnih akcij. SPAR si pridržuje pravico, da so določene ugodnosti imetnikom SPAR plus kartice dostopne le prek aplikacij oz. omrežij tretjih ponudnikov.
5.7.3. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu oz. na vpogled pri blagajni predloži sporočilo s posamezno ugodnostjo. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu ali v besedilu obvestila.
5.7.4. Obvestila iz točke 5.7., ki jih prejme imetnik kartice, so za imetnika brezplačni. Sporočila, ki jih pošlje imetnik, se obračunavajo skladno s tarifami vezanimi na posamezni digitalni kanal.
5.7.5. Kakovost branja obvestila/vsebine je odvisna od tehnologije in aplikacije, ki je uporabljena za njihov ogled. SPAR ne odgovarja za kakovost branja e-kartice pri blagajnah.
5.7.6. Imetnik SPAR plus kartice lahko odjavi prejemanje vseh obvestil iz točke 5.7., tako da spremeni nastavitve svojega uporabniškega računa preko mobilne aplikacije, spletne trgovine ali z izpolnitvijo obrazca Sprememba osebnih podatkov. SPAR bo imetniku v primeru odjave od prejemanja teh obvestil prenehal pošiljati sporočila v roku 30 dni od odjave. Imetnik ima v večini aplikacij oz. kanalov tudi možnost, da znotraj posamične aplikacije izključi prejemanje posameznih obvestil.
5.7.7. Imetnik SPAR plus kartice je seznanjen z naslednjimi dejstvi:
i. Sistem pošiljanja obvestil in prenos drugih digitalnih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv.
ii. SPAR ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.
5.7.8. SPAR ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki. SPAR ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključena naprava, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja posameznih vrst digitalnih vsebin). SPAR ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. SPAR ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.
5.7.9. SPAR ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje SPAR. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba SPAR plus kartice in omogočanje uporabe SPAR plus kartice tretjim osebam ipd).

6. Izguba, uničenje ali kraja SPAR plus kartice
6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice ali ko želi imetnik kartice novo SPAR plus kartico, izpolni in podpiše obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih in odda na kateremkoli prijavnem mestu.
6.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne SPAR plus kartice, ki ga je imetnik SPAR plus kartice pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani drugih oseb, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo SPAR plus kartico. Stara SPAR plus kartica preneha veljati.
6.3. Pridobitev nadomestne SPAR plus kartice v elektronski obliki-kartice je mogoče urediti prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine.
6.4. V primeru, da je SPAR plus kartica imetniku odtujena, SPAR ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti SPAR plus kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih.
6.5. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.
6.6. Fizično obliko SPAR Plus kartice pridobijo samo stranke, ki člansko pogodbo sklenejo v poslovalnico ali z izpolnitvijo obrazca »Nadomestilo izgubljene kartice« v poslovalnici.

7. Obdelava osebnih podatkov
7.1. Točnost podatkov
7.1.1. SPAR plus kartico je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj družbi SPAR na pristopnici k tem Splošnim pogojem, s katero je s SPAR sklenil pogodbo o imetništvu SPAR plus kartice, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: spol, ime, priimek, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Pri posredovanju podatkov za pridobitev SPAR plus kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov SPAR plus kartice lahko vodi le pri enem imetniku SPAR plus kartice. SPAR te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.
7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
S predložitvijo SPAR plus kartice ob uveljavljanju pravic iz imetništva SPAR plus kartice, SPAR v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd). SPAR te podatke potrebuje, da:

 • imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva SPAR plus kartice (npr. uveljavljanje upokojenskega popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
 • preverja skladnost uporabe SPAR plus kartice s temi splošnimi pogoji;
 • analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev (te podatke SPAR obdeluje v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);
 • rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika SPAR plus kartice ali reklamacijah;
 • obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe SPAR plus kartice;
 • odgovarja strankam na njihova vprašanja, pritožbe, pobude …, ki jih pošljejo prek obrazcev na www.spar.si, www.spar-online.si in v mobilni aplikaciji ali prek klepetalnih botov, socialnih omrežij;
 • občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom SPAR plus kartice, uporabniški izkušnji v trgovinah Spar, Interspar, franšiznih trgovinah SPAR partner, Restavracijah Interspar in spletni trgovini SPAR ali posameznih kupljenih izdelkih.

7.3. Pravica do ugovora
7.3.1. Imetnik SPAR plus kartice lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

 • iz 7.1.1. točke teh Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb in ugodnosti,
 • iz 1. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere SPAR predvideva, da ga zanimajo,
 • iz 6. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev (namen pozivanja k izpolnitvi anket).

7.3.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

 • z obrazcem Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih,
 • pisno na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, Ljubljana,
 • pisno po elektronski pošti na naslov: [email protected].

7.3.3. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS, SPAR plus aplikacija, drugi digitalni kanali oz. aplikacije tretjih ponudnikov).
7.3.4. SPAR bo v primeru ugovora iz 7.3.1. točke teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 30 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo imetnik SPAR plus kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.
7.3.5. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo SPAR plus kartice, razen na način, da odstopi od imetništva SPAR plus kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti SPAR plus kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva SPAR plus kartice.
7.4. Spreminjanje podatkov
7.4.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu ali prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine v zvezi s prijavo in uporabo SPAR plus kartice, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.
7.4.2. Imetnik spremembo sporoči na izpolnjenem in podpisanem obrazcu Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, Ljubljana.
7.4.3. Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi neposredno prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine. Za uporabo posameznega digitalnega kanala mora imetnik SPAR plus kartice razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto in geslom za dostop do mobilne aplikacije ali spletne trgovine.
7.4.4. SPAR bo spremembo podatkov, posredovanih preko prijavnih mest ali po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od dne prejema obrazca o spremembi, v primeru spremembe podatkov prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine pa takoj.
7.4.5. Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika SPAR plus kartice.
7.5. Uporabniki osebnih podatkov
SPAR osebnih podatkov imetnikov SPAR plus kartice ne posreduje tretjim, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom SPAR (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, franšizne trgovine SPAR PARTNER, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, vzdrževalci in ponudniki informacijskih sistemov - lastne in oblačne rešitve, dostavne službe, …)« in
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka;
 • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika SPAR plus kartice.

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov
SPAR bo osebne podatke imetnika SPAR plus kartice hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva SPAR plus kartice, v primeru preklica SPAR plus kartice s strani SPAR pa lahko še 1 leto od preklica.
7.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov
7.7.1. Imetnik SPAR plus kartice ima pravico, da pisno na sedež družbe Spar Slovenija d.o.o., Spar plus oddelek, Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: [email protected] zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.
7.7.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 7.3. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 7.5. točko teh Splošnih pogojev.
7.7.3. Izjava o zasebnosti je dostopna na www.spar.si.
7.8. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Spar Slovenija d.o.o. je dosegljiva na e-mail: [email protected].

8. Odstop od imetništva SPAR plus kartice
8.1. V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva SPAR plus kartice, mora izpolniti in podpisati tiskani obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov SPAR Slovenija d.o.o., Letališka 26, Ljubljana.
8.2. Imetnik SPAR plus kartice lahko odstopi od imetništva SPAR plus kartice tudi prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine. Za odstop od imetništva SPAR plus kartice prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine mora imetnik razpolagati z lastnim predalom za elektronsko pošto in geslom za dostop do mobilne aplikacije ali spletne trgovine. Imetnik mora odstop od imetništva SPAR plus kartice potrditi prek elektronske pošte, ki jo prejme v elektronski predal, zaveden v njegovem uporabniškem računu.
8.3. Imetnik SPAR plus kartice izgubi pravice iz naslova imetništva SPAR plus kartice po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko SPAR prejme tiskani obrazec Prenehanje članstva oziroma v trenutku potrditve odjave, izvedene prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine. S trenutkom izgube pravic iz naslova imetništva SPAR plus kartice se vsi podatki imetnika SPAR plus kartice na uporabniškem računu izbrišejo, morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova imetništva SPAR plus kartice pa izničijo.

9. Veljavnost SPAR plus kartice
9.1. SPAR plus kartica velja do preklica izdajatelja (SPAR) ali do odstopa imetnika od imetništva kartice.
9.2. SPAR si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.
9.3. SPAR si poleg enostranskega preklica iz prejšnje točke pridržuje pravico enostransko ukiniti SPAR Plus kartico v naslednjih primerih:

 • kartica ni bila predložena ob nakupu več kot eno leto;
 • imetnik si ustvari novo SPAR Plus kartico oz. ustvari nov profil (v tem primeru se ukine stara SPAR plus kartica);
 • SPAR ugotovi, da ima uporabnik ustvarjenih več profilov oz. ima več SPAR Plus kartic. V tem primeru bo SPAR ukinil vse kartice razen zadnje aktivne kartice oz. Profila.

9.4. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli in brez navedbe razloga odstopi od te pogodbe.

10. Končne določbe

10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.spar.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih trgovinah SPAR partner.
10.2. Čeprav je imetništvo SPAR plus kartice omogočeno državljanom vseh držav članic EU, je ciljni trg družbe SPAR Slovenija d.o.o. zgolj Republika Slovenija.
10.3. SPAR si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Imetniki SPAR plus kartice bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani www.spar.si in preko mobilne aplikacije ali spletne trgovine. Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.
10.4. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem SPAR plus kartice rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Spar Slovenija, d. o. o., 29. 2. 2024

Pogodba o imetništvu SPAR plus kartice

Soglašam, da s Sparom sklepam pogodbo o imetništvu SPAR plus kartice, ki mi bo zagotavljala koriščenje mnogih ugodnosti, ki so razvidni v 1.1. točki Splošnih pogojev poslovanja za imetnike Spar plus kartice. Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe, zato vas prosimo, da pri branju namenite posebno pozornost 7. poglavju, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov.

S potrditvijo boste z nami sklenili pogodbo o imetništvu SPAR plus kartice, ki vam bo zagotavljala koriščenje mnogih ugodnosti. Vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete s to pristopnico, bomo obdelovali za namen zagotavljanja pravic iz imetništva Spar plus kartice (popusti, kupon ...), za preverjanje skladnosti uporabe Spar plus kartice s Splošnimi pogoji poslovanja, za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev, za reševanje morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika SPAR plus kartice ali reklamacijah, za obveščanje imetnikov o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Spar plus kartice ter za občasen poziv imetnikov k izpolnitvi anket o zadovoljstvu. Podatke o nakupih, ki jih boste opravili s predloženo Spar plus kartico, bomo obdelali, da bomo lahko za vas pripravili posebne ponudbe in vas o njih obvestili na način, ki ga boste sami izbrali (po pošti, na e-naslov, SMS/MMS, v aplikaciji).

Prenesite pristopnico