Informacije o zasebnosti

SPAR Slovenija d.o.o. (ali SPAR d.o.o.) osebne podatke obdeluje skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti. SPAR d.o.o. obdeluje osebne podatke izključno takrat, ko ima za to ustrezen pravni temelj – ta pa je odvisen od tega, v kakšno razmerje kot posameznik stopate s SPAR d.o.o.

Če zgolj nakupujete v trgovinah in restavracijah SPAR d.o.o. in franšiznih prodajalnah, vaših osebnih podatkov ne obdelujemo, razen:

 • ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija;
 • posnetkov videonadzornega sistema – o obstoju videonadzornega sistema so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno videonadzorovano območje. Na obvestilu je tudi navedeno, kje pridobite dodatne informacije o izvajanju videonadzora na posamezni lokaciji (na primer o možnostih dostopa do posnetkov, koliko časa hranimo posnetke in podobno).

Če ste obiskovalec spletnih strani SPAR d.o.o., vaših osebnih podatkov ne obdelujemo, razen:

podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje posameznega spletnega mesta

 • več o piškotkih >>
 • podatkov, ki jih pridobimo z uporabo naprednejših piškotkov, za katere ste podali svojo privolitev - več o piškotkih >>
 • v primeru, da uporabljate spletne strani SPAR kot prijavljen imetnik SPAR plus Kartice, so informacije o obdelavi podatkov navedene spodaj (»Če ste imetnik SPAR plus kartice«).

Če ste imetnik SPAR plus kartice, ste s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja za imetnike SPAR plus kartice s SPAR d.o.o. sklenili pogodbo o imetništvu takšne kartice, ki vam nudi številne ugodnosti in storitve. V tem primeru o vas obdelujemo tiste osebne podatke, ki ste nam jih zaupali ob izpolnitvi pristopnice oz. na podlagi drugih obrazcev kot na primer obrazec za nadomestilo izgubljene kartice, obrazec za spremembo osebnih podatkov, na podlagi pogodbe o imetništvu Spar plus kartice in podobno, ter druge podatke, kadar je to potrebno za izvajanje posamezne storitve, ki jo kot imetnik SPAR plus kartice koristite ob predložitvi SPAR plus Kartice. Te podatke obdelujemo tudi za nekatere druge namene, kot izhaja iz spodnje tabele in o čemer smo vas že obvestili v samih pogojih poslovanja (poglavje 7). Podatke hranimo dokler ste imetnik SPAR plus Kartice in še 5 let po prenehanju imetništva.

Ob izpolnitvi pristopnice oz. na podlagi drugih obrazcev, navedenih zgoraj, ste nam posredovali naslednje podatke, ki so pripisani vašemu uporabniškemu računu (posredovanje teh podatkov je bil pogoj, da ste lahko pridobili SPAR plus Kartico):

 • Ime in priimek,
 • podatke o prebivališču,
 • rojstni datum,
 • spol,
 • elektronski naslov,
 • številko mobilnega telefona,
 • podatek o statusu upokojenca (le če želite uveljavljati pravice iz takšnega statusa).

Kadar predložite SPAR plus kartico (v plastični ali e-obliki) ali se prijavite s SPAR online računom v zvezi z različnimi storitvami v vašem uporabniškem računu shranjujemo naslednje podatke:

VAŠA AKTIVNOST VRSTE PODATKOV, KI JIH SPAR OBDELUJE
Nakup v poslovalnici, restavraciji ali franšizi

- podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila)

- morebitno koriščenje ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd.)

Nakup v spletni trgovini - podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum in čas nakupa, sredstvo plačila, naslov za dostavo)

- morebitno koriščenje ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, ipd)

- v primeru, da ste soglašali z uporabo naprednih piškotkov, z  njihovo uporabo hranimo številko, povezano z imenom uporabnika za spremljanje aktivnosti na spletni strani; podatke pridobljene z uporabo piškotkov lahko vodimo tudi v vašem uporabniškem računu.
Uporaba mobilne aplikacije SPAR plus

- podatke, ki jih vnesete v aplikacijo (ročno, z dovoljenjem uporabe imenika ali z aktivno uporabo kamere na telefonu (npr. odčitavanje izdelkov),

- podatke, ki so potrebni za prenos nakupovalnega listka med imetniki SPAR plus Kartice (kdo je poslal komu nakupovalni listek in kdaj ter vsebina nakupovalnega listka)

- koriščenje kuponov s pomočjo aplikacije.

- ročno dovoljenje za dostop do adresarja, za posredovanje povabila pri deljenju nakupovalnega listka med uporabniki,

- spremljanje lokacije za prikaz najbližje SPAR trgovine

- potisna sporočila (push notifications)

- Crashlytics - zbiranje obvestil o "sesutju" mobilne aplikacije

- Fabric - agregirano (anonimizirano) spremljanje aktivnosti aplikacije (dnevni aktivni uporabniki, verzije aplikacije v uporabi, vrste mobilnih telefonov in operacijskih sistemov, lokacija, če je dano dovoljenje)

- zadnji zagon aplikacije po aparatu in uporabniku

- hramba nakupovalnih listkov uporabnikov, če so prijavljeni v aplikacijo s SPAR plus online računom,

- spremembe podatkov o uporabniku (sprememba naslova, emaila, čas spremembe)

Upravljanje z uporabniškim računom preko portala oz. t.i. Vozlišča SPAR plus. - vsebina in čas vnosa sprememb podatkov ali nastavitev.


S SPAR plus kartic (z uporabniških računov), izdanih pred 25. 5. 2018, ki do takrat niso bile obnovljene, smo izbrisali vaše osebne podatke (vključno s podatki o statusu upokojenca). Na podlagi našega zakonitega interesa kontinuitete poslovanja smo podatke imetnikov teh kartic skupaj s ključem za povezavo s kartico shranili ločeno in jih bomo ločeno hranili še 2 leti. V kolikor bo imetnik anonimizirane SPAR plus kartice v tem obdobju želel kartico obnoviti in nam bo izrecno dovolil, da kartici pripišemo njegove osebne podatke, da bo vse kot po starem, bomo v tem obdobju to še lahko storili. Če nam dovoljenja za pripis podatkov imetnik ob obnovitvi kartice ne poda, ga napotimo k sklenitvi novega imetništva SPAR plus kartice. SPAR si pridržuje pravico, da neobnovljene SPAR plus kartice (uporabniške račune) blokira pred 25. 5. 2020 in vas povabi k sklenitvi nove pogodbe o imetništvu SPAR plus kartice.


Za lažjo preglednost smo namene obdelave, pravne temelje in vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov strnili v spodnjo tabelo:

Namen Pravni temelj
(GDPR = Splošna uredba EU o varstvu podatkov)
Pravice posameznika (imetnika SPAR plus Kartice) – Posameznik lahko:

Uresničevanje pravic in obveznosti iz imetništva SPAR plus Kartice (identifikacija kupca kot imetnika SPAR plus Kartice, beleženje nakupov za izračun oziroma oblikovanje vaših ugodnosti in kuponov, pošiljanje obvestil o vaših ugodnostih in kuponih in možnostih koriščenja pridobljenih ugodnosti in kuponov, enostavnejše reševanje vaših morebitnih reklamacij, reševanje vaših tehničnih težav pri uporabi SPAR plus Kartice, obveščanje o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe SPAR plus Kartice, odprava napak v tehničnem delovanju sistema SPAR plus Kartice, preverjanje skladnosti uporabe SPAR plus Kartice s Pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus Kartice).

SPAR d.o.o. prehaja na brezpapirno poslovanje, zato bomo z vami komunicirali pretežno preko izbranih elektronskih kanalov (e-pošta, mobilni telefon (SMS), mobilna aplikacija).  

Pogodba (6(1)b člen GDPR). Pogodbo imetnik kartice sklene s podpisom pristopnice – sprejemom Splošnih pogojev poslovanja za imetnike SPAR plus kartice. - Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno ali ali v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Zahteva prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (t. i. prenosljivost podatkov SPAR trenutno zagotavlja le na podlagi pisne zahteve).
Reševanje morebitnih težav ali napak pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga. Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode imetniku SPAR plus Kartice, morebitnim tretjim osebam ali SPAR d.o.o. in preprečevanje zlorab plačilnih in kreditnih kartic).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno).

Splošno neposredno trženje (pošiljanje splošnih oglasnih sporočil in oglasnih sporočil prilagojenih starosti, regiji ali spolu). Zakon o elektronskih komunikacijah (e-pošta in mobilni telefon) oziroma Zakon o varstvu osebnih podatkov (navadna pošta) oziroma v delu, ki se nanaša na prilagajanje ponudb starosti, regiji ali spolu, zakonit interes (6(1)f GDPR – pospeševanje prodaje).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (pisno ali v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Ugovarja uporabi podatkov za namene splošnega neposrednega trženja (odjava od prejemanja oglasnih sporočil).

Občasno pozivanje k izpolnitvi ankete (o zadovoljstvu z imetništvom SPAR plus kartice, uporabniški izkušnji v trgovinah Spar, Interspar, franšiznih trgovinah SPAR partner, Restavracijah Interspar in spletni trgovini SPAR ali posameznih kupljenih izdelkih). Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in ponudbe).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus);

- Ugovarja uporabi podatkov za ta namen.

Analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe, dvig zadovoljstva strank in zniževanje stroškov poslovanja (za te namene SPAR podatke obdeluje zbirno, tako da vas iz analiz ni mogoče določiti). Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in ponudbe).

/

 

(podatki se obdelujejo v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki).

Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pogodbe o imetništvu SPAR plus Kartice, in dokazovanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

 

Po prenehanju imetništva SPAR plus Kartice, podatke hranimo le še za ta namen in sicer za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov, t.j. 5 let od prenehanja imetništva; rok hrambe se v primeru uvedbe sodnih ali upravnih postopkov podaljša do zaključka tega postopka).

Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (samo pisno);

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno).

 

 

Vaših osebnih podatkov načeloma ne posredujemo nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodlih in pod nadzorom SPAR d.o.o. (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, franšizne trgovine SPAR partner) in
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti ali
 • tistim, ki se izkažejo s pisno osebno privolitvijo imetnika SPAR plus Kartice oziroma ustreznim pooblastilom.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate:

 • s pisnim zahtevkom na naslov: SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: pooblascenec@spar.si
 • imetniki SPAR plus Kartice: s sporočilom na e-naslov: spar.plus@spar.si
 • imetniki SPAR plus Kartice nekatere pravice lahko uveljavljajo neposredno v svojem uporabniškem računu preko Vozlišča SPAR plus.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja SPAR Slovenija d.o.o., vas vabimo, da si preberete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja >>

ali pišete naši Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Sašo Milač

e-naslov: pooblascenec@spar.si

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali SPAR d.o.o. beleži moje nakupe, tudi če ne predložim SPAR plus Kartice?

Ne. Če SPAR plus Kartice ne predložite, se vaši nakupi ne morejo zabeležiti v vašem uporabniškem računu. To pomeni, da se tudi ne upoštevajo pri oblikovanju vam namenjenih posebnih ponudb in ugodnosti, teh pa tudi ne morete koristiti.

Že dolgo časa sem imetnica SPAR plus Kartice. Zakaj sem morala v maju 2018 ponovno potrditi Splošne pogoje za imetnike SPAR plus kartice, če sem jo želela še naprej uporabljati?

V Evropski uniji (EU) se je s 25. majem 2018 začela uporabljati nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki postavlja strožja pravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov. SPAR bi sicer lahko dolgoletne imetnike SPAR plus Kartice zgolj obvestil, katere osebne podatke obdeluje na podlagi starih pristopnic, vendar nas je zaveza k etičnemu poslovanju vodila k preseganju visokih standardov transparentnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Zato smo vam ponudili možnost, da se ponovno odločite, ali želite biti imetnik SPAR plus Kartice in koristiti vse storitve in ugodnosti, ki jih imetništvo omogoča.

Zakaj me SPAR ni pozval k podaji privolitve, da bi mi pošiljal prilagojene ponudbe, kot so me mnogi drugi trgovci, ampak me je povabil k prenovi imetništva?

Hiter življenjski ritem in digitalizacija nas posameznike silita k optimizaciji časa na vseh področjih – tudi pri nakupovanju. Zato SPAR svojim strankam (imetnikom SPAR plus Kartice) nudi 2 posebni storitvi »osebnega nakupovalnega pomočnika«: 1. Pošiljamo jim obvestila o aktualnih splošnih ponudbah SPAR, za katere na podlagi nakupnih navad z visoko stopnjo verjetnosti ocenimo, da imetnika SPAR plus kartice zanimajo, in 2. Na podlagi nakupnih navad imetnika SPAR plus kartice zanj oblikujemo prav posebne ponudbe in ugodnosti (npr. točke zvestobe in nekateri kuponi). Prilagajanje ponudb in ugodnosti glede na nakupne navade posameznikov je kompleksna operacija, ki zahteva uporabo sofisticiranih programskih orodij in naprednih algoritmov, predvsem pa potrebuje vhodne podatke – torej podatke o nakupih (katere izdelke kupujete, kdaj jih kupujete, za kakšno ceno ipd). Da imetnikom SPAR plus Kartice lahko zagotavljamo storitve »osebnega nakupovalnega pomočnika« torej moramo zbirati in nadalje obdelovati podatke o nakupih, posebna privolitev poleg sklenjene pogodbe o zagotavljanju teh storitev pa ni potrebna niti ne bi bila primerna. Storitev po pogodbi (Splošnih pogojih za imetnike SPAR plus Kartice) namreč ne bi mogli zagotavljati, če podatkov ne bi obdelovali.

Kako to, da SPAR d.o.o. storitev pošiljanja personaliziranih ponudb imetnikom SPAR plus Kartice zagotavlja brezplačno?

Enako bi se lahko spraševali, zakaj omogočamo brezplačno parkiranje pred našimi trgovinami in hitre blagajne. Želimo vam olajšati nakupovanje in prihraniti čas, ki ga prebijete v trgovinah, da se boste lahko posvetili res pomembnim stvarem v življenju. Seveda ima tudi SPAR nekaj od tega in ni razloga, da bi skrivali naše koristi – ker vam zagotavljamo prijetno, ugodno in enostavno nakupovanje, se raje odločate za nakupovanje v naših trgovinah kot kje drugje.

Ali ugodnosti, ki jih prejemam kot imetnik SPAR plus Kartice, “plačam” s svojimi osebnimi podatki?

Ne. Ugodnosti imetnik SPAR plus kartice prejema, ker je redna stranka SPAR trgovin in restavracij. Nekaterim ugodnostim bi lahko rekli tudi »količinski popust«. Če ne bi hranili in spremljali podatkov o nakupih, pa ne bi mogli vedeti, na katere izdelke vam omogočiti »količinski popust«. Seveda ima tudi SPAR nekaj od tega in ni razloga, da bi skrivali naše koristi - ker vam zagotavljamo ugodno nakupovanje kakovostnih izdelkov se raje odločate za nakupovanje v naših trgovinah kot kje drugje. Vse zbrane podatke o nakupih analiziramo in na podlagi teh analiz optimiziramo svojo ponudbo, kar nam znižuje stroške in vam kakovostne izdelke lahko ponudimo po res ugodnih cenah.

Rada bi videla, kaj nakupujem v SPAR trgovinah. Ali lahko dobim te podatke in kako?

Imetniki SPAR plus kartice, ki so se registrirali v SPAR Vozlišče, lahko v svojem uporabniškem računu enostavno sami preverijo podatke o svojih pridobljenih bonusih. Imetniki SPAR plus Kartice lahko zahtevo za izpis podatkov ali pridobitev podatkov v strojno berljivi obliki in odprtem formatu naslovijo pisno na naslov: SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: spar.plus@spar.si.

Politika zasebnosti v Spar Slovenija d.o.o.

V Spar Slovenija d.o.o., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic in zato spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

V Spar Slovenija d.o.o., se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naši kupci so za nas dragoceni, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno.

V celoti tudi spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi zavarovanja tudi skrbimo, da do osebnih podatkov naših kupcev ne dostopajo nepooblaščene osebe.
Ohranjamo zaupnost in celovitost osebnih podatkov ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

e-naslov: pooblascenec@spar.si

Pooblaščena oseba vam je na voljo za vsa vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja SPAR Slovenija d.o.o. Vabimo vas, da si preden pišete pooblaščeni osebi preberete Informacije o obdelavi osebnih podatkov in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.