Informacije o zasebnosti

SPAR Slovenija d.o.o. (ali SPAR d.o.o.) osebne podatke obdeluje skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti. SPAR d.o.o. spoštuje vaše osebne podatke in jih obdeluje izključno takrat, ko ima za to ustrezen pravni temelj – ta pa je odvisen od tega, v kakšno razmerje kot posameznik vstopate s SPAR d.o.o.. SPAR d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo in načela na področju varstva osebnih podatkov ter zagotavlja, da se osebni podatki obdelujejo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje delovnih procesov, izpolnjevanje sklenjenih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Vaši osebni podatki se hranijo za čas, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave oz. do preklica.

 Če nakupujete v trgovinah in restavracijah SPAR d.o.o. ter franšiznih trgovinah SPAR PARTNER oz. obiščete našo centralo/skladišče/pekarno vaše osebne podatke obdelujemo kot sledi:

 • ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico obdelamo običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija;
 • registrske tablice (ne velja za franšizne prodajalne) v primerih, kjer je vzpostavljen avtomatiziran parkirni sistem, ki omogoča nadzor nad prihodom in izhodom iz parkirnega območja poslovalnic. Podatki se hranijo na podlagi zakonitega interesa oz. izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, da se zagotavljajo ustrezno parkiranje za stranke in prepreči kršitve parkirnega režima. Posnetke se hrani do polnoči tekočega dne, razen v primeru suma kršitev parkirnega režima ali veljavne zakonodaje. V teh primerih se posnetki hranijo najdlje do poteka zastaralnega roka, določnega za pregon kaznivih dejanj oz. roka za uveljavljanje povrnitve škode. Posamezniki imajo pravico do dostopa in prenosljivosti podatkov;
 • ob uporabi SPAR plus kartice se vaši osebni podatki obdelujejo skladno s sklenjeno pogodbo;
 • VIDEONADZOR (ne velja za franšizne prodajalne): V določenih poslovalnicah in objektih SPAR Slovenija d.o.o.se izvaja videonadzor. O izvajanju videonadzora so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno nadzorovano območje. Na obvestilu so navedeni vsi podatki iz 4. odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in prvega odstavka 13. člena GDPR. Posnetki se načeloma hranijo največ 40 dni, lahko pa tudi manj, če so starejši posnetki prepisani zaradi omejenih kapacitet. Posnetki se v določenih primerih hranijo tudi dlje, kadar je za to podan zakonit interes ali zakonita zahteva organov. Posameznik ima pravico zahtevati dostop do posnetkov, ki vsebujejo njegove osebne podatke. Prav tako ima posameznik pravico do izbrisa omejitve obdelave in prenosljivosti teh podatkov, pri čemer so te pravice potencialno omejene z zakonitim interesom drugih subjektov.

Če ste obiskovalec spletnih strani SPAR d.o.o., vaših osebnih podatkov ne obdelujemo, razen:

 • podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje posameznega spletnega mesta - več o piškotkih >>
 • podatkov, ki jih pridobimo z uporabo naprednejših piškotkov, za katere ste podali svojo privolitev ‒ več o piškotkih >>
 • Na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji uporabljamo tudi določene rešitve tretjih strank (Google Maps, Apple Maps, Firebase, Crashlytics, YouTube in Adobe Experience Cloud in Cloudflare, …) za izboljšanje uporabniške izkušnje. V primeru uporabe teh stranke opozarjamo, da bodo podatke obdelovali tudi lastniki teh rešitev. Splošni pogoji uporabe so dostopni na spletnih straneh ponudnika.
 • Na naši spletni strani se pojavljajo tudi povezave do zunanjih spletnih strani (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter). S klikom na te povezave boste obiskali te spletne strani in jim s tem posredovali tudi svoje osebne podatke.
 • Podatkov, ki jih pridobimo iz izpolnjenih obrazcev in vlog.
 • SPAR d.o.o. ima oblikovan profil na določenih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter). V primeru, da uporabljate ta omrežja, je obdelovalec vaših osebnih podatkov lastnik teh omrežji, v določenih primerih, ki so navedeni v tem dokumentu (nagrade igre, pritožbe, …), pa tudi SPAR d.o.o.
 • V primeru, da uporabljate spletne strani SPAR d.o.o. kot prijavljen imetnik SPAR plus kartice, so informacije o obdelavi podatkov navedene spodaj (»Če ste imetnik SPAR plus kartice«).

Če ste imetnik SPAR plus kartice, ste s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja za imetnike SPAR plus kartice s SPAR d.o.o. sklenili pogodbo o imetništvu SPAR plus kartice, ki vam nudi številne ugodnosti in storitve. V tem primeru o vas obdelujemo tiste osebne podatke, ki ste nam jih zaupali ob izpolnitvi pristopnice oz. na podlagi drugih obrazcev kot so na primer obrazec za nadomestilo izgubljene kartice, obrazec za spremembo osebnih podatkov, na podlagi pogodbe o imetništvu Spar plus kartice in podobno in druge podatke, kadar je to potrebno za izvajanje posamezne storitve, ki jo kot imetnik SPAR plus kartice koristite ob predložitvi SPAR plus kartice. Te podatke obdelujemo tudi za nekatere druge namene, kot izhaja iz spodnje tabele in o čemer smo vas že obvestili v samih pogojih poslovanja (poglavje 7). Podatke hranimo dokler ste imetnik SPAR plus kartice ter še največ 1 leto po prenehanju imetništva.

Ob izpolnitvi pristopnice oz. na podlagi drugih obrazcev, navedenih zgoraj, ste nam posredovali naslednje podatke, ki so pripisani vašemu uporabniškemu računu (posredovanje teh podatkov je bil pogoj, da ste lahko pridobili SPAR plus kartico):

 • Ime in priimek,
 • podatke o prebivališču,
 • rojstni datum,
 • spol,
 • elektronski naslov,
 • številko mobilnega telefona,
 • podatek o statusu upokojenca (le če želite uveljavljati pravice iz takšnega statusa).

Kadar ob nakupu predložite SPAR plus kartico (v plastični ali elektronski obliki) ali se prijavite z uporabniškim računom preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus v zvezi z različnimi storitvami v vašem uporabniškem računu shranjujemo naslednje podatke:

VAŠA AKTIVNOST VRSTE PODATKOV, KI JIH SPAR OBDELUJE
Nakup v trgovini ali restavraciji SPAR d.o.o. ali franšizni trgovini SPAR

- Podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila);

- morebitno koriščenje ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, personalizirana ponudba, ipd.).

Nakup v spletni trgovini SPAR Online

- Podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum in čas nakupa, sredstvo plačila, naslov za dostavo);

- morebitno koriščenje ugodnosti (npr. kupon, popust, uveljavljanje statusa upokojenca, personalizirana ponudba, ipd.);

- v primeru, da ste soglašali z uporabo naprednih piškotkov, z njihovo uporabo hranimo številko, povezano z imenom uporabnika za spremljanje aktivnosti na spletni strani; podatke pridobljene z uporabo piškotkov lahko vodimo tudi v vašem uporabniškem računu.

Uporaba mobilne aplikacije SPAR plus

- Podatke, ki jih vnesete v aplikacijo (ročno, z dovoljenjem uporabe imenika ali z aktivno uporabo kamere na telefonu (npr. odčitavanje izdelkov);

- podatke, ki so potrebni za prenos nakupovalnega listka med imetniki SPAR plus kartice (kdo in kdaj je komu poslal nakupovalni listek ter vsebina nakupovalnega listka);

- koriščenje kuponov s pomočjo aplikacije.

- ročno dovoljenje za dostop do adresarja, za posredovanje povabila pri deljenju nakupovalnega listka med uporabniki, če imamo za to ustrezno soglasje;

- spremljanje lokacije za prikaz najbližje SPAR trgovine, če imamo za to ustrezno soglasje;
- potisna sporočila (push notifications), če imamo za to ustrezno soglasje;

- Crashlytics ‒ zbiranje obvestil o "sesutju" mobilne aplikacije;

- Firebase ‒ agregirano (anonimizirano) spremljanje aktivnosti aplikacije (dnevni aktivni uporabniki, verzije aplikacije v uporabi, vrste mobilnih telefonov in operacijskih sistemov, lokacija, če je za to dano dovoljenje);

- zadnji zagon aplikacije (podatki o aparatu npr. vrsta telefona, podatki o uporabniku);

- hramba nakupovalnih listkov uporabnikov, če so prijavljeni v aplikacijo z uporabniškim računom preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus;

- spremembe podatkov o uporabniku (sprememba naslova, elektronske pošte, čas spremembe podatkov);

- komunikacija med mobilno aplikacijo na mobilnem telefonu uporabnika in Spar strežniki poteka preko ponudnika Cloudfare zaradi zagotavlja varnosti in zagotavljanja optimalnega delovanja aplikacije;

- Adobe Experience Cloud (Analytics) in Google Analytics za: agregirano (anonimizirano) spremljanje aktivnosti aplikacije (dnevni aktivni uporabniki, verzije aplikacije v uporabi, vrste mobilnih telefonov in operacijskih sistemov, lokacija, če je za to dano dovoljenje).

   

S SPAR plus kartic (z uporabniških računov), izdanih pred 25. 5. 2018, ki do takrat niso bile obnovljene, smo na podlagi našega zakonitega interesa anonimizirali osebne podatke imetnikov kartic, ki niso sklenili pogodbe (vključno s podatki o statusu upokojenca). Če imetnik anonimizirane SPAR plus kartice do 25. 5. 2020  ni obnovil in nam izrecno dovolil, da kartici pripišemo njegove osebne podatke, ga napotimo k sklenitvi novega imetništva SPAR plus kartice. SPAR je neobnovljene SPAR plus kartice (uporabniške račune) blokiral pred 25. 5. 2020 in imetnika povabil k sklenitvi nove pogodbe o imetništvu SPAR plus kartice.

Za lažjo preglednost smo namene obdelave, pravne temelje in vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov strnili v spodnjo tabelo:

Namen Pravni temelj (GDPR = Splošna uredba EU o varstvu podatkov)
Pravice posameznika (imetnika SPAR plus kartice) – posameznik lahko:
Uresničevanje pravic in obveznosti iz imetništva SPAR plus kartice (identifikacija kupca kot imetnika SPAR plus kartice, beleženje nakupov za izračun oziroma oblikovanje vaših ugodnosti in kuponov, pošiljanje obvestil o vaših ugodnostih in kuponih ter možnostih koriščenja pridobljenih ugodnosti in kuponov, enostavnejše reševanje vaših morebitnih reklamacij, reševanje vaših tehničnih težav pri uporabi SPAR plus kartice, obveščanje o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe SPAR plus kartice, odprava napak v tehničnem delovanju sistema SPAR plus kartice, preverjanje skladnosti uporabe SPAR plus kartice s Splošnimi pogoji poslovanja za imetnike SPAR plus kartice).
SPAR d.o.o. prehaja na brezpapirno poslovanje, zato bomo z vami komunicirali pretežno preko izbranih elektronskih kanalov (elektronska pošta, mobilni telefon (SMS) in mobilna aplikacija).
Pogodba (6(1)b člen GDPR). Pogodbo imetnik kartice sklene s podpisom pristopnice – sprejemom Splošnih pogojev poslovanja za imetnike SPAR plus kartice.

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus).

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi uveljavlja pravico do omejitve obdelave (pisno ali v uporabniškem računu preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus).

- Zahteva prejem podatkov v CSV ali podobnem formatu ali posredovanje podatkov v takšnem formatu drugemu upravljavcu (t. i. prenosljivost podatkov SPAR trenutno zagotavlja le na podlagi pisne zahteve).

Reševanje morebitnih težav ali napak pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga.
Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode imetniku SPAR plus kartice, morebitnim tretjim osebam ali SPAR d.o.o. in preprečevanje zlorab plačilnih in kreditnih kartic).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno).

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno).

Splošno neposredno trženje (pošiljanje splošnih oglasnih sporočil in oglasnih sporočil prilagojenih starosti, regiji ali spolu).
Zakon o elektronskih komunikacijah (elektronska pošta in mobilni telefon) oziroma Zakon o varstvu osebnih podatkov (navadna pošta) oziroma v delu, ki se nanaša na prilagajanje ponudb starosti, regiji ali spolu, zakonit interes (6(1)f GDPR – pospeševanje prodaje).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus).

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravico do omejitve obdelave (pisno ali v uporabniškem računu preko preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus).

- Ugovarja uporabi podatkov za namene splošnega neposrednega trženja (odjava od prejemanja oglasnih sporočil).

Občasno pozivanje k izpolnitvi ankete (o zadovoljstvu z imetništvom SPAR plus kartice, uporabniški izkušnji v trgovinah Spar, Interspar, franšiznih trgovinah SPAR PARTNER, Restavracijah Interspar in spletni trgovini SPAR ali posameznih kupljenih izdelkih).
Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in ponudbe).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (pisno, delno pa tudi v uporabniškem računu preko preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus);

- Ugovarja uporabi podatkov za ta namen.

Analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad za namen optimiziranja ponudbe, dvig zadovoljstva strank in zniževanje stroškov poslovanja (za te namene SPAR podatke obdeluje zbirno, tako da vas iz analiz ni mogoče določiti).
Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – optimiziranje poslovanja in ponudbe).
- Podatki se obdelujejo v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki.

Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pogodbe o imetništvu SPAR plus kartice, in dokazovanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

Po prenehanju imetništva SPAR plus kartice, podatke hranimo le še za ta namen in sicer za obdobje določeno s pogodbo torej 1 leto. V izjemnih primerih, ko je mogoče oz. se pričakuje uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov pa na podlagi legitimnega interesa 5 let od prenehanja imetništva; rok hrambe se v primeru uvedbe sodnih ali upravnih postopkov podaljša do zaključka tega postopka).

Zakoniti interesi SPAR d.o.o. (6(1)f GDPR) – preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja).

- Zahteva dostop do osebnih podatkov (samo pisno);

- Zahteva popravek ali dopolnitev osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave (samo pisno).

 

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in knjigovodskim evidentiranjem v primeru nakupa prek naše spletne trgovine. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno trgovino in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo šifriranja s HTTPS protokolom. Podatki se kodirajo in se na strežnik SPAR d.o.o. prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino.

Vaše osebne podatke lahko neposredno od vas pridobivamo tudi prek pisne, telefonske in elektronske komunikacije, v smislu raznih zahtevkov, pripomb in pohval, prek družbenih omrežij, spletne trgovine in sodelovanja v nagradnih igrah. Tovrstni podatki se lahko uporabljajo tudi iz naslova zakonitega interesa kot je npr. reševanje pravnih sporov.

Vaše osebne podatke lahko neposredno od vas pridobivamo v primeru nakupa z odloženim plačilom z namenom ustreznega knjigovodskega spremljanja terjatev in plačil.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih baz podatkov in jih uporabljamo na podlagi zakonitega interesa ali zakonskega predpisa. Tovrstni podatki se lahko uporabljajo tudi iz naslova zakonitega interesa kot je npr. izvajanje neposrednega trženja.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo od tretjih oseb kot so državni organi, … na podlagi zakonitega interesa ali zakonskega predpisa. Primer zakonitega interesa pri tovrstnem zbiranju podatkov je npr. reševanje pravnih sporov in preprečevanja nastajanja škode.

V primeru nakupa vrednostnih bonov lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na zakonski podlagi vezni na zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V teh primerih se bodo vaši osebni podatki hranili 5 let in po potrebi posredovali obdelovalcem oz. uporabnikom, ki bodo preverjali morebitne kršitve zakonodaje.

Ustrezno pridobljene osebne podatke bomo v primeru legitimnega interesa ali zakonske podlage obdelovali v smislu odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj in drugih bistvenih kršitev veljavne zakonodaje ter drugih pravnih sporov v smislu naključnih revizij oz. dejanskih postopkov.

Vaših osebnih podatkov načeloma ne posredujemo nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom SPAR (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, franšizne trgovine SPAR PARTNER, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, vzdrževalci in ponudniki informacijskih sistemov - lastne in oblačne rešitve, dostavne službe, …),
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti ali,
 • tistim, ki se izkažejo s pisno osebno privolitvijo imetnika SPAR plus kartice oziroma ustreznim pooblastilom,
 • državnim organom v primeru legitimnega interesa, kot je podaja kazenske ovadbe v primeru suma storitve kaznivega dejanja.

Varnostni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov

SPAR d.o.o. nenehno skrbi za izboljšave na področju tehničnih in organizacijskih ukrepov s katerimi povečuje varnost vaših posebnih podatkov.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate:

 • s pisnim zahtevkom na naslov: SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: [email protected]
 • imetniki SPAR plus kartice: s sporočilom na elektronski naslov: [email protected]
 • imetniki SPAR plus kartice lahko nekatere pravice uveljavljajo neposredno v svojem uporabniškem računu preko spletne trgovine SPAR Online ali mobilne aplikacije SPAR plus;
 • posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim in zahteva prenos podatkov.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja SPAR Slovenija d.o.o., vas vabimo, da si preberete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja >>

ali pišete naši Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

e-naslov: [email protected]

Posameznik ima glede obdelave osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali SPAR d.o.o. beleži moje nakupe, tudi če ne predložim SPAR plus Kartice?

Ne. Če SPAR plus Kartice ne predložite, se vaši nakupi ne morejo zabeležiti v vašem uporabniškem računu. To pomeni, da se tudi ne upoštevajo pri oblikovanju vam namenjenih posebnih ponudb in ugodnosti, teh pa tudi ne morete koristiti.

Že dolgo časa sem imetnica SPAR plus Kartice. Zakaj sem morala v maju 2018 ponovno potrditi Splošne pogoje za imetnike SPAR plus kartice, če sem jo želela še naprej uporabljati?

V Evropski uniji (EU) se je s 25. majem 2018 začela uporabljati nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki postavlja strožja pravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov. SPAR bi sicer lahko dolgoletne imetnike SPAR plus Kartice zgolj obvestil, katere osebne podatke obdeluje na podlagi starih pristopnic, vendar nas je zaveza k etičnemu poslovanju vodila k preseganju visokih standardov transparentnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Zato smo vam ponudili možnost, da se ponovno odločite, ali želite biti imetnik SPAR plus Kartice in koristiti vse storitve in ugodnosti, ki jih imetništvo omogoča.

Zakaj me SPAR ni pozval k podaji privolitve, da bi mi pošiljal prilagojene ponudbe, kot so me mnogi drugi trgovci, ampak me je povabil k prenovi imetništva?

Hiter življenjski ritem in digitalizacija nas posameznike silita k optimizaciji časa na vseh področjih – tudi pri nakupovanju. Zato SPAR svojim strankam (imetnikom SPAR plus Kartice) nudi 2 posebni storitvi »osebnega nakupovalnega pomočnika«: 1. Pošiljamo jim obvestila o aktualnih splošnih ponudbah SPAR, za katere na podlagi nakupnih navad z visoko stopnjo verjetnosti ocenimo, da imetnika SPAR plus kartice zanimajo, in 2. Na podlagi nakupnih navad imetnika SPAR plus kartice zanj oblikujemo prav posebne ponudbe in ugodnosti (npr. točke zvestobe in nekateri kuponi). Prilagajanje ponudb in ugodnosti glede na nakupne navade posameznikov je kompleksna operacija, ki zahteva uporabo sofisticiranih programskih orodij in naprednih algoritmov, predvsem pa potrebuje vhodne podatke – torej podatke o nakupih (katere izdelke kupujete, kdaj jih kupujete, za kakšno ceno ipd). Da imetnikom SPAR plus Kartice lahko zagotavljamo storitve »osebnega nakupovalnega pomočnika« torej moramo zbirati in nadalje obdelovati podatke o nakupih, posebna privolitev poleg sklenjene pogodbe o zagotavljanju teh storitev pa ni potrebna niti ne bi bila primerna. Storitev po pogodbi (Splošnih pogojih za imetnike SPAR plus Kartice) namreč ne bi mogli zagotavljati, če podatkov ne bi obdelovali.

Kako to, da SPAR d.o.o. storitev pošiljanja personaliziranih ponudb imetnikom SPAR plus Kartice zagotavlja brezplačno?

Enako bi se lahko spraševali, zakaj omogočamo brezplačno parkiranje pred našimi trgovinami in hitre blagajne. Želimo vam olajšati nakupovanje in prihraniti čas, ki ga prebijete v trgovinah, da se boste lahko posvetili res pomembnim stvarem v življenju. Seveda ima tudi SPAR nekaj od tega in ni razloga, da bi skrivali naše koristi – ker vam zagotavljamo prijetno, ugodno in enostavno nakupovanje, se raje odločate za nakupovanje v naših trgovinah kot kje drugje.

Ali ugodnosti, ki jih prejemam kot imetnik SPAR plus Kartice, “plačam” s svojimi osebnimi podatki?

Ne. Ugodnosti imetnik SPAR plus kartice prejema, ker je redna stranka SPAR trgovin in restavracij. Nekaterim ugodnostim bi lahko rekli tudi »količinski popust«. Če ne bi hranili in spremljali podatkov o nakupih, pa ne bi mogli vedeti, na katere izdelke vam omogočiti »količinski popust«. Seveda ima tudi SPAR nekaj od tega in ni razloga, da bi skrivali naše koristi - ker vam zagotavljamo ugodno nakupovanje kakovostnih izdelkov se raje odločate za nakupovanje v naših trgovinah kot kje drugje. Vse zbrane podatke o nakupih analiziramo in na podlagi teh analiz optimiziramo svojo ponudbo, kar nam znižuje stroške in vam kakovostne izdelke lahko ponudimo po res ugodnih cenah.

Rada bi videla, kaj nakupujem v SPAR trgovinah. Ali lahko dobim te podatke in kako?

Imetniki SPAR plus kartice, ki so se registrirali v SPAR Vozlišče, lahko v svojem uporabniškem računu enostavno sami preverijo podatke o svojih pridobljenih bonusih. Imetniki SPAR plus Kartice lahko zahtevo za izpis podatkov ali pridobitev podatkov v strojno berljivi obliki in odprtem formatu naslovijo pisno na naslov: SPAR Slovenija d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: [email protected].

Politika zasebnosti v Spar Slovenija d.o.o.

V Spar Slovenija d.o.o., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic in zato spoštujemo vašo zasebnost in z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno z veljavnimi predpisi ter internimi akti.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

V Spar Slovenija d.o.o., se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naši kupci so za nas dragoceni, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno.

V celoti tudi spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi zavarovanja tudi skrbimo, da do osebnih podatkov naših kupcev ne dostopajo nepooblaščene osebe.
Ohranjamo zaupnost in celovitost osebnih podatkov ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

e-naslov: [email protected]

Pooblaščena oseba vam je na voljo za vsa vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja SPAR Slovenija d.o.o. Vabimo vas, da si preden pišete pooblaščeni osebi preberete Informacije o obdelavi osebnih podatkov in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

NAVIJAJ IN ZADENI

Igraj nogometno igrico in zadeni super S BUDGET navijaški paket, vključno s SPAR darilno kartico v vrednosti 50 €. Naj se vroče navijaško poletje prične!

Igraj >>