27.09.2022

Spar orje ledino v neposrednem sodelovanju s slovenskimi rejci

Dolgoročne odnose s slovenskimi dobavitelji, s katerimi so v Sparu Slovenija leta 2021 realizirali več kot 520 milijonov evrov prometa, je Spar letos nadgradil z neposrednim sodelovanjem s slovenskimi rejci prašičjega, piščančjega in govejega mesa. V okviru projekta »To smo mi« je kot prvi slovenski trgovec v postrežno ponudbo mesa uvrstil lokalno govedino in svinjino višjih standardov kakovosti in jo na prodajnih mestih označil z oznako »Naravnost od pridelovalca«. S projektom si v Sparu prizadevajo za širšo ponudbo lokalnega mesa za svoje kupce, trajnostni razvoj slovenskega podeželja in prijaznejšo vzrejo živali, obenem pa rejcem zagotavljajo višjo odkupno ceno ter dolgoročno in zanesljivo sodelovanje, s čimer prispevajo tudi k ohranjanju manjših kmetij.

Kaj bomo v Sloveniji pridelovali in jedli v prihodnosti, je v veliki meri odvisno od potrošnikov, ki s svojimi nakupnimi odločitvami vplivamo na to, koliko kmetij bo lahko uspešno delovalo tudi v prihodnje. Kot trgovec z najvišjim tržnim deležem pri prodaji svežega postrežnega mesa v Sloveniji je Spar prevzel pobudo za pozitivne in trajnostno naravnane spremembe na področjih prireje živali in prehranjevalnih navad potrošnika. V vlogi veznega člena znotraj mesne verige Spar kot prvi trgovec z dolgoročnimi in neposrednimi sodelovanji kmetom omogoča obstoj, razvoj in višji dohodek ter tako gradi partnerske odnose znotraj celotne verige od rejca do potrošnika.

»S projektom želimo doseči, da vsi naši dobavitelji živalim zagotavljajo prijaznejše pogoje za razvoj, za kar se tudi pogodbeno obvežejo, vse partnerje projekta pa nadziramo z rednimi in izrednimi pregledi,« vodja programov mesa in mesnin pri podjetju Spar Slovenija Uroš Čelebić pove o Sparovih standardih kakovosti. Slednji med drugim vključujejo več gibanja za živali, krmo brez gensko spremenjenih organizmov ter večje, zračnejše in prostornejše hleve. »Naš dolgoročni cilj je, da bi bilo vse postrežno meso v Sparu slovenskega porekla višje kakovosti. Posebej ponosni smo na organiziran odkup ekološkega govejega mesa s pomočjo naših partnerjev. S projektom bomo nadaljevali in ga razvijali še naprej ter tako kmetijam s pomočjo večletnih pogodb omogočali možnost sodelovanja na razpisih za razvoj podeželja na ravni EU, našim kupcem pa meso višje kakovosti,« še dodaja.

Poleg spodbujanja bolj humane vzreje živali, podpore lokalni pridelavi in razvoja slovenskega kmetijstva nova Sparova zaveza prinaša še številne prednosti za kupce. Med njimi so višja kakovost in svežina mesa, ki jih zagotavljajo zaradi krajših dobavnih poti, osebno svetovanje kupcu v mesnici s strani strokovno usposobljenega kadra ter možnost nakupa postrežnega mesa v lastni ali papirnati embalaži. Ena od pomembnih prednosti pa je tudi večja transparentnost v sledljivosti mesa v ponudbi, saj kupcem omogočajo, da na prodajnem mestu preko QR kode dostopajo do dodatnih informacij o kmetiji oz. rejcu.

V projektu »Naravnost od pridelovalca« sodelujejo večletni Sparovi dobavitelji, med drugim Kmetija Cimerman s prašičjim mesom ter Koroška zadruga, Kmetijska zadruga Idrija in Mesarstvo Blatnik z govejim mesom ekološke reje in Perutnina Ptuj s piščančjim mesom iz piščancem prijazne reje.  

Svoboda izbire

Sodelujte v nagradnem kvizu in se pobližje seznanite s širino ponudbe v naših trgovinah. Podarjamo SPAR darilne kartice v vrednosti 40 €.

Nagradni kviz