27.09.2023

SPAR Slovenija je prejemnik nagrade Invalidom prijazno podjetje

Podjetje Spar Slovenija je letos prvič prejemnik nagrade »Invalidom prijazno podjetje« v kategoriji velikih podjetij za leto 2022. Nagrado, ki pomeni posebno priznanje delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, že šesto leto podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S tem podjetja in organizacije spodbujajo ter nagrajujejo za prispevek k temu, da se zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela ne zmanjšuje.

Invalidom prijazno podjetje

Invalidi so ob ustrezni podpori in priložnostih pomembni člani posameznega delovnega kolektiva. Slednje dokazuje tudi Spar Slovenija, ki je za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov prejel nagrado Invalidom prijazno podjetje v kategoriji velikih podjetij za leto 2022. Z vsemi rešitvami in ukrepi, ki jih podjetje izvaja, skrbi za enakovredno vključenost invalidov v ekipe in delovne procese, kar pripomore tudi k pozitivnemu odnosu vseh zaposlenih do gibalno oviranih.

SPAR Slovenija z več kot 5.100 zaposlenimi predstavlja enega največjih zaposlovalcev v Sloveniji. Vseskozi stremijo k razvoju in inovativnosti družbe ter razvijajo ključne vrednote, kot so prijaznost in enostavnost. Vse zaposlene spoštujejo in cenijo njihovo delo, ne glede na starost, poreklo, spol, spolno usmerjenost, invalidnost, veroizpoved, zakonski stan, fizično in psihično zdravje ali kakršen koli drugačen status. Njihovo vodilo je odgovorno poslovanje. Posebnost družbe je visok delež invalidov med zaposlenimi, skupaj več kot 5 odstotkov oziroma več kot 260 sodelavcev, kar je visoko nad povprečjem panoge in odraža namero, da družba deluje kot družbeno odgovorno podjetje. S tem dokazujejo, da invalidnost ni ovira in da lahko posameznik v primernem okolju in z ustrezno podporo uresničuje svoje potenciale,« je bilo med drugim zapisano v argumentaciji nagrade.

Na večini oddelkov podjetja Spar Slovenija so zagotovljena invalidom prilagojena delovna mesta, pri čemer so v celoti upoštevane njihove zdravstvene in druge omejitve. Stalno investirajo v boljše delovne pogoje – tako so leta 2022 zaposlenim v trgovinah priskrbeli ročne paletne viličarje na električni pogon, kar močno olajša delo, pri gradnji novih in prenovi obstoječih trgovin pa upoštevajo, da so dostopne gibalno oviranim osebam. Sodelujejo z invalidskimi podjetji s celotne Slovenije, med njimi tudi z dobavitelji pri najemu storitev ali nakupu izdelkov. Invalidi so tako kot vsi zaposleni deležni številnih izobraževanj, saj v Sparu stalno stremijo k razvoju in pridobivanju novih znanj, prav tako se  zavzemajo za stabilno in varno zaposlitev invalidov ter skrbijo, da jih večina dočaka starostno upokojitev.

Branka Jovanović, strokovna sodelavka iz kadrovskega oddelka Spar Slovenija, je ob prejemu nagrade povedala: »V Sparu verjamemo, da imajo lahko ob ustrezni podpori vsi zaposleni enake možnosti, s čimer vsak prispeva k uspešnosti podjetja. Še naprej se bomo trudili za enakopravno vključevanje invalidov v naše podjetje in družbo nasploh ter poskrbeli za dodatne izboljšave, ki bodo zaposlenim olajšale delo. V naslednjem letu, recimo, načrtujemo nakup dodatnega večjega števila ročnih paletnih viličarjev na električni pogon, ob prenovi centrale pa tudi ureditev nove klančine za lažji dostop do recepcije.«

 Več o Spar Slovenija kot delodajalcu:

Spar Slovenija je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata Družbeno odgovoren delodajalec za področje zdravja in varnosti pri delu, v sklopu katerih so uvedli številne aktivnosti in ukrepe, na primer možnost izbiranja med 5-dnevnim in 6-dnevnim delovnikom. Izvajajo tudi programe promocije zdravja po celotni Sloveniji z namenom preventivnega izobraževanja zaposlenih ter ozaveščanja o načinih preprečevanja zdravstvenih in drugih težav. Poleg stalnosti zaposlitve in odkrite dvosmerne komunikacije je vsem zaposlenim in njihovim družinskim članom omogočena brezplačna strokovna psihološka pomoč. Kmalu bo na voljo novo delovno mesto »sodelavca za dobro počutje zaposlenih«, s katerim želijo tudi v bodoče krepiti dobro počutje na delovnem mestu.  

Več vem, bolje jem

Več vem, bolje jem – zmagovalna pot do uravnotežene prehrane … in SUPER NAGRAD! Sodeluj v tedenskih kvizih in osvoji kolo Merida, kolesarski dres Bahrain Victorious ali druge tedenske nagrade.

Sodeluj >>