06.09.2023

Spar Slovenija sprejema dodatne postopke pri uvozu sadja in zelenjave za države izven EU

Za zagotavljanje varnosti potrošnikov je podjetje Spar Slovenija v teh dneh sprejelo dodatne interne ukrepe pri direktnem uvozu sadja in zelenjave iz držav izven EU. Pri tem se bodo osredotočali na redne fizične preglede delovanja dobaviteljev in s tem dodatno dvignili nivo zaupanja v izdelke, ki jih tržijo.

Za nadzor kakovosti sadja in zelenjave imajo v Sparu Slovenija izdelan interni protokol preverjanja, ki presega zakonsko zahtevane kriterije. Nadzor izvajajo v centralnem skladišču ob prejemu blaga in večkrat dnevno na prodajnem mestu v trgovinah.  Za nadzor sadja in zelenjave so v podjetju sprejeli še dodatne interne ukrepe ob direktnem uvozu izdelkov iz držav izven EU. Izvajali bodo dodatne redne fizične preglede delovanja dobaviteljev sadja in zelenjave. Od teh dobaviteljev so že zahtevali in pridobili veljaven certifikat Global G.A.P., ki je mednarodni standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil ter dejavnosti povezanih z njimi. S tem se želijo prepričati o skladnosti dejavnosti dobaviteljev, varnosti blaga in še dodatno dvigniti raven zaupanja v dobavitelje ter blaga, ki ga podjetje Spar Slovenija ponuja na svojih policah. Varnost živil zagotavljajo tudi preko analiznih izvidov, ki jih prejmejo s strani dobaviteljev pred vsakim pričetkom sezone, dodatno pa bodo interno izvedli v pooblaščenih laboratorijih tudi vzorčenje in analizo vsake vrste sadja in zelenjave na vsebnost ostankov pesticidov, ki jih direktno uvozijo iz držav izven EU.
Podjetje Spar Slovenija je s trgovskih polic umaknilo breskve in slive, v katerih je bil odkrit nedovoljen pesticid. Po dogodku so zato nemudoma prekinili sodelovanje z dotičnim dobaviteljem breskev ter začeli postopek presoje dobavitelja, kjer bodo ugotovili, zakaj je prišlo do neskladnosti z Evropsko zakonodajo.
Kakovost in varnost živil, ki jih tržijo, je za podjetje na prvem mestu in je v skladu z vsemi evropskimi in nacionalnimi zakonskimi normami, ki veljajo na področju kakovosti in varnosti živil. Že doslej so v podjetju izvajali večji nadzor, kot je na tem področju zakonsko obvezno, po teh primerih pa bodo interno kontrolo še povečali, da bi v prihodnje preprečili tovrstne primere.