SPLOŠNI POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE SPAR PLUS

1. Splošni pogoji

1.1. Ti Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije Spar plus urejajo pravila uporabe mobilne aplikacije Spar plus.

1.2. Spar Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije Spar plus. Uporabniki mobilne aplikacije bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni na tej aplikaciji, pod pogojem, da bodo obnavljali nadgradnje te aplikacije. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo uporabnike te mobilne aplikacije po preteku 15 (petnajstih) dni od dne objave spremembe ter pod pogojem, da si uporabnik mobilne aplikacije Spar plus naloži posodobitev aplikacije.

2. Splošno o mobilni aplikaciji Spar plus

2.1. Lastnik mobilne aplikacije Spar plus je družba Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Spar Slovenija d.o.o.).

2.2. Mobilna aplikacija Spar plus deluje v verziji 2.0 oz. več.

2.3. Mobilno aplikacijo Spar plus lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita aplikacija. Mobilna aplikacija Spar plus je razvita za naslednje operacijske sisteme: Google Android 4.1 ali več ter Apple iOS 9 ali več. Mobilno aplikacijo Spar plus je mogoče brezplačno naložiti prek spletnih strani trgovin mobilnih aplikacij Google Play oz. Apple iTunes.

2.4. V mobilni aplikaciji Spar plus se zbirajo in analizirajo podatki o uporabi programa (analitika) – uporablja se Adobe Marketing Cloud – Analytics. V mobilno aplikacijo je integrirano orodje za sporočanje o napakah delovanja programa (nedelovanje aplikacije), ki zbira podatke o aparatu (verzija OS …) in aplikaciji – Crashlytics. Podatki za to analitiko se zbirajo na način, ki ne omogoča razkrivanja identitete uporabnika.

2.5. Mobilna aplikacija Spar plus je brezplačna, prenos podatkov se zaračuna v skladu z veljavnimi pogoji mobilnega operaterja, s katerim ima uporabnik mobilne aplikacije Spar plus sklenjeno pogodbo glede uporabe mobilnih storitev.

2.6. Mobilna aplikacija Spar plus za omogočeno uporabo potrebuje naslednja dovoljenja:
- lokacija: za potrebe lokacijsko določenih potisnih sporočil, za iskanje najbližjih SPAR in INTERSPAR trgovin, INTERSPAR restavracij in SPAR partner trgovin;
- kamera: za možnost skeniranja črtnih kod izdelkov v nakupovalnem listku;
- stiki: za enostavno deljenje nakupovalnega listka z najbližjimi.

3. Vsebine na mobilni aplikaciji Spar plus

3.1. Mobilna aplikacija Spar plus omogoča vsebine, ki so v celoti vidne imetnikom kartice Spar plus, v omejenem obsegu pa tudi ostalim uporabnikom aplikacije. Mobilna aplikacija Spar plus omogoča vsem uporabnikom mobilne aplikacije pregled letakov, promocij, izdelkov v akcijski prodaji, uporabo nakupovalnega listka, lokacije trgovin, v primeru, da dovoljujete vaši telefonski napravi razkrivanje vaše lokacije - pa tudi pot do izbrane trgovine, odpiralne čase trgovin, novice, članke, kupone, ki niso pogojevani z imetništvom Spar plus kartice. Mobilna aplikacija Spar plus omogoča uporabnikom, ki so imetniki Spar plus kartice poleg navedenih vsebin tudi možnost udeležbe v nagradni igri, aktualne kupone s popusti (npr. 25% popust na en izdelek, 10% popust na celoten nakup, kupon presenečenja…), upravljanje profila imetnika Spar plus kartice in druge vsebine.

4. Registracija Spar plus kartice in preklic registracije

4.1. Imetnik SPAR plus kartice lahko v aplikaciji SPAR plus uporablja povezavo "Moj SPAR", do katere imajo dostop le registrirani uporabniki portala Moj SPAR plus. V primeru, da uporabnik aplikacije še ni registriran na portal Moj SPAR plus, se lahko registrira tudi s pomočjo mobilne aplikacije, tako da uporabi povezavo »Registriraj se« ali »Nimam SPAR plus kartice«. Uporabnik mobilne aplikacije se lahko registrira le v primeru, da je posredoval ime, priimek, naslov bivališča, e-mail naslov, mobilno številko ter dovolil obveščanje prek elektronske pošte ali mobilnega telefona.

4.2. Prijavitelj lahko pridobi Spar plus kartico tudi prek prijave in registracije v mobilni aplikaciji. Prijavitelj mora izpolniti obrazec in posredovati osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, naslov prebivališča, država, elektronska pošta, mobilna številka) ter hkrati dovoliti zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter podatkov o nakupljenih izdelkih. Potrditi mora tudi seznanjenost s Splošnimi pogoji poslovanja za imetnike Spar plus kartice. Po oddani prijavi prejme na naslov elektronske pošte, ki jo je vnesel v prijavni obrazec, elektronsko pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo SPAR plus kartice. V primeru nepotrditve unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave profila elektronske SPAR plus, kartice ni več mogoče aktivirati. Aktivacijski link je veljaven 3 dni. Po preteku tega roka lahko uporabnik zaprosi za nov aktivacijski link. Po sedmih dneh se neaktivirani profili izbrišejo in uporabnik mora ponovno opraviti postopek registracije. Kartica, ki jo prijavitelj pridobi na mobilni aplikaciji, je običajna SPAR plus kartica brez možnosti koriščenja ugodnosti za upokojence. V primeru, da gre za prijavitelja, ki želi imeti na kartici zaveden status upokojenca, mora dokazilo o statusu upokojenca predložiti na prijavnem mestu v eni od trgovin SPAR ali INTERSPAR. Po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme prijavitelj, ki je s področja Republike Slovenije, elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu. Hkrati prejme e-mail sporočilo z e-kartico SPAR plus in MMS-sporočilo z elektronsko SPAR plus kartico (e-kartica SPAR plus). Prijavitelj, ki nima bivališča v Republiki Sloveniji, po uspešni aktivaciji SPAR plus računa prejme elektronsko sporočilo o uspešno aktiviranem računu in e-mail sporočilo z e-kartico SPAR plus. Ne prejme pa MMS-sporočila ter SPAR plus kartice po pošti. Najkasneje v roku 30 dni po uspešni elektronski registraciji na mobilni aplikaciji imetnik SPAR plus kartice, ki je z območja Republike Slovenije, prejme na dom SPAR plus kartico v fizični obliki (prijavitelj prejme en komplet SPAR plus kartice – eno običajno kartico v plastični obliki s črtno kodo in šest nalepk s črtno kodo).

4.3. Ugodnost s kuponom lahko imetnik kartice koristi tako, da črtno kodo predloži v skeniranje na blagajni ob nakupu izdelka/skupine izdelkov oz. ob celotnem nakupu, ki je predmet prodajne akcije v kuponu. Število koriščenj posameznih ugodnosti, ki jih prejme imetnik kartice s kuponom s črtno kodo, je odvisno od posamezne prodajne akcije. Informacija o tem je navedena na kuponu.

4.4. V primeru, da želi uporabnik preklicati svojo registracijo, lahko to stori na način, da v zavihku Moj Spar izbere opcijo »Izbriši moj SPAR plus račun«. V tem primeru se izbriše Spar plus račun uporabnika ter vsi njegovi osebni podatki, ki jih je uporabnik mobilne aplikacije posredoval Sparu. Prav tako se izbriše morebitno dobroimetje, ki bi ga uporabnik imel v trenutku izbrisa na Spar plus kartici. V tem primeru se tudi kartica Spar plus šteje za preklicano in njena uporaba ni več mogoča. Imetnik kartice mora v tem primeru vrniti Spar plus kartico.

5. Varstvo osebnih podatkov

5.1. Kupec z elektronsko registracijo preko mobilne aplikacije Spar plus dovoljuje, da lahko izdajatelj ob izdaji kartice preveri vse posredovane osebne podatke, in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani osebni podatki v elektronskih obrazcih resnični in točni. SPAR ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

5.2. SPAR bo kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane osebne podatke sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokratno veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

5.3. SPAR bo posredovane osebne podatke oziroma osebne podatke z elektronskih obrazcev, ki jih bodo uporabniki aplikacije Spar plus izpolnili ter posredovali v zvezi z lastništvom SPAR plus kartice, povezoval s podatki o nakupih in transakcijskimi podatki. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov družbe SPAR in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani in segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartice s podobnimi lastnostmi, ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. SPAR bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik SPAR plus kartice posredoval (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-mail, status upokojenca, mobilno številko) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje). V imeniku stikov se deli informacija o tem, kdo je uporabnik SPAR plus aplikacije za enostavnejše in lažje deljenje nakupovalnega listka znotraj aplikacije.

5.4. SPAR bo osebne podatke iz prejšnje točke uporabil tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh Splošnih pogojev. SPAR bo prav tako osebne podatke iz prejšnje točke uporabil v primeru morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Spar plus kartice.

5.5. Uporabnik mobilne aplikacije Spar plus oziroma imetnik SPAR plus kartice lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjeni način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjeni način obvestiti uporabnika mobilne aplikacije oziroma imetnika SPAR plus kartice, ki je to zahteval. V primeru popravka prijave oz. odjave na obveščanje prek mobilne aplikacije oz. spletne strani imetnik navedenega obvestila ne bo dobil.

5.6. V primeru, da uporabnik mobilne aplikacije Spar plus oziroma imetnik Spar plus kartice zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, mora to označiti na elektronskem obrazcu Moj profil, pod oznako »Izbriši moj SPAR plus«. Oddaja tega obrazca hkrati pomeni tudi zahteva za prenehanje imetništva Spar plus kartice. SPAR-u mora vrniti SPAR plus kartico, kar pomeni, da ne more več koristiti ugodnosti, SPAR pa ga odjavi iz baze imetnikov SPAR plus kartice. V primeru odjave na mobilni aplikaciji se osebni podatki izbrišejo potem, ko imetnik potrdi aktivacijsko sporočilo, ki ga pred izbrisom podatkov dobi po elektronski pošti. V primeru, da je bila kampanja za neposredno trženje pripravljena pred izbrisom podatkov, obstaja verjetnost, da bo imetnik Spar plus kartice kljub temu prejel še zadnjo kampanjo iz neposrednega trženja.

5.7. Imetnik SPAR plus kartice, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, mobilna številka, potisna sporočila). Nastavitev potisnih sporočil se uravnava izključno na napravi, na kateri se uporablja mobilna aplikacija in ne v profilu mobilne aplikacije Spar plus.

5.8. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 94/2007-UPB1) ima vsak uporabnik mobilne aplikacije Spar plus pravico do brezplačnih informacij glede svojih osebnih podatkov, do katerih dostopa Spar in pravico do prepovedi uporabe, zahteve za izbris oziroma blokiranje teh podatkov. V zvezi z informacijami, vezanimi na seznanitev, obdelavo, hranjenje, dostop do osebnih podatkov ter njihov izbris, svojo pisno zahtevo pošljite na naslov: Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana oz. po elektronski pošti na naslov: [email protected]

6. Odgovornost glede uporabe mobilne aplikacije in zlorabe

6.1. Spar ne prevzema odgovornosti za nemoteno delovanje aplikacije. Prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe mobilne aplikacije, zaradi morebitnih motenj ali težav z dostopom do vsebin v mobilni aplikaciji Spar plus ter za morebitne napake in pomanjkljivosti mobilne aplikacije.

6.2. V primeru kakršnekoli zlorabe mobilne aplikacije Spar plus s strani uporabnika, ima Spar pravico do onemogočanja dostopa ter preklica imetništva Spar plus kartice.

Ljubljana, junij 2017
Spar Slovenija d.o.o.