Certifikat Green star

Certifikat GREEN STAR

Ponosni smi, da smo prejeli certifikat odličnosti za napredek na poti zelene preobrazbe Green Star, ki ga podeljuje CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Z oceno štirih zvezdic smo se uvrstili v kategorijo Zelenih voditeljev – naprednih podjetij, ki imajo načela trajnostnega poslovanja močno vtkana v svojo strategijo in poslovne modele.

Pri zelenem prehodu imajo pomembno vlogo država, podjetja in posamezniki. Vse več organizacij in podjetij tako stopa po poti trajnosti ter se zaveda pomena merljivosti, transparentnosti in verodostojnosti pri trajnostnem poslovanju. Med njimi je tudi Spar Slovenija, ki je po novem imetnik certifikata Green Star za leto 2022, prvega priznanja za uspešno uvajanje trajnostnih (ESG) načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje podjetij.

Green Star certifikat v rokah vodje trajnostnega razvoja Maše Šprajcar-Rančić, v družbi izvršnega direktorja Jureta Petkovška in ekologa Smiljana Vebra.

Zeleni voditelj

Z oceno štirih zvezdic spadamo v kategorijo Zelenih voditeljev, ki imajo načela trajnosti močno vpeta v poslovno strategijo in modele, odgovornost za trajnostno poslovanje pa prevzema vodstvo podjetja. Certifikat potrjuje, da si v Sparu Slovenija prizadevamo za oceno podnebnih tveganj in izkoriščanje priložnosti na poti zelene preobrazbe, z ambiciozno postavljenimi podnebnimi in drugimi okoljskimi cilji aktivno prispevajo k podnebni nevtralnosti ter merijo stanje na vseh treh področjih ESG. Kratica ESG predstavlja okoljske (Environment), družbene (Social) in upravljavske (Governance) dejavnike celovitega trajnostnega poslovanja. Upravljanje vidikov ESG tako vključuje širok nabor ukrepov, s katerimi podjetje zmanjšuje negativen vpliv na okolje in družbo ter gradi temelje za dolgoročen gospodarski uspeh.
V Sparu Slovenija v skladu z zastavljenimi trajnostnimi cilji izbiramo ustrezne ukrepe, odločitve o rešitvah na področju trajnosti pa sprejemamo na podlagi izkušenj in podatkov. Pri zeleni preobrazbi in trajnostnem poslovanju aktivno sodelujemo tako zaposleni kot tudi partnerji podjetja.

O certifikatu Green Star

Projekt Green Star, ki so ga razvili v CER Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo, temelji na digitalnem orodju, ki izmeri podnebni in okoljski odtis podjetja ter preveri skladnost poslovanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi (ESG) načeli. S tem podjetje dobi vpogled, kje na poti zelene preobrazbe se nahaja in kateri so lahko njegovi naslednji koraki. Osnovo za izdajo certifikata predstavljata ESG-ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja, ki temelji na mednarodnih okvirih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji EU, in ocena podnebnega ukrepanja.  

NAVIJAJ IN ZADENI

Igraj nogometno igrico in zadeni super S BUDGET navijaški paket, vključno s SPAR darilno kartico v vrednosti 50 €. Naj se vroče navijaško poletje prične!

Igraj >>