ZBIRALNIK ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

Trajnostno delovanje in skrb za okolje sodita med strateške usmeritve in prioritete našega podjetja. Kupce vseskozi spodbujamo tudi k ustreznemu ravnanju z odpadki, zato smo v dveh trgovinah testno namestili zbiralnika odpadnega jedilnega olja ter tako pripomogli, da se to odlaga na ustrezen način. Odpadno jedilno olje je potrebno zbirati ločeno, drugače lahko postane škodljivo za okolje – en liter, zlit v odtok ali naravo, lahko onesnaži tudi milijon litrov pitne vode*. Namesto v odtok ga je zato treba zavreči v ulični zbiralnik, premično zbiralnico ali zbirni center. Zbiralnik sprejema vse vrste jedilnega olja, od olja iz fritez, pečic do olja in maščobe iz različnih živil. V trgovini zbrano odpadno jedilno olje redno prevzema podjetje OK! Olje, ki  je v Sloveniji pooblaščeno za prevzem. Tako zbrano odpadno jedilno olje se bo uporabilo za proizvodnjo biodizel goriva.

*Vir: ZPS; https://www.zps.si/nasveti-in-vodniki/pravilno-ravnanje-z-odpadnim-jedilnim-oljem-2022-02-03#ponovna-uporaba

Zbiralnik najdete v:

v trgovini SPAR Grosuplje

pred trgovino INTERSPAR v centru Supernova Maribor

Potek zbiranja je povsem preprost:

V času testnega obdobja v trgovini prejmete brezplačno zbirno dozo s pokrovom za zbiranje uporabljenega jedilnega olja doma.

Polno dozo zbranega jedilnega olja prinesite v eno izmed trgovin z zbiralnikom.

Olje zlijete v zbiralnik po postopkih, ki so označeni na plakatih ob zbiralniku, ali pa sledite korakom, ki se sproti izpišejo na elektronskem zaslonu zbiralnika.

Po zaključenem postopku se vam bo izpisal kupon oziroma dobropis, ki ga lahko unovčite ob svojem nakupu v trgovini, ki ima nameščen zbiralnik odpadnega olja.

Naredite nekaj dobrega za okolje, obenem pa boste za svoje trajnostno ravnanje tudi nagrajeni!