Varčni z energijo na vsakem koraku

V podjetju SPAR Slovenija skupno rabo energije letno zmanjšujemo za približno en odstotek, pri čemer največji delež porabe predstavlja električni vir energije. Njeno učinkovitejšo rabo, ki je del našega strateškega načrta, smo v zadnjem letu upoštevali tako ob prenovi obstoječih kot tudi gradnji novih trgovin.

V skladu z našim ciljem kontinuiranega zmanjševanja skupne rabe energije prav poseben nadzor namenjamo upravljanju področja energetike. Tako smo začeli še podrobneje spremljati in analizirati podatke glede porabe energentov v vseh naših trgovinah, v skladišču, upravni zgradbi in SPAR Pekarni. Trajnostno usmeritev udejanjamo tudi pri gradnji novih trgovin in pri prenovah obstoječih trgovin. S tem želimo pritegniti čim širši krog ljudi, med drugim tudi kupce in poslovne partnerje, k skupnemu zniževanju negativnih vplivov na okolje. Med energetsko varčne ukrepe uvrščamo najnovejšo hladilno in ogrevalno tehniko, saj smo v hladilni strojnici vgradili povsem nov in sodoben hladilni sistem CO₂; odpadna toplota, ki se sprošča pri procesu hlajenja in zamrzovanja pa se prek prenosnikov toplote uporablja za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje zraka v sistemu prezračevanja. Obstoječe luči smo zamenjali z energetsko varčno LED razsvetljavo in tradicionalno elektro peč nadomestili s pečmi na lesne pelete. S prenovo energetskih sistemov smo tako uspeli rabo energije v posamezni trgovini zmanjšati za približno polovico. Z uporabo peči na lesne pelete pa se je delež obnovljivih virov v sistemu peke povečal iz 0 na 92 odstotkov.

Več vem, bolje jem

Več vem, bolje jem – zmagovalna pot do uravnotežene prehrane … in SUPER NAGRAD! Sodeluj v tedenskih kvizih in osvoji kolo Merida, kolesarski dres Bahrain Victorious ali druge tedenske nagrade.

Sodeluj >>