Ločujmo, zbirajmo in pravilno oddajajmo odpadke

Naše podjetje je odgovorno do okolja in naravnih virov, zato smo zavezani tudi k temu, da osveščamo in ozaveščamo širšo javnost o pravilnem ravnanju z odpadki, poseben poudarek pa dajemo na osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo.

Z ločenim zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij omogočimo recikliranje in ponovno uporabo kot vir surovin za nove izdelke ter poskrbimo za skrbno in odgovorno ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Odpadna električna in elektronska oprema in odpadne prenosne baterije namreč vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje in posredno za ljudi in zato moramo z njimi ravnati skrajno previdno. Ne smemo jih hraniti doma ali jih odlagati v katerekoli zabojnike za komunalne odpadke, saj lahko nevarne snovi pronicajo v tla in površinske ali podzemne vode.

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) imate vi kot končni uporabnik pravico, da brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka električni in elektronski opremi, ki ste jo kupili, število kosov pa je enako številu kosov kupljene električne in elektronske opreme.

Na spletni strani www.recikel.si, pod zavihkom zbirni centri so navedena vsa zbirna mesta, kjer lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko opremo in odpadne prenosne baterije.

Tudi vi pravilno ločujte odpadke in s tem izkažite svojo odgovornost do ohranjanja zdravega in čistega okolja.

KVIZ

Podarjamo 50 litrov sladoleda! Sodelujte v kvizu, osvežite svoje znanje in zadenite slastne sladoledne nagrade.

Sodelujte