Družini prijazno podjetje

V podjetju SPAR Slovenija smo leta 2017 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, po uspešno izvedenem triletnem obdobju in doseženih ciljih pa smo pred kratkim postali še nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V okviru certifikata skrbimo za kakovostno delovno okolje ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, saj so zaposleni in njihovo zadovoljstvo za nas izjemnega pomena.

Skupaj z ukrepi, ki jih ponosno izvajamo že zadnja tri leta, v Sparu Slovenija za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja tako skrbimo na naslednje načine:

Otroški časovni bonus

(uvajanje otroka v vrtec, prvi šolski dan in informativni dan devetošolca)

Obdarovanje otrok zaposlenih

(novorojenčki, prvi šolski dan, praznični december)

Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v našem podjetju

(študenti, dijaki)

Ponovno vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti

(porodniški dopust in dopust za nego, daljša bolniška odsotnost)

Dan odprtih vrat z vodenim ogledom centralnega skladišča in Pekarne Spar

Srečanja in skupne aktivnosti izven službenega časa

Ponudba za aktivno preživljanje prostega časa ter udejstvovanje na športnih in kulturnih dogodkih

Stalno strokovno psihološko svetovanje za zaposlene ter njihove bližnje

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

Vključevanje tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

Aktiven tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Odprto komuniciranje z zaposlenimi

Redno komuniciranje z zunanjimi javnostmi

Prepričani smo, da bomo z nadaljnjimi aktivnostmi pod okriljem polnega certifikata Družini prijazno podjetje krepili zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v Sparu Slovenija ter tudi v širšemu slovenskemu prostoru nudili pozitiven zgled za gojenje kulture podjetja, ki je prijazna do družinskega življenja.

Zaposlitev v Sparu

Smo del mednarodne verige Spar trgovin, ki je danes prisotna na skoraj vseh celinah sveta: v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji in na Daljnem Vzhodu.

Prosta delovna mesta

V Spar vabimo vse, ki imajo pozitiven odnos do dela, so samoiniciativni, komunikativni in ambiciozni in se veselijo izzivov, ki jih prinaša zaposlitev v uspešnem in rastočem podjetju.