Družini prijazno podjetje

V podjetju SPAR Slovenija smo leta 2017 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, po uspešno izvedenem triletnem obdobju in doseženih ciljih pa smo pred kratkim postali še nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V okviru certifikata skrbimo za kakovostno delovno okolje ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, saj so zaposleni in njihovo zadovoljstvo za nas izjemnega pomena.

S pridobitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo v Sparu Slovenija sprejeli še dodatne ukrepe, s katerimi v še večji meri skrbimo, da so zaposleni pri svojem delu motivirani in zavzeti, skrbijo za zdrav življenjski slog ter čutijo pripadnost podjetju. V skladu s tem smo zasnovali ponudbo za prosti čas, v sklopu katere zaposlene nagovarjamo k aktivnemu preživljanju prostega časa ter jih s kritjem prijavnin in drugimi ugodnostmi spodbujamo k udejstvovanju na športnih in kulturnih prireditvah. Prav tako skrbimo za krepitev kolektivnega duha ter za zaposlene organiziramo različna druženja in aktivnosti, na katerih se lahko še bolje spoznajo in povežejo.

Ena od novosti je tudi strokovno psihološko svetovanje in pomoč, ki je zaposlenim ter njihovim ožjim družinskim članom na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu. V okviru programa lahko koristijo različne oblike svetovanja (telefonsko, osebno, video in e-svetovanje), vsa pa izvajajo usposobljeni psihologi, psihiatri in psihoterapevti. Namen programa je takojšnje nudenje strokovne podpore pri reševanju različnih stisk, s katerimi se lahko srečajo v poklicnem ali zasebnem življenju.

Dodatno ugodnost pa smo zaposlenim ponudili tudi v sklopu otroškega časovnega bonusa, in sicer lahko po novem starši devetošolcev koristijo plačano odsotnost ob spremljanju svojih otrok na informativnem dnevu.  

Skupaj z ukrepi, ki jih ponosno izvajamo že zadnja tri leta, v Sparu Slovenija za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja tako skrbimo na naslednje načine:

Otroški časovni bonus

(uvajanje otroka v vrtec, prvi šolski dan in informativni dan devetošolca)

Obdarovanje otrok zaposlenih

(novorojenčki, prvi šolski dan, praznični december)

Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v našem podjetju

(študenti, dijaki)

Ponovno vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti

(porodniški dopust in dopust za nego, daljša bolniška odsotnost)

Dan odprtih vrat z vodenim ogledom centralnega skladišča in Pekarne Spar

Srečanja in skupne aktivnosti izven službenega časa

Ponudba za aktivno preživljanje prostega časa ter udejstvovanje na športnih in kulturnih dogodkih

Stalno strokovno psihološko svetovanje za zaposlene ter njihove bližnje

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

Vključevanje tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

Aktiven tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Odprto komuniciranje z zaposlenimi

Redno komuniciranje z zunanjimi javnostmi

Prepričani smo, da bomo z nadaljnjimi aktivnostmi pod okriljem polnega certifikata Družini prijazno podjetje krepili zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v Sparu Slovenija ter tudi v širšemu slovenskemu prostoru nudili pozitiven zgled za gojenje kulture podjetja, ki je prijazna do družinskega življenja.

NAVIJAJ IN ZADENI

Igraj nogometno igrico in zadeni super S BUDGET navijaški paket, vključno s SPAR darilno kartico v vrednosti 50 €. Naj se vroče navijaško poletje prične!

Igraj >>