Družini prijazno podjetje

 

Podjetje SPAR Slovenija je prejelo certifikat Družini prijazno podjetje. Pridobljeni certifikat in postopek uvajanja ukrepov našim zaposlenim omogoča boljše ter lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. V Sparu Slovenija se namreč zavedamo, da zaposleni predstavljajo ključne deležnike pri uspehu podjetja, na njihovo delo pa v veliki meri vpliva tudi osebno zadovoljstvo. Z izpolnitvijo meril za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje smo to zavedanje o skrbi za zaposlene in njihove družine udejanjili v praksi.

V Sparu Slovenija želimo pokazati, da je dobro počutje naših zaposlenih za organizacijo in njeno uspešno delovanje izrednega pomena. Nenehno si prizadevamo za izboljšavo organizacijske klime in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov, spodbujamo pa tudi sodelovanje zaposlenih z vodstvom podjetja. S tem namenom smo sprejeli naslednje ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih:

1.       Otroški časovni bonus

2.       Obdaritev otrok zaposlenih (novorojenčki, prvi šolski dan, decembrsko obdarovanje)

3.       Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju (študenti, dijaki)

4.       Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti (porodniška odsotnost, dopust za nego, bolniška
          odsotnost, ki je daljša od enega leta)

5.       Dan odprtih vrat (v skladišču in pekarni za delavce trgovin v okviru izobraževanj, ki potekajo na centrali)

6.       Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

7.       Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

8.       Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

9.       Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

10.     Komuniciranje z zaposlenimi

11.     Komuniciranje z zunanjimi javnostmi


Otroški časovni bonus je med navedenimi nov ukrep, ki zajema priznavanje enega dneva odsotnosti, ko starš, zaposlen v podjetju SPAR Slovenija, lahko pospremi svojega otroka v šolo na prvi šolski dan, ter priznavanje osmih ur, ko se otroka prvič uvaja v vrtec, pri čemer se zaposlenemu omogoči fleksibilnejši delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo. Ostali ukrepi pa pomenijo formalizacijo dobre, utečene večletne prakse, na katero smo ponosni že dolga leta.

Za SPAR Slovenija je izrednega pomena, da zaposleni svoje delo opravljajo brez skrbi in stresa, da so motivirani za svoje delo, čutijo pripadnost podjetju in soodgovornost za uspeh podjetja v luči prizadevanja vseh zaposlenih in ne le posameznikov.

Prepričani smo, da bomo z novo pridobljenim certifikatom Družini prijazno podjetje zagotovili še večje zadovoljstvo in predanost zaposlenih v Sparu Slovenija ter ponudili pozitiven zgled za širjenje kulture podjetja, prijaznega do družine.

Zaposlitev v Sparu

Smo del mednarodne verige Spar trgovin, ki je danes prisotna na skoraj vseh celinah sveta: v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji in na Daljnem Vzhodu.

Prosta delovna mesta

V Spar vabimo vse, ki imajo pozitiven odnos do dela, so samoiniciativni, komunikativni in ambiciozni in se veselijo izzivov, ki jih prinaša zaposlitev v uspešnem in rastočem podjetju.