Invalidom prijazno podjetje

Invalidom prijazno podjetje

Invalidi so ob ustrezni podpori in priložnostih pomembni člani posameznega delovnega kolektiva. Slednje dokazujemo tudi v Sparu Slovenija, saj smo za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov prejeli nagrado Invalidom prijazno podjetje v kategoriji velikih podjetij za leto 2022. Nagrade že šesto leto podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z vsemi rešitvami in ukrepi, ki jih podjetje izvaja, skrbi za enakovredno vključenost invalidov v ekipe in delovne procese, kar pripomore tudi k pozitivnemu odnosu vseh zaposlenih do gibalno oviranih.

V argumentaciji nagrade je med drugim zapisano:
»SPAR Slovenija z več kot 5.100 zaposlenimi predstavlja enega največjih zaposlovalcev v Sloveniji. Vseskozi stremijo k razvoju in inovativnosti družbe ter razvijajo ključne vrednote, kot so prijaznost in enostavnost. Vse zaposlene spoštujejo in cenijo njihovo delo, ne glede na starost, poreklo, spol, spolno usmerjenost, invalidnost, veroizpoved, zakonski stan, fizično in psihično zdravje ali kakršen koli drugačen status. Njihovo vodilo je odgovorno poslovanje. Posebnost družbe je visok delež invalidov med zaposlenimi, skupaj več kot 5 odstotkov oziroma več kot 260 sodelavcev, kar je visoko nad povprečjem panoge in odraža namero, da družba deluje kot družbeno odgovorno podjetje. S tem dokazujejo, da invalidnost ni ovira in da lahko posameznik v primernem okolju in z ustrezno podporo uresničuje svoje potenciale.«

Na večini oddelkov podjetja Spar Slovenija so zagotovljena invalidom prilagojena delovna mesta, pri čemer so v celoti upoštevane njihove zdravstvene in druge omejitve. Stalno investiramo v boljše delovne pogoje – tako smo leta 2022 zaposlenim v trgovinah priskrbeli ročne paletne viličarje na električni pogon, kar močno olajša delo, pri gradnji novih in prenovi obstoječih trgovin pa upoštevamo, da so dostopne gibalno oviranim osebam. Sodelujemo z invalidskimi podjetji s celotne Slovenije, med njimi tudi z dobavitelji pri najemu storitev ali nakupu izdelkov. Invalidi so tako kot vsi zaposleni deležni številnih izobraževanj, saj v Sparu stalno stremimo k razvoju in pridobivanju novih znanj, prav tako se  zavzemamo za stabilno in varno zaposlitev invalidov ter skrbimo, da jih večina dočaka starostno upokojitev.