Prva trgovina za tvojo prvo zaposlitev - Zagtovoljena zaposlitev po koncu šolanja

Izpolni prijavnico:

Kontakt za splošne informacije:

E-pošta:

[email protected] 

 

Po pošti:

Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana

Naložite lahko največ 3 datoteke. Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB (.mp3, .mp4, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .svg, .png, .gif, .pdf, .txt, .odt)

Obdelava osebnih podatkov*

*obvezno

Baza "Evidenca o štipendistih"

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je družba SPAR Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana,Tel.: 01 5844400, [email protected]. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na [email protected]. Osebni podatki se bodo uporabljali zgolj za namen obravnave prijave za pridobitev štipendije. Osebni podatki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja oz. te prošnje. Brez vaših osebnih podatkov prijave za pridobitev štipendije ne moremo obravnavati. Osebni podatki se bodo hranili do zaključka tega postopka ter še dodatno 12 mesecev po zaključenem izbirnem postopku. Imate pravico, da pisno na sedež družbe Spar Slovenija d.o.o., Letališka c. 26, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: [email protected] zahtevate dostop do podatkov, ki ste jih podali za obravnavo zahtevka in se nanašajo na vas. Na enak način lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov, pri čimer pa taki posegi lahko vplivajo na našo sposobnost obravnavati vaš zahtevek. Morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko podate informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).